Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 2

Vill inte ha militär sjöräddning

Sjöräddningen kan bli organiserad under ett samlat sjöförsvar. Helt fel, tycker ideella Sjöräddningssällskapet.

I dag organiseras all sjöräddning under Sjöfartsverket. Sjöräddningssällskapet är med på sju av tio sjöräddningar på svenska vatten.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Och vi räddar nästan alla som har larmat själva, säger Rolf Westerström.

Det statliga betänkandet om maritim samverkan föreslår nu en samordning av Sveriges maritima resurser. Till en början bland annat att huvudansvaret för all sjö- och flygräddning ska flyttas från Sjöfartsverket till Kustbevakningen för att det finns "långsiktiga synergieffekter och effektivitetsvinster". Kustbevakningen är en civil myndighet som organiseras under försvarsdepartementet.

Nästa steg kan bli att skapa ett samlat sjöförsvar som inkluderar både kustbevakningen och marinen, och som enligt utredningen kräver ytterligare studier och överväganden.

En konsekvens skulle då kunna bli att en frivillig förening organiseras i ytterligare ett nytt sammanhang. Och det är Rolf Westerströms största farhåga:

- En civil räddningstjänst ska inte vara inblandad med det militära som tränar med vapen. Vi tränar för att rädda folk på sjön.

Sjöräddningssällskapet bemannar 67 stationer med 160 räddningsbåtar. 1 800 personer är i beredskap dygnet runt och ställer upp utan betalning. Huvudkontoret i Göteborg har 25 anställda. Finansieringen bygger helt på frivilliga bidrag och verksamheten drivs utan statliga bidrag.

- Vårt avtal är att upplåta alla våra båtar för noll kronor till Sjöfartsverket och vi tränar tillsammans.

För Sjöfartsverket som är ett affärsdrivande verk är det positivt för ekonomin med frivillig arbetskraft:

- Ja, ju fler som är med ideellt i sjöräddningen, desto bättre för dem, konstaterar Rolf Westerström.

Utredningen betonar att det finns olika struktur av andra länders maritima verksamheter och att det därför inte är ovanligt att militära enheter i ett land samarbetar med civila enheter i ett annat land. Men svenska Sjöräddningssällskapets vd har erfarenheten att sjöräddningen inte prioriteras i länder där militären har det övergripande ansvaret.

- Och i USA där kustbevakningen har ansvar för sjöräddningen räknar de inte alls med de frivilliga krafterna, eftersom de då också måste ta ansvar för att de är tillräckligt tränade när de skickas ut till sjöss, säger Rolf Westerström.

Svenska Kustbevakningen arbetar med gränskontroll, fiskeövervakning, sjösäkerhetstillsyn och sjötrafikövervakning samt miljöräddning och deltar redan i dag i sjöräddningen, men inom ramen för Sjöfartsverkets övergripande ansvar.

- Varför förändra en verksamhet som redan fungerar?

Sjöräddningssällskapet har inte tillhört utredningens experter.

- Helt absurt, men jag förutsätter att vi får vara med i remissrundan nu, konstaterar Rolf Westerström.

Bild - 1

I dag är ansvaret för sjöräddning, sjöövervakning, miljöräddningstjänst och sjötrafikinformation uppdelat på flera olika svenska myndigheter.

Syftet med utredningen är att stärka och utveckla de sjöverkande myndigheternas samverkan i syfte att sammantaget uppnå ökad effektivitet, flexibilitet och operativ effekt på det maritima området.

Sjöfartsverket är i första hand affärsdrivande och vid en överföring av sjö- och flygräddningsanvar till Kustbevakningen anses verket bli mer renodlat.

Exempelvis är ett förslag är att försvarsmaktens helikoptrar ska kunna användas till Kustbevakningens räddningstjänst. (I dag används Sjöfartsverkets sex helikoptrar till sjöräddning.)

Källa: SOU 2012:48

Mest läst