Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
276309.jpg

Vilket Sverige vill vi ha?

Stora ord om Sveriges framtid präglade alla partiledares slutord i debatten inför söndagens riksdagsval. Partiledardebatten minut för minut här på gp.se.

21.50 Slutord

Några utdrag ur slutorden:

Maria Wetterstrand (MP):

Det är dags att vi slutar leva som om vi var den sista generationen på jorden

Lars Ohly (V):

I Sverige finns mer än en kvarts miljon fattiga barn. De sjukskriver sig när det är klassutflykt för att de inte har råd att åka med. Valet handlar om rättvisa och solidaritet i Sverige.

Göran Hägglund (KD):

Jag vill ha ett samhälle där vi inte tittar bort, där vi ställer upp för varandra. Ett mänskligare Sverige.

Mona Sahlin (S):

Jag säger gärna ja till skattesänkningar, men inte till vilket pris som helst. Det ska inte ske på bekostnad av andra. Jag väljer solidariteten och jämlikheten.

Jan Björklund (FP):

Jag är liberal och tror på den enskildes förmåga mer än på systemet. Växande människor skapar ett växande samhälle.

Fredrik Reinfeldt (M):

Vi har visat att vi kan ta ansvar för Sverige i en svår kris. Vi är redo att ta ansvar fyra år till. En röst för moderaterna är en röst för jobben

Maud Olofsson (C):

Framtiden är ni unga. Det är därför vi vill erbjuda er jobb. Då behövs företag som skapar jobb. Vi behöver skapa ett samhälle där det är lika naturligt att vara företagare som att ha ett jobb.

21.40 Brott

Diskussion om alliansens arbete med hårdare straffskalor.

Debatten lugnare, ingen ilska syns.

Ohly pekar på var problemen uppstår, som till exempel genom uppväxt i skolor med för få resurser, med kritik mot regeringens politik.

Reinfeldt och Björklund pikar honom för att han skyller allt på skattesänkningar.

"Har du kalkerpapper eller?", undrar Björklund.

"Vad är det som gör att många ungdomar inte begår brott? frågar sig Hägglund.

Och svarar själv: Det civila samhället. Föräldrar, föreningsledare och liknande.

21.35 Sverigedemokraterna.

Varför är SD på väg in i Riksdagen? lyder frågan.

Vi måste erkänna att vi inte har varit särskilt framgångsrika på integrationsområdet, säger Hägglund.

Ohly pekar på arbetslöshet, och ökade klassklyftor som försvårar integration och skyller på regeringens politik.

Olofsson pekar istället på goda exempel på invandrare som är egna företagare och vill fokusera fortsatt på det.

Det är inte debatten om integration som löser problemet, utan om människor tror eller misstror möjlighet till arbete och bra äldrevård i Sverige, menar Sahlin.

21.25 Kärnkraften

Björklund och Sahlin i tät dust om kärnkraften.

Björklund påpekar att alla talar om elbilar och mer tåg. Då måste man ha kärnkraft

"Jag kommer aldrig riskera svensk industris konkurrenskraft. Det är el vi behöver, men det behöver inte vara kärnkraft", kontrar Sahlin.

"Du kan inte på allvar tro att vindkraften räcker", säger Björklund.

"Debatterar du med mig eller med Maud Olofsson?", frågar Sahlin syrligt.

Reinfeldt lyfter fram att svensk industri kan vara med och ersätta världens kol och olja. Där har Sverige en stor chans.

Wetterstrand menar att det är förnybart som då ska vara ersättningen, inte kärnkraft. Och tillåter man att energibolagen satsar pengar på kärnkraften blir det mindre pengar till förnybart, menar hon.

21.10

Dags för de rödgröna att ställa frågor till Fredrik Reinfeldt:

Alla tre partiledare tar upp var sitt exempel på människor som drabbats allvarligt av utförsäkringen på grund av alliansens sjukförsäkringsreform.

Ohly: Tar upp fallet Maria Holmquist igen. "Är det värdigt?"

Reinfeldt hänvisar till att det är ett individuellt fall.

"Hon är inte ensam", säger Ohly.

"Vi har minskat inflödet i förtidspensioneringen. Det är den stora förändringen.", säger Reinfeldt.

Sahlin: Hur försvarar du att svårt sjuka människor inte får sjukersättning?

Reinfeldt surnar till för att Sahlin använder ett exempel på en moderat som bytt parti. Det kan slå tillbaka mot henne, menar han

Han säger att det aldrig finns några perfekta reformer. Medger att en del hamnat i kläm.

"Men dessa människor försvinner inte. De får rehabilitering eller hjälp ut på arbetsmarknaden eller är sjuka och får sjukersättning."

"Det finns människor som kommit i kläm. Men jag har också mött de som känt att de fått hjälp att komma tillbaka. Problemet var att det fanns människor som inte var sjuka som hamnat i fel system", svarar Reinfeldt.

21.00 Jämställdhet

Hägglund talar sig varm för jämställdhet, men inte mer kvotering i föräldraförsäkringen.

Ohly och Hägglund går igång på föräldradagarna igen.

"Vill du avskaffa de två pappamånader?", frågar Ohly.

"Om jag fick bestämma själv skulle föräldrarna få bestämma själva", svarar Hägglund och påpekar att han tror att de rödgröna kommer utöka kvoteringen av föräldraförsäkringen under kommande mandatperioden, trots att de inte säger det.

Sahlin talar om att vårdnadsbidraget måste bort för jämställdhetens skull.

Reinfeldt tar upp de rödgrönas förslag om rätt till heltid, och menar att det medför färre jobb inom kommunen och därmed försämrar för kvinnor på arbetsmarknaden.

"Vi har lagt om utnämningspolitiken och fler kvinnor har fåt toppjobb inom staten", är hans exempel på bra jämställdhetspolitik.

Irriterat mellan Reinfeldt och Sahlin om rätt till heltid.

20.45 Vården

Mer stillsam och uppsläppt debatt om privat sjukvård.

Björklund skojar om Ohlys frieri. Kommenterar att Ohly opererat sig på privatsjukhus.

Ohly kontrar med att "avslöja" att han köpt medicin på privat apotek.

20.38

Dags för de borgerliga att ställa frågar till Mona Sahlin:

Göran Hägglund pressar Sahlin på kvotering av föräldradagar.

"Vi har inget förslag om ändringar i föräldraförsäkringen", svarar Sahlin.

Björklund undrar varför de rödgröna vill behålla ROT men inte RUT.

Sahlin: "Det ni lägger i budgeten på RUT lägger vi i välfärden"

Reinfeldt: Varför är er största enskilda budgetpost en ofinansierad skattesänkning?

Sahlin: Vi har samma budgetutrymme som er.

Maud Olofsson undrar varför de rödgröna vill göra det 35 000 kronor dyrare att anställa en ungdom.

Sahlin svarar att regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften för unga inte gett några jobb eftersom arbetslösheten fortsatt öka.

20.25: Skolan

Fokus på gymnasiereformen, där inte alla blir högskolebehöriga.

"Vi är väldigt olika. Det går inte att stöpa alla i samma form", försvarar Björklund reformen.

De rödgröna talar om att öppna upp dörrarna för komvux med möjlighet till komplettering och möjlighet för alla att gå till högskola.

Sahlin och Reinfeldt lite i skymundan i skolfrågan.

20 15

Nästa ämne: Sjukförsäkringen

Debatten hettar till. Irriterat från båda håll.

De rödgröna anklagar alliansen för de allvarligt sjuka som blivit utan ersättning.

Sahlin tar upp fallet Maria Holmquist, som uppmärksammats de senaste dagarna.

"Det är en direkt konsekvens av Europas tuffaste sjukregler."

Ohly: "Alla remissinstanser sa att detta skulle bli effekterna"

Hägglund svarar med att 140 personer per dag förut blev förtidspensionerade.

"Ingen såg dem. Idag får fler möjlighet att komma tillbaka. Förut vände man alla dessa människor ryggen."

Wetterstrand och Olofsson hamnar i hård ordväxling.

Hälften som var långtidssjukskrivna är närmare arbetsmarknaden nu, enligt Olofsson.

Bara 3 procent är tillbaka i arbete, kontrar Wetterstrand.

Sahlin avslutar med: "Finns inte Maria?"

20.00

Debatten börjar.

Först ämnet är arbetslösheten.

Hur ska man motverka den?

Korta svar från partiledarna:

Göran Hägglund: "Ansvarsfull ekonomisk politik"

Ohly: "Sluta upp med att sänka skatterna"

Björklund: "Det måste löna sig att arbeta"

Sahlin: "Investera i kunskap och klimatåtgärder"

Reinfeldt: "Ta ansvar för ekonomin"

Wetterstrand: "Våga göra miljöinvesteringar"

Olofsson: "Jobb ramlar inte ner från himlen. Företagsklimat i världsklass"

Jan Björklund anklagar Lars Ohly för att vilja höja skatten med 1400 kronor i månaden om inte S och MP hade bromsat honom.

Lars Ohly kontrar med att de lågavlönade har fått betala sina skattesänkningar som de fått av alliansen.

Göran Hägglund talar om 123 miljoner ytterligare kommuntimmar som tillkommit i kommunsektorn under mandatperioden.

Wetterstrand: "En skattesänkarlinje blir inte en jobblinje bara för att man döper om den."

Reinfeldt: "Jag tror att det handlar mer om dynamiken i samhället, att företag får växa."

Slutdebatt inför valet.

Plats:

SVT:s studio 2 i Stockholm.

Debattledare:

Mats Knutson

Anna Hedenmo

Debattörer:

Rödgröna:

Mona Sahlin (S)

Maria Wetterstrand (MP)

Lars Ohly (V)

Alliansen:

Fredrik Reinfeldt (M)

Göran Hägglund (KD)

Maud Olofsson (C)

Jan Björklund (FP)

276310.jpg
276308.jpg
276311.jpg
276275.jpg
Mest läst