Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Vi tar definitivt vårt ansvar för skolan

Ansvaret för skolan är vårt. Vi ska nu åtgärda bristerna och satsar därför mer än tidigare på skolan i Göteborg 2016, skriver Karin Pleijel (MP).

Replik

Skolkrisen, 31/12

Kristina Tharing (M) efterlyser ansvar för skolan med anledning av Skolinspektionens hot om vite mot fyra skolor. Vi åtgärdar nu bristerna, och utökar skolbudgeten rejält 2016.

Med 200 miljoner extra för skolan 2016 tar vi rödgrönrosa definitivt vårt ansvar. Pengar löser inte allt, men är en av förutsättningarna för att ge elever och lärare mer tid tillsammans. Rektors utrymme för pedagogiskt ledarskap och lärares möjlighet för kollegial samverkan är också viktiga framgångsfaktorer. Därför har vi uppdragit åt utbildningsnämnden och stadsdelsförvaltningarna att föreslå åtgärder som ska minska administrationen för dessa. För att alla elever skall känna sig trygga, må bra och ha ork med skolarbetet, satsar vi även på förebyggande fysisk, psykisk och social hälsa.

Skolinspektionen gör sitt jobb när de uppmärksammar brister, det är bra och viktigt. Hot om vite är en del i detta. Vi gör nu vårt jobb och åtgärdar brister så att inget barn ska lämnas i sticket. Vi arbetar aktivt för att skolorna skall vara attraktiva arbetsplatser som ständigt utvecklar lärarnas skicklighet – överallt.

Har brett stöd i forskningen

De reformer som regeringen presenterat har brett stöd, i forskning såväl som politiskt, som tidiga insatser och höjda lärarlöner. Detta står i kontrast mot Alliansens reformer som ofta varken hade forskningsstöd eller bred politisk acceptans, till exempel en ny betygsskala och åtskilligt fler nationella prov. Fokus var ökad kontroll, som gett mer administration och minskat lärarens möjlighet att vara lärare.

Det är viktigt att alla verksamheter håller sin budget, vilket nu blir lättare med det rödgröna tillskottet. Varje krona måste användas effektivt för barnens bästa. Det är ett av skälen till att vi nu utreder organisationen och styrningen av skolan i Göteborg. Resultatet presenteras i oktober.

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd

Bild - 2
Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd
Mest läst