Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Omställningen av den svenska bränsleslukande bilparken är den viktigaste miljöfrågan de närmaste åren. Vi vill därför göra Sverige till en testmarknad för de allra senaste miljöbilarna, skriver debattörerna.

Vi ska jaga utsläpp – inte bilister

Att skynda på omställningen av den svenska bränsleslukande bilparken är en av de viktigaste miljöuppgifterna kommande mandatperiod. Alliansregeringen presenterar nu ett paket med åtgärder som tar sikte på att göra vår fordonspark oberoende av bensin och diesel om 20 år, skriver Åsa Torstensson och Andreas Carlgren (C).

Sverige ska gå före och vara först in i den gröna ekonomin. Att minska utsläppen med fortsatt resande är en förutsättning för att vara en internationell förebild.

Vi ärvde Europas mest bränsleslukande bilar från den tidigare socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det ändras nu snabbt.

Men vi är inte nöjda.

Tempot i omställningen behöver öka. Vi visar dock inte internationellt ledarskap genom att hindra människor från att använda bilen, utan det gör vi genom att stimulera framsteg mot nya miljöbättre bilar och ny teknik.

Betydande insatser krävs i Sverige och inom EU. Samarbetet med biltillverkare och innovatörer är viktigt. I dag träffar vi flera aktörer inom bilbranschen i Göteborg. Företaget Powercell presenterar sitt arbete med bränsleceller och vätgas. Volvo Cars, Saab och Innoventum presenterar planerna för utvecklingen av framtidens bränslesnåla miljöbilar. I dialog med bilbranschen vill vi utveckla strategierna mot en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Regeringen har avsatt tre miljarder kronor till ett nytt forsknings- och utvecklingsbolag för att främja teknikutveckling och alternativa drivmedel inom den svenska fordonsparken. 450 miljoner kronor om året satsas på fordonsforskning tillsammans med motsvarande insats från branschen.

Ska vara lätt att göra rätt

Att vara en förebild och föregångare är att ställa kraven och stimulera fram ny teknik och bilar som kör på miljövänliga bränslen. Det är även att stimulera konsumenterna att teknikneutralt välja miljöalternativ. Det ska vara lätt att göra rätt. Alliansen går nu till val på ett paket med åtgärder för fortsatt omställning av bilparken:

* En ny supermiljöbilspremie på 40 000 kronor ges till inköp av bilar med den allra bästa tekniken och de allra lägsta utsläppen, i dagsläget elbilar och laddhybrider.

Skattepengar ska inte gå till ett allmänt bilköparprogram – utan till att rivstarta marknaden för den allra senaste tekniken. Stimulansen ska gå till den teknik som behöver en extra knuff ut på marknaden, som ofta är lite dyrare också för att den breda introduktionen inte tagit fart.

Vi vill att Sverige ska vara en testmarknad för de allra senaste miljöbilarna. När vi lanserade miljöbilspremien 2007 ville Miljöpartiet avskaffa premien i förtid. Mona Sahlin var snabbt ute och sade att deras bidrag är för litet för att göra någon skillnad. Många underskattade helt marknaden och stimulansen. Under alliansregeringen har antalet miljöbilar gått från 23 000 i december 2005 till närmare 330 000 i dag. De totala utsläppen från vägtransporter minskar trots att trafiken ökar. Utsläppen från nya bilar har minskat kraftigare de senaste fyra åren än vad de sammantaget gjort under 15 år före alliansregeringen.

* Ett nationellt demonstrationsprogram för utveckling av elbilar och laddhybrider initieras. I programmet utvecklas laddinfrastrukturen över hela landet. Svenska och norska myndigheter har dessutom i uppdrag att i ett gemensamt projekt för laddinfrastruktur göra det enklare köra elbilar mellan Norge och Sverige.

* Det offentliga ska gå före. Regeringen har redan beslutat att 100 procent miljöbilar gäller i offentlig upphandling, nu samordnas inköpen för elbilar.

* Vi arbetar med en ny skärpt miljöbilsdefinition och ökade krav inom EU. Reglerna ska gynna det miljöbra och succesivt skärpas med fortsatt teknikutveckling.

* Även bensinbilarna blir mer miljövänliga. Vi höjer nu tillåtna inblandningen av etanol i all bensin från fem till tio procent – allt mer förnybart blandas därmed in i bensinen. En nationell biogasstrategi ska också presenteras.

* Stimulans till miljöbilar som förmånsbilar är en viktig del av omställningen. De ekonomiskt goda villkoren för att ha etanolbil som tjänstebil kvarstår genom fordonsskattebefrielsen och den generella nedsättningen, där förmånsvärdet jämkas till jämförbar bensindriven bil. Kraven höjs dock och det blir ännu mer förmånligt ha biogasbil, laddhybrid och elbil som tjänstebil.

Nu stimulerar vi en utveckling som steg för steg minskar utsläppen och gör att vi kan köra bil och samtidigt klara klimatutmaningen. Vi ska jaga utsläppen, inte bilisterna!

Åsa Torstensson (C)

infrastrukturminister

Andreas Carlgren (C)

miljöminister

Bild - 2
Åsa Torstensson (C), infrastrukturminister.Andreas Carlgren (C), miljöminister.
Bild - 3
Mest läst