Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Framtidstro. Grönblå samverkans budgetförslag 2016 kännetecknas av kontinuitet och långsiktiga satsningar, skriver gruppledarna Jonas Andersson (FP), Kristina Jonäng (C), Monica Selin (KD), Johnny Magnusson (M) och Birgitta Losman (MP).

Vi satsar extra för framtidstro i regionen

För att möta behoven inom bland annat vård och kollektivtrafik satsar vi ytterligare extra resurser i 2016 års budget. Vården har redan i år förstärkts med cirka 1,4 miljarder men kommer att få ytterligare 250 miljoner kronor, bland annat till psykiatrin och kollektivtrafiken förstärks med ytterligare en kvarts miljard, skriver den grönblå ledningen i Västra Götalandsregionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag presenterar vi i den sittande majoriteten – Grönblå samverkan – vårt förslag till budget för Västra Götalandsregionen för 2016. Det är en budget som på allvar möter de utmaningar som Västra Götaland står inför. Det är en budget för framtidstro i hela regionen. Efter flera år av politisk stagnation behövs nu ett omtag.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Utanförskap, matchningsproblem på arbetsmarknaden, ojämlik hälsa, miljöproblem och otillräckliga kommunikationer är några av de utmaningar som Västra Götaland står inför.

Därför behöver vi utveckla Västsveriges potential, tillvarata dess innovationskraft och skapa en modern region. Infrastruktursatsningar med bättre och fler järnvägar krävs för en minskad klimatpåverkan och för att binda ihop Västra Götaland med Skandinavien och Europa. I dagens samhälle kännetecknas moderna regioner av ett hållbarhetsperspektiv och en effektiv kollektivtrafik som verkar för en sammanhållen och kraftfull arbetsmarknad för alla. Västra Götalandsregionen ska vara en välkomnande region som syns och engagerar.

Kollektivtrafik och miljö

Mot bakgrund av detta gör vi i Grönblå samverkan satsningar på flera områden i vår budget. Kollektivtrafiken får ytterligare en kvarts miljard kronor. Det fortsatta arbetet med miljöfrågorna är i fokus. Därför har vi en hög ambition för regionens miljöarbete under hela perioden och miljönämnden erhåller nära 90 miljoner kronor årligen för att stödja arbetet för att bli en fossilfri region och stärka regionens interna miljöarbete. Investeringstakten i regionens lokaler ska öka för att minska energiförbrukningen och klimatutsläppen samt för att förbättra den fysiska arbetsmiljön och öka tillgängligheten till vården. Regionens investeringsnivå höjs med drygt 20 procent, bland annat för att bygga ett nytt barnsjukhus i Göteborg och nya psykiatribyggnader på flera platser i regionen.

Våra sjukhus och vår närsjukvård står inför stora utmaningar, såsom dålig tillgänglighet, brister i bemötande och en servicegrad som kan förbättras. Vårt mål är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter. Människors psykiska hälsa och psykiska välbefinnande måste tas på allvar. Vården för personer med psykisk sjukdom behöver förbättras, särskilt i första linjens sjukvård.

Kraftfull vårdsatsning

Grönblå samverkan inledde 2015 en kraftfull satsning på hälso- och sjukvården. Då tillfördes 750 miljoner kronor för att stärka finansieringen av regionens sjukhus samt 100 miljoner till akutsjukvården och 540 miljoner kronor till psykiatrin. Dessa satsningar fortsätter 2016. För att säkerställa en fortsatt satsning tillför vi ytterligare 150 miljoner kronor för 2016 och 2017 till psykiatrivården för kompetensutveckling och för att öka tillgängligheten. En särskild satsning görs på barn- och ungdomspsykiatrin och unga vuxnas psykiska hälsa. Vi tillför även sammanlagt 100 miljoner kronor ytterligare för 2016 och 2017 till att stärka akutsjukvården, den prehospitala verksamheten, däribland ambulanssjukvården samt fler vårdplatser.

Som arbetsgivare står Västra Götalandsregionen inför utmaningar som kräver goda lösningar. Rekryterings- och bemanningsproblem inom sjukvården samt hög sjukfrånvaro är exempel på utmaningar som regionen brottas med. Målet är att rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för alla medarbetare. För att nå dit måste vi förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling, samt förbättra arbetsmiljön för att minska den höga sjukfrånvaron.

Grönblå samverkans budgetförslag 2016 kännetecknas av kontinuitet och långsiktiga satsningar. Den följer upp vår nystart ”arbetsro och framtidstro” för Västra Götalandsregionen som vi sjösatte efter valet 2014. Det är den linje vi kommer att följa under hela mandatperioden för att svara upp mot de utmaningar som regionen står inför och för att sträva mot regionens vision om det goda livet.

Johnny Magnusson (M)

gruppledare och regionstyrelsens ordförande

Birgitta Losman (MP)

gruppledare och regionråd

Jonas Andersson (FP)

gruppledare och regionråd

Kristina Jonäng (C)

gruppledare och regionråd

Monica Selin (KD)

gruppledare och regionråd

Mest läst