Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Vi satsar 280 miljoner extra på biogasen

För att säkerställa att vår fordonsflotta är oberoende av fossila bränslen till 2030 behöver vi både behålla, utveckla och skapa nya styrmedel. Som ett led i detta satsar vi ytterligare 280 miljoner kronor på att utveckla biogasen fram till 2016, skriver Anna-Karin Hatt (C).

Huvudorsaken till klimatförändringarna är förbränningen av fossila bränslen. Trots den vetskapen fortsätter stora delar av världen på samma sätt som förr. Fortfarande är nästan åttio procent av den energi som används i världen fossil – i form av olja, kol och gas. Allra mest påtagligt är fossilberoendet i transportsektorn.

Om den trend vi nu är inne i fortsätter bedömer IEA (International Energy Agency) att de globala koldioxidutsläppen från transportsektorn kommer öka med hela 50 procent till år 2030. Vill man skapa ett långsiktigt hållbart energisystem är en av de allra största utmaningarna att ställa om transportsektorn till långsiktig hållbarhet.

I Sverige står inrikestransporterna för drygt en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har vi tagit viktiga steg för att bryta den utvecklingen. Tack vare skattebefrielsen på miljöbilar, miljöbilspremien och andra ekonomiska styrmedel har de nyregistrerade fordonens miljöprestanda tydligt förbättrats. Under 2010 var 40 procent av alla nya bilar miljöbilar, vilket ska jämföras med 15 procent 2007. Det är ett gott betyg för Alliansens politik på transportområdet.

Tror på fordonsgas

Nu går vi vidare, med sikte på att Sverige till 2030 ska ställa om så att vår fordonsflotta är oberoende av fossila bränslen. För att nå dit kommer vi behöva behålla och förstärka de välfungerande styrmedel vi har. Men vi kommer också behöva addera nya. Just därför, och för att få en gedigen genomlysning av vad som krävs, tillsatte regeringen i somras den utredning som ska identifiera styrmedel och åtgärder som krävs för att nå vårt mål.

Samtidigt som utredningen arbetar fortsätter regeringen ta nya steg för att ställa om till hållbara transporter. Basen för arbetet är de välfungerande teknikneutrala ekonomiska styrmedlen, som till exempel koldioxidskatten, men som komplement behövs ibland särskilda stimulanser till klimatsmart teknik, som kan spela en större roll i framtidens hållbara energisystem.

En sådan teknik är biogasen. Redan idag beräknar branschen att fordonsgasen har ersatt bensin och diesel som drivmedel i cirka 80 000 personbilar., och hälften av fordonsgasen är i dag biogas. Tack vare att alla dessa fordon använder fordonsgas i stället för fossila bränslen har deras utsläpp av koldioxidutsläpp minskat med 230 000 ton, vilket motsvarar vad 33 000 svenskar orsakar i koldioxidutsläpp varje år.

Förstärker och förlänger biogassatsning

Den utvecklingen ligger i linje med regeringens energipolitik, och är något Alliansregeringen vill förstärka. För att åstadkomma det kommer regeringen i den kommande budgeten att förstärka och förlänga den biogassatsning som redan inletts. Fram till 2016 kommer Alliansregeringen satsa 280 miljoner kronor på att öka produktionen, förbättra distributionen och öka användningen av biogas. Denna satsning sker utöver de 60 miljoner som redan tidigare aviserats för 2013.

Biogasen är ett av de mest resurseffektiva och miljövänliga fordonsbränslen som finns idag. Därför är det strategiskt viktigt att Sverige även fortsättningsvis kan ligga i framkant av biogasens utveckling. Den satsning som regeringen gör i budgeten skapar långsiktigt goda förutsättningar för biogasproducenter och skickar en tydlig signal till både nuvarande och potentiella biogaskonsumenter att biogasen även i framtiden kommer vara ett viktigt bränsle.

Västra Götaland i Sverigetoppen

Den satsning på biogas som regeringen gjort fram tills i dag har bidragit till att det i dag produceras runt 1,4 TWh biogas varje år i vårt land. 12 procent av det produceras i Västra Götaland, vilket gör regionen till en av de bästa på biogas i hela landet. Här är gasinfrastrukturen välutvecklad och förutsättningarna för att äga en biogasbil allmänt goda. Det borde innebära att Västra Götaland har bra förutsättningar för en fortsatt fin utveckling av biogasproduktion och biogasanvändning.

Om vi ska klara klimatutmaningen måste våra fordon i framtiden drivas på fossilfria bränslen. I den framtiden har biogasen, med sina goda klimategenskaper, en väldigt viktig roll att spela. Med mer biogas i våra tankar minskar våra utsläpp av växthusgaser, samtidigt som vi kan få mer tillväxt, innovation och nya jobb på landsbygden. Med dagens besked tar regeringen ytterligare ett par steg närmare målet om ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Anna-Karin Hatt (C)

IT- och energiminister

Bild - 1
Anna-Karin Hatt (C) IT- och energiminister
Mest läst