Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Vi säger nej till avgifter för tunneln

  Med en avgiftsfinansierad tunnel under älven skjuter man effektivt allmänna trängselavgifter i sank. Det är uppenbart att förslaget från s, m och c är en eftergift för billobbyn i Göteborg. Göran Johansson talar om en bred enighet men faktum är att frågan om en avgiftsbelagd tunnel varken har diskuterats i fullmäktige eller i trafiknämnden, skriver vänsterpartisterna Mats Pilhem (bilden) och Sören Kviberg.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Slutligen, efter år av diskussioner om förbättringar i kollektivtrafiken och smarta logistiklösningar i Göteborg, kommer förslaget som är spiken i kistan på ambitionen att ställa om transportsystemet och det är Göran Johansson (s), Jan Hallberg (m) och Kent Johansson (c) som håller i hammarskaftet. Dessa tre herrar har kommit överens om att bygga en ny tunnel under älven och låta bilisterna betala genom avgifter.
  Trafiksituationen för att passera älven är under rusningstrafik stundtals hopplös vilket innebär stor belastning för miljö liksom stora kostnader för samhälle och företag. Lösningen på dessa problem är inte fortsatt utbyggnad av tunnlar och trafikleder, även om detta på kort sikt kan förefalla lockande. Erfarenheten visar att nya vägar genererar mer trafik som ganska snabbt kommer att fylla de nya vägarna.
  Applåder för trängselavgift
  Den enda rimliga lösningen på problemet med det i rusningstrafik överbelastade trafiknätet är att införa trängselavgifter. I Stockholm klarade man med trängselavgifter att få bilister att ställa bilen och i stället åka kollektivt. Utöver att man lyckades med att öka framkomligheten och få en bättre miljö så lyckades man också snabbt att vända en från början negativ opinion bland stockholmarna, till att bli ett tydligt ja i folkomröstningen. Inte minst företagare applåderar trängselavgifterna eftersom man nu kommer fram med sina leveranser fortare och därigenom sparar pengar.
  I Göteborg har vänsterpartiet sedan länge föreslagit att trängselavgifter ska införas. Motståndet mot förslaget har under lång tid varit kompakt, men under det senaste året har en förändring varit tydlig. Efter det att kristdemokraterna motionerat om att utreda införande av trängselavgifter tycks det råda stor enighet om att detta är en nödvändig åtgärd för att lösa trafik- och miljöproblemen i Göteborg. Risken är uppenbar att trängselavgifterna nu skjuts i sank då s, m och c vill finansiera en ny älvförbindelse genom avgifter för de fordon som kör genom tunneln. Det är knappast rimligt att tro att vi kan ta ut dubbla avgifter av trafiken, först trängselavgift sedan också tunnelavgift under samma resa.
  Frågan har inte diskuterats
  Göran Johansson säger enligt GP den 27/8 att det finns stor enighet om en ny älvförbindelse och ser inga problem med att den delfinansieras med vägavgifter. Var denna stora enighet kommit till uttryck är oklart. Så vitt vi känner till har en sådan fråga aldrig varit uppe till diskussion i Göteborgs fullmäktige, trafiknämnd eller annorstädes. Göran Johansson ser dock inget problem med att införa tunnelavgift, däremot anser han att vi måste genomföra en folkomröstning om vi ska ta ut trängselavgift. Genom att först införa vägavgift och sedan genomföra en folkomröstning om trängselavgifter har man från billobbyns sida gjort vad man kan för att skjuta trängselavgifterna i sank.
  Förslaget om trängselavgifter innebär att pengar som kommer in används till investeringar för en snabbare och bekvämare och därmed mer konkurrenskraftig kollektivtrafik. Vägavgifterna kommer i stället att användas till nya vägprojekt för att underlätta resor och transporter på asfalterad väg, tvärtemot kommunens och regionens målsättningar.
  Tunneln redan betald
  Förslaget om avgiftsfinansierad älvförbindelse är ytterst märkligt då resor och transporter inom staden ensidigt belastar invånare eller företag som korsar älven. Alla göteborgare bör rimligen ha samma kostnader för sitt resande inom staden, oavsett om man måste passera Göta älv eller ej.
  Ännu märkligare blir det när förslaget även innebär att den snart 40 år gamla Tingstadstunneln ska avgiftsbeläggas. Denna älvförbindelse har vi ju redan en gång betalt med skattepengar.
  Västlänken viktigare
  Göteborgs kommun driver tillsammans med bland andra Göteborgsregionens kommunförbund och Västra Götalandsregionen projektet K2020. Syftet är att hitta lösningar så att regionen kan fortsätta att växa, med Göteborg som motor, samtidigt som denna utveckling ska vara hållbar ur miljösynpunkt. För att nå detta mål måste ett antal kraftfulla åtgärder genomföras. Den enskilt viktigaste är att Västlänken kommer till stånd. Västlänken innebär att det blir snabbt och bekvämt att med pendeltåg ta sig till och från Göteborgs innerstad. En annan viktig satsning är en utbyggnad av hamnbanan. Detta är nödvändigt för att ett växande godsflöde ska fraktas på järnväg i stället för att ytterligare belasta miljö och vägnät med lastbilstrafik. Samstämmigheten runt dessa prioriteringar har förefallit stor, över parti och blockgränser. Bo Aronsson, planeringschef vid Göteborgsregionens kommunalförbund, uttrycker målsättningen så här: "K2020 handlar inte om mer asfalt! K2020 handlar om att ge fler en bättre livschans, om att minska asfalt och om bättre teknik."
  Asfalt? Nej, tack!
  Som vänsterpartister blir vi därför upprörda när ledande politiker med full kraft lanserar en ny älvförbindelse vid Marieholm som den viktigaste och inom överskådlig tid enda åtgärden. Vad är detta om inte mer av det som vi redan har för mycket av, mer asfalt, mer av de gamla lösningarna?
  Lös trafikproblemen i Göteborg - inför trängselavgifter nu.
  Satsa på västlänk och hamnbana - nej till nya asfaltsprojekt.

  Mats Pilhem, kommunfullmäktige (v) och trafiknämnden i Göteborg
  Sören Kviberg, oppositionsråd (v), Västra Götaland