Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Vi menar allvar med att förbättra integrationen

Sverige och Europa står inför en demografisk utmaning där allt färre ska försörja allt fler. Att förbättra integrationen är därför en av våra stora utmaningar. De länder som lyckas i dag kommer att vara morgondagens vinnare, skriver EU-kommissionär Cecilia Malmström och integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Göteborg är ett typexempel på en stad som har byggts upp av invandrare. I stadens första kommunfullmäktige satt, förutom ett par göteborgare, också tyskar, holländare och skottar. De har alla hjälpt till att bygga upp Göteborg. Ostindiska kompaniet och handeln med Kina var mycket framgångsrik, Sverige exporterade järn och trä och importerade porslin, te och siden. Göteborgs-Posten och Göteborgs Kex är några stolta företag som finns tack vare entreprenörer som har invandrat till Sverige. I dag finns det människor från minst 155 olika länder i staden.

Sverige har en tradition av öppenhet mot andra länder för människor, samarbete och handel. Det har gjort vårt land rikare och som liberaler är vi stolta över att vi tagit vårt solidariska ansvar och gett människor som lämnat sina hemländer en möjlighet att stanna och skapa sig ett nytt liv. Samtidigt är det tydligt att integrationspolitiken brustit. Det har resulterat i hög arbetslöshet, sociala problem i storstädernas förorter, bristande skolresultat och diskriminering på arbetsmarknaden. Knappt 30 procent av flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga har ett arbete efter tre år. Det är ett enormt resursslöseri, men problemen handlar om bristande system och strukturer – inte om dem som invandrar.

Att förbättra integrationen är en av våra stora utmaningar. Vi menar allvar med att bryta med de brister som finns. Fler måste ges möjlighet till jobb och utbildning. Vi måste göra mer för att människor som kommit till Sverige ska känna sig sedda och kunna bidra.

Behöver ökad invandring trots ökad arbetslöshet

De integrationsutmaningar som finns i Sverige återfinns i övriga Europa – trots en i många länder skenande arbetslöshet behöver vi ökad invandring. Göteborg, Sverige och Europa står inför en demografisk utmaning där allt färre ska försörja allt fler. Givet att sysselsättningsutvecklingen står sig beräknas EU:s arbetsföra befolkning minska med 50 miljoner de närmaste 50 åren. Svaret på den komplexa utmaningen är inte att resa murar kring Europa utan snarare att förklara behovet av arbetskraftsinvandring och att öppna fler lagliga vägar till Europa. Samtidigt måste vi också se till att de människor som kommer ges möjlighet till arbete, egen försörjning och en ordentlig chans att bli en del av del av vårt samhälle.

Förutsättningarna för integration varierar från land till land och från samhälle till samhälle. Beroende på om de nyanlända talar majoritetssamhällets språk, om det handlar om arbetskraftsinvandring eller flyktinginvandring skiljer sig förutsättningarna. Därför måste integrationspolitiken i första hand vara en angelägenhet för medlemsstaterna och inte minst den lokala nivån. Samtidigt finns det ett behov av europeiskt samarbete i form av erfarenhetsutbyte, jämförbar statistik och inte minst ett indikatorsystem som ger oss möjligheter att mäta effekter av olika insatser. Under det svenska ordförandeskapet 2009 fokuserades integrationsarbetet kring just detta.

För sex år sedan tog kommissionen fram den första europeiska agendan för integration. Där betonades vikten av arbete, utbildning och språkkunskaper och man konstaterade att en framgångsrik integrationspolitik kräver interaktion mellan invandrare och medborgare. Medlemsländerna har nu gett kommissionen i uppdrag att fortsätta arbetet och ta fram fler förslag för samarbete. I slutet av maj kommer denna andra integrationsagenda som lyfter fram hur medlemsländerna kan dra nytta av de olika erfarenheter och goda exempel som finns och att stödja integrationsprojekt i medlemsländerna. Integration är en dynamisk och mångfacetterad process. För att lyckas måste det till många fler aktörers ansträngningar än bara insatser av regeringar och EU:s institutioner. Inte minst civila samhället och dess organisationer behövs.

Avgörande lyckas med integrationen

Det ska aldrig råda några tvivel om att Sverige står upp för ett öppet och tolerant Europa. Den som har brutit upp och lämnat sitt land för att söka en bättre framtid i ett nytt land har redan visat på enorm vilja och drivkraft. Hon eller han vill inget hellre än att arbeta, bidra och göra rätt för sig. Hon eller han har i grunden precis samma behov som alla vi andra oavsett om vi bor i Göteborg, Gdansk eller Grenoble.

De länder som lyckas med integrationen i dag kommer att vara morgondagens vinnare. Därför är det en av Europas viktigaste utmaningar. Men om integrationen ska bli en framgångsfaktor såväl lokalt som globalt räcker det inte att Europa är en bra plats för några att leva på, Europa måste bli en bra plats för alla att leva på.

Cecilia Malmström (FP)

EU-kommissionär

Erik Ullenhag (FP)

Integrationsminister

Mest läst