Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Ett sätt att göra rent hus i Göteborg och ge revisionen större tyngd och oväld vore om det blev möjligt för kommuner och regioner att ta hjälp av den expertis som i dag redan finns inom den oberoende Riksrevisionen, skriver Eva Flyborg (FP).

Vi måste göra rent hus –en gång för alla

Ett sätt att kunna ge den kommunala revisionen större tyngd och oväld vore om det blev möjligt för kommuner och regioner att ta hjälp av den expertis som i dag redan finns inom den oberoende Riksrevisionen. För detta krävs en lagändring och jag har därför väckt en motion i riksdagen, skriver Eva Flyborg (FP).

Ingen har kunnat undgå avslöjandet av den härva av mutor, slarv och fusk som rullats upp i Göteborg med hjälp av Uppdrag Granskning och andra medier under de senaste tre åren. Att vår stad inte är unik i detta beteende spelar mindre roll, vi får alla skämmas för de fel som begåtts i kommunen. Ingen göteborgare vill ha denna fula fläck på vårt stadsvapen.

Tyvärr har det visat sig att oegentligheterna är svåra att bevisa och lagföra. Stats- åklagaren verkar närmast uppgiven. Men det får inte stanna vid detta, den kommunala revisionen behöver utvecklas vidare för att möta allt smartare fiffel, fusk, mutor och bestickningar. Inga-Britt Ahlenius artiklar i ämnet är kloka iakttagelser och värda uppmärksamhet. Jag delar hennes grundläggande synpunkter om vikten av en god och utvecklad revision.

Saknas resurser på lokal nivå

Den kommunala revisionen spelar en stor och viktig roll för att granska, utvärdera och följa upp den kommunala verksamheten. Tyvärr måste vi erkänna att det inte alltid finns tillräckliga resurser på lokal nivå för att utföra revisionens uppgifter. Särskilt kan detta gälla då man utreder omfattande korruptions- eller mutskandaler i en kommun/region där flera bolag och förvaltningar kan vara inblandade.

Det är dessutom värdefullt med utredande personer som kommer utifrån, utan förutfattade meningar eller personliga relationer lokalt.

Ett sätt att kunna ge revisionen större tyngd och oväld vore om det blev möjligt för kommuner och regioner att ta hjälp av den expertis som i dag redan finns inom den oberoende Riksrevisionen (RiR). På så sätt kunde vi dra nytta av den styrka och professionalitet som Riksrevisionen besitter.

Den möjligheten finns dessvärre inte i dag, lagen behöver ändras. Därför har jag väckt en motion i riksdagen om att detta skall bli möjligt och jag hoppas på ett brett stöd och snabbt agerande i KU.

Effektivt verktyg

Detta skulle ge kommuner och regioner ett effektivt verktyg att granska hur skattemedel används och motverka mutor, bestickning, slarv och rena bedrägerier. Riksrevisionen gör redan i dag revision av all statlig verksamhet inklusive myndigheter, de statliga bolagen samt effektivitetsrevision av verksamheter som finansieras av statliga medel. Riksrevisionen deltar i internationell revision, antingen i ett roterande uppdrag eller genom att vi vinner en upphandling. Självklart borde de också kunna utföra samma sak här hemma.

Det är omöjligt att bygga för framtiden med en osäker grund. Vi måste därför göra rent hus en gång för alla här hemma.

Beställ en totalrevision av samtliga bolag, stiftelser och förvaltningar i stadens tjänst. Vänd på varje sten, granska varje kvitto, syna samtliga upphandlingar av vikt. Allt för att vi måste gå till botten med problemet en gång för alla, för detta får helt enkelt inte fortsätta. Det räcker helt enkelt nu.

Osäkerheten om allt är okej nu eller om det snart kommer nya skandaler är förödande för oss här hemma, men också för vårt anseende nationellt.

Ingen möda får sparas

Om vi begär att staten skall satsa pengar på Göteborg för framtiden med infrastruktur, universitetsplatser och andra viktiga satsningar, då måste vi själva göra vårt för att rensa undan oegentligheter och visa att vi tar krafttag mot korruption, fusk, mutor och bestickningar. Vi måste vända på alla stenar och göra allt vi kan, ingen möda får sparas. Här har den sittande rödgröna majoriteten misslyckats och tiden bara går.

Som Göteborgare är vi vana vid att vara otroligt stolta över vår stad. Därför blir man både arg och bedrövad när förtroendet missbrukas av dem som borde veta bättre. Göteborg förtjänar helt enkelt bättre. Det räcker nu.

Eva Flyborg (FP)

riksdagsledamot för Göteborg

Bild - 2
Mest läst