Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Vi JO-anmäler Länsstyrelsen – värnar inte kulturvärdena

Vi JO-anmäler Länsstyrelsen för att inte ha fullföljt sin uppgift att värna kulturvärdena i Göteborg i handläggningen av Järnvägsplanen för Västlänken, skriver Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Västlänken, 30/9 och 6/10

Västlänken har förvisso föregåtts både av en förstudie 2003 och en järnvägsutredning 2006. Men den föreslogs aldrig av Banverket, den har hela tiden varit ett politiskt projekt. Tunneln beställdes av Regionen och Banverket utförde beställningen. Tre alternativ utreddes, men den samhällsekonomiska kalkylen var så dålig att Banverket på eget initiativ utredde ytterligare en lösning – Förstärkningsalternativet.

I Miljöbalkens portalparagraf fastslås att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Riksantikvarieämbetet har efter en omfattande inventering definierat Göteborgs innerstad som riksintresse för kulturmiljö. När tågtunneln kom in i bilden definierades den av Trafikverket som ytterligare ett riksintresse. Det ankommer på Länsstyrelsen att göra avvägningen mellan två konkurrerande riksintressen. Då skall en redovisning lämnas av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med en motivering varför ett visst alternativ har valts (MB 6 kap. 7§ 4).

Under de tio år som projektet diskuterats har ingen sådan avvägning gjorts, inga alternativ har presenterats. Trots att tre förslag funnits som inte skapat samma problem som lösningen via Haga. Inte förrän i samband med Järnvägsplanen har vidden av de omfattande ingreppen i kulturmiljön blivit uppenbara (bortschaktandet av stora delar av befästningsverken och ödeläggelsen av Kungsparken och stora delar av Allén).

Utan krav på bevis

Men Länsstyrelsen verkar mer ha blivit en del av projektledningen. Man har accepterat påståendet att hela regionens framtid hänger på en järnvägsstation i Haga. Detta presenteras som ett axiom som står över alla krav på motivering och bevis.

Vi anser inte att Länsstyrelsen har fullföljt sin uppgift att värna om kulturvärden i Göteborg. Man har ensidigt tillgodosett projektledningens krav och inte hävdat Miljöbalkens krav på alternativa lösningar.

Därför kommer vi att anmäla Länsstyrelsen till Justitieombudsmannen för granskning av handläggningen av detta ärende.

Theo Papaioannou (VV)

partiledare, Vägvalet

Tom Heyman (VV)

vice partiledare, Vägvalet

Håkan Andersson (VV)

partisekreterare, Vägvalet