Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Lastbilstillverkning
Lastbilstillverkning, här på Scania i Södertälje.

Vi har kunskapen – locka hit en ny fordonstillverkare

Sverige borde locka till sig ännu en fordonstillverkare som en del av satsningen på åter- och nyindustrialisering. Alla förutsättningar finns, menar Fredrik Sidahl och Per-Ewe Wendel, Fordonskomponentgruppen, FKG.

Nyligen presenterade regeringen sin exportstrategi. En levande och konkurrenskraftig industri är avgörande för den svenska välfärdsmodellen som bygger på hög sysselsättningsgrad och med den ett rejält bidrag till statskassan.

Fordons- och transportmedelsindustrin är ”tekniklokomotivet” som drar den svenska teknikindustrin. Inte nog med att den skapar sysselsättning, värdefulla export- och skatteintäkter den är även innovationsdrivande och bär upp en stor tjänstesektor. Tyvärr är den inte alltid sedd i det svenska samhället – tänk bara på dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldts (M) uttalande på World Economic Forum i Davos: ”We used to have people in the industry, but they are basically gone”. Han syftade förmodligen på fordonsindustrin.

Men om Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet, krävs ett vidare tänk än vad näringsminister Mikael Dambergs (S) export-PM och arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) presentation av regeringens jobbagenda säger till oss utanför regeringskvarteren.

Vi lever i en värld där globalisering, urbanisering och digitalisering är stora inslag. Inom fordons- och transportmedelsindustrin lever vi sedan länge med dessa utmaningar men också med dess möjligheter.

För några år sedan genomfördes ett EU-toppmöte kring EU:s konkurrenskraft och behovet av återindustrialisering. Detta efter insikten om att den fram till 2008 expansiva finanssektorn inte bygger någon välfärd – utan att den byggs genom innovation, utveckling och tillverkning eller förädling, av produkter som sedan exporteras.

Strategiskt viktig industri

I många andra EU-länder genomförs omfattande investeringar för att återindustrialisera och därmed framtidssäkra skatteintäkter. I en nyligen presenterad analys, beställd av den svenska regeringen, speglas nationella och konkurrensstärkande tillväxtstrategier för Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.

Frekventa begrepp som nämns i den är innovation, kompetens, riskkapital, utveckling av SME-företag, export av högförädlade varor och tjänster, prioriterade specialområden – nationella strategier för dem, nyindustrialisering, utländska investeringar/etableringar, globalisering, samarbete myndighet-akademi-näringsliv med flera.

Fordons- och transportmedelstillverkning, inklusive försvarsindustri, är en strategisk viktig industri för Sverige. I den förenas innovationskraft och ”high tech” med ”high value manufacturing”, som tillsammans skapar enorma exportinkomster och skatteintäkter, inte minst tack vare alla sysselsatta. Inom flera områden är svenska företag världsledande – i fordonsbranschen är både Scania och Volvo bland de starkaste varumärkena och mest innovativa inom tunga fordon, medan Volvo Cars har påbörjat en varumärkes- och volymresa utan tidigare motsvarighet.

Sverige kan. Och vi kan inom fordonsindustrin.

Märkligt att läsa

Det känns lite märkligt när man läser ministrarnas presentationer kring export och jobb att området utländska investeringar i Sverige nästan avgränsas enbart till besöksnäringen medan industriella knappt nämns.

När vi, FKG, arrangerar Stora Leverantörsdagen finns en delstatsdelegation på plats för att locka svenska företag och därmed investeringar till South Carolina där Volvo Cars ska bygga en ny fabrik med tillverkning för USA-marknaden.

Frågan är: När såg vi en officiell svensk delegation besöka någon av världens största fordonstillverkare för att locka till sig framtida etableringar i Sverige? Det finns bara ett känt tillfälle – det var vid den interna GM-kampen om Saab-tillverkningen för länge sedan.

Tänk om, tänk nytt, tänk rätt, är ett vedertaget begrepp inom fordonsutveckling. Det är också en uppmaning till Mikael Damberg. Och vi på FKG kan hjälpa honom.

Vi, Sverige, är en av fem nationer i Europa med ett nationellt fordonskluster som med egen förmåga kan ta en idé via koncept till färdigt fordon med tillhörande system; tjänster och mjukvara. Vi har en innovationsmotor tack vare ledande teknikkonsulter och inhemsk fordonsforskning. Leverantörsledet är starkt med många små och medelstora företag. Inom vissa produkt- och tjänsteområden, som transmission, är svenska leverantörer bland de största i världen. Det finns även några av världens mest framstående leverantörer av traditionella och nya material samt inom krocksäkerhet.

Inom produktionsteknik är vi också i topp. När leverantörsindustrin växer beror det på ökad automatisering, höjd produktivitet och effektivitet samt fungerande logistik.

Lägg sedan till vad arbetet med Nollvisionen inom trafiksäkerhet, och målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 innebär form av fördelar för svensk fordonstillverkning.

Således finns det förutsättningar att locka en ny fordonstillverkare till Sverige.

Uppdrag för Mikael Damberg (S)

Detta är ett uppdrag för Mikael Dambergs Team Sweden! Från FKG:s sida är vi villiga att stötta. Men då går det inte att helt ändra på det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransforms uppdrag. Det går inte heller att frysa det framgångsrika stödprogram till utveckling av leverantörsföretag som Tillväxtverket har.

Det går inte heller att förneka fordonsindustrins jämförelsevis enorma momentum kopplat till statliga investeringar i forskning och sysselsättning samt framtida skatteintäkter för att finansiera vår välfärd.

Fredrik Sidahl

vd FKG – Fordonskomponentgruppen

Per-Ewe Wendel

ordförande FKG – Fordonskomponentgruppen

Bild - 3
Bild - 2
Mest läst