Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Fler spår. Ny järnväg Göteborg-Borås-Jönköping frigör kapacitet på befintliga banor och ökar tillväxten i Sverige, skriver debattörerna.

Vi har inte råd att vänta i 38 år på ny järnväg

En ny järnväg Göteborg–Borås–Jönköping behövs redan i dag. Vi måste knyta samman Västra Götaland med det snabbt växande logistiknavet i Jönköping samt bejaka efterfrågan och utvecklingen av snabba och miljövänliga transporter, skriver bland andra Johnny Magnusson (M).

Först när dagens nyfödda närmar sig medelåldern ser Trafikverket att det kan finnas en ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Det är en utbyggnad i snigelfart. Men trots detta är det glädjande att staten nu äntligen börjar ta steg, om än små, mot att påbörja järnvägsutbyggnaden mellan Västsveriges två största städer.

Storgöteborg och Borås har tillsammans med Jönköping över 1,1 miljoner invånare. Utmed sträckningen bor därtill ytterligare ett par hundratusen människor i kommuner som Ulricehamn, Mark och Habo. Mellan städerna pendlar tiotusentals människor dagligen samtidigt som stora mängder gods flyttas mellan hamnen i Göteborg och logistiknavet i Jönköping. Bara godstrafiken mellan Göteborg och Jönköping förväntas öka med 80 procent kommande årtionde. Busstrafiken mellan Borås och Göteborg är redan kraftigt utbyggd och trafikeras med dubbeldäckare men förväntas behöva ökas ytterligare.

Dagens järnväg mellan Göteborg och Borås består av ett enkelspår och banans dåliga standard står i bjärt kontrast till den stora resandeefterfrågan. Sträckan Göteborg-Borås på vardagarna trafikeras i dag av 66 bussturer/dag/riktning men endast 15 tågturer/dag/riktning. Landvetter flygplats, Ulricehamn och Jönköping saknar i praktiken tågförbindelse med Göteborg.

Ur ett regionalt perspektiv är en ny järnväg mellan Göteborg-Borås-Jönköping en viktig byggsten för västsvensk tillväxt och hållbar utveckling. En ny järnväg behövs för att vidga arbetsmarknadsregionen, knyta samman Västra Götaland med det snabbt växande logistiknavet i Jönköping samt bejaka efterfrågan och utvecklingen av snabba och miljövänliga transporter av såväl gods- som persontransporter.

Stor nationell betydelse

Men en ny järnväg har också stor betydelse ur ett nationellt perspektiv. En ny järnväg kan bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft och ge fler människor tillgång till arbete, utbildning och kultur. En ny järnväg frigör kapacitet på befintliga banor, inte minst på Västra Stambanan som i dag är hårt belastad och lider av kapacitetsbrister som riskerar att hämma tillväxten i Sverige.

Politiker, näringslivsföreträdare och medborgare har i åratal drivit frågan om en ny järnväg – och nu anas en ljusning. I Trafikverkets kapacitetsutredning som, för inte så länge sedan, gick ut på remiss pekas sträckan Göteborg-Borås (med stopp i Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd) ut som prioriterad för en ny järnvägsdragning.

Vi välkomnar detta. Men när stora investeringsbehov ska göras blir tidshorisonten absurd. Trafikverket rekommenderar att planeringen av en ny dubbelspårig järnväg på delsträckan Göteborg-Bollebygd fortsätter ”med sikte på en byggstart före 2025”. Det är om 13 år. Hur lång tid den fortsatta utbyggnaden till Borås och vidare till Jönköping kommer att ta står skrivet i stjärnorna – men Trafikverket tittar just nu på år 2050.

Nog för att den här typen av projekt tar sin tid, men järnvägen behövs redan i dag och rimligtvis borde ett så viktigt projekt prioriteras tydligare och stå färdigt åtminstone under vår livstid. Det borde också redan från början vara självklart att en ny järnväg ska nå hela vägen fram till Borås med en klart uttalad ambition att knyta an till Jönköping.

Behöver starta snarast

Vi är i grunden övertygade om att Sjuhärad och Västsverige, liksom Jönköpings län och i förlängningen hela Sverige skulle dra stor nytta av att binda ihop våra städer. Vi är också övertygade om att utbyggnaden behöver startas snarast. Vi har inte råd att vänta i 38 år på en ny järnväg till Borås. Det är faktiskt ett högst rimligt krav att hela byggnationen ska stå klar under vår livstid.

Johnny Magnusson (M)

vice ordförande regionstyrelsen, Västra Götaland

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande kommunstyrelsen, Göteborgs Stad

Annette Eiserman-Wikström (M)

ordförande kommunstyrelsen, Härryda kommun

Christer Johansson (M)

ordförande kommunstyrelsen, Bollebygds kommun

Margareta Lövgren (M)

ordförande kommunstyrelsen, Marks kommun

Annette Persson-Carlson (M)

vice ordförande kommunstyrelsen, Borås Stad

Lars Holmin (M)

ordförande kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun

Mats Green (M)

ordförande kommunstyrelsen, Jönköpings kommun

Mest läst