Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Vi behöver snabbare vägar till ett jämställt arbetsliv

  2014 avgör kön vilka levnadsvillkor och möjligheter människor har att försörja sig och förverkliga sig själva. Ett anständigt demokratiskt samhälle kan aldrig acceptera detta. Nu behövs nya förslag på snabba vägar till jämställda löner, skriver Pierre Svensson, Unionen.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Det var jag som tjänade minst. Det var billigast så.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Orden kommer från ett reportage i söndagens Agenda i SVT. En kvinna beskriver hur det blev hon som stannade hemma när barnen var små och jobbade deltid för att familjelivet skulle gå ihop. Nu står hon nära pensionen och ser det långsiktiga resultatet av familjens beslut: en urusel pension för henne.

  Reportaget följs av en debatt mellan jämställdhetsminister Maria Arnholm och Gudrun Schyman talesperson för Feministiskt initiativ. Det går stundtals hett till, även om de är överens i sak: vårt samhälle är inte jämställt.

  SCB:s expert på jämställdhetssiffror har hjälpt Agenda att se trender framåt. Om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt, delar svenska föräldrapar lika på föräldraledigheten om 100 år. När det gäller jämställda löner, så uppnår Sverige detta först år 2138.

  Tar större ansvar

  Unionen ser att det många gånger är svårt att kombinera yrkeslivet med att vara förälder, och som en konsekvens av detta får kvinnan oftast ta ett större ansvar för barnen och stå tillbaka i sin yrkeskarriär. Så kan vi inte ha det.

  * Taket i den tillfälliga föräldrapenningen som används vid vård av sjuka barn, vab, måste öka, för att ersättningssystemen inte ska förstärka de skillnader som finns i lön mellan män och kvinnor. En mer jämlik föräldrapenning skulle ta bort incitamentet för familjen att välja att den lägst betalda föräldern stannar hemma med sjuka barn.

  Vi ser också ett behov av att förbättra tjänstemännens arbetsmiljö. Unionens undersökningar visar att fenomenet vobba – att jobba och vabba samtidigt – är ett vanligt inslag i tjänstemännens vardag. Att vobba kan vara ett bra sätt att kombinera arbete med fritid, men det får aldrig bli ett krav från arbetsgivarens sida att tjänstemännen ska vara tillgängliga för arbete när de vårdar sjukt barn. När försäkringskassan står för ersättningen så får inget jobb heller utföras.

  Vi vet, att anledningen till att tjänstemän är ständigt uppkopplade till stor del är att de inte har någon att lämna över sina arbetsuppgifter till.

  * Företagen måste bygga på hållbarhet så att de klarar av frånvaro för sjukdom eller vård av barn, utan att de enskilda tjänstemännen ska behöva överkompensera med en ökad arbetstakt.

  Bara vart tredje år

  Unionen ser att den verkliga nyckeln till förändring ligger i jämställda löner. Vi har sett försämrade förutsättningar för att använda det verktyg som finns och som fungerar. Tidigare var årlig lönekartläggning obligatorisk. Nuvarande regering har beslutat att de numer bara behöver genomföras vart tredje år.

  * Unionens egna undersökningar visar att lönekartläggningar leder till att osakliga löneskillnader hittas och åtgärdas i tre fall av tio.

  Unionen kräver att diskrimineringslagen ändras till ett krav på årlig lönekartläggning för alla företag med mer än tio anställda.

  2014 avgör kön vilka levnadsvillkor och möjligheter människor har att försörja sig och förverkliga sig själva. Ett anständigt demokratiskt samhälle kan aldrig acceptera detta. Unionen har en vision om ett samhällsliv och arbetsliv präglat av likabehandling. Diskriminering av kvinnor i arbetslivet har många gånger sin utgång i en förlegad syn på att barnpassning är kvinnornas ansvar, och när kvinnor blir föräldrar sker också de största löne- och kompetensutvecklingstappen i förhållande till männen.

  Och så tillbaka till frågan om pensioner. Det är absolut så att den som tjänar minst under ett yrkesliv – beroende på låg lön eller deltidsjobb – får en lägre pension. Det är också så att många som arbetar i dag har pensionsplaner med alldeles för höga avgifter. Dessa avgifter urholkar de insparade pengarna, och ger lägre pension.

  * Unionen arbetar aktivt med att teckna nya kollektivavtal. Som ett fackförbund i det privata näringslivet vet vi att det hela tiden uppstår nya företag, företag där det jobbar människor som också har rätt till bra pensioner enligt den svenska modellen. Både kvinnor och män förtjänar att ha kollektivavtalens pensioner, med låga avgifter. Som samhället ser ut i dag, är det extra viktigt för kvinnor.

  Lyft frågan

  Om en månad är det den internationella kvinnodagen. Låt oss nu alla lyfta frågan om de ojämlika lönerna i vårt land och komma med våra bästa förslag till förändring. En snabbare förändring och en förändring som gör att vi kan se varandra i ögonen och veta att vi delat inte bara kärleken till våra barn utan också gett varandra lika trygghet, i familjen och i samhället. Det är på tiden att visionen om ett jämställt arbetsliv blir verklighet.

  Pierre Svensson

  regionchef, Unionen Göteborg