Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vi behöver invandring för att klara välfärden

Om vi i Sverige och Europa ska klara av att upprätthålla den välfärd vi vant oss vid kommer vi att behöva arbetskraftsinvandring. Men vi tjänar inte bara krasst ekonomiskt på att låta människor söka ett bättre liv inom Europas gränser. Ett slutet samhälle blir snabbt intolerant, självförhärligande och bakåtblickande, skriver Cecilia Malmström och Jasenko Selimovic (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Människor har i alla tider brutit upp och bosatt sig på nya platser och det är en viktig drivkraft bakom all utveckling. Migration innebär att människor möts, att idéer, kunskap, kulturer och uppfinningar sprids. Det är en grundsten i ett öppet och dynamiskt samhälle.

Tyvärr glöms detta många gånger bort. I dagens Europa vinner främlingsfientliga krafter mark och invandring ses inte sällan som ett problem. Invandrare, heter det alltför ofta, är ett hot mot ”vår” kultur och en börda på ekonomin.

Vi håller inte med. Invandring är inte ett hot, utan en möjlighet och en nödvändighet.

Om vi i Sverige och Europa ska klara av att upprätthålla den välfärd vi vant oss vid kommer vi att behöva arbetskraftsinvandring. Europa har en åldrande befolkning där allt färre kommer att behöva försörja allt fler. Beräkningar från Eurostat visar att Europa om 50 år kommer att ha 10 miljoner fler invånare än idag, men att 50 miljoner färre kommer att vara i arbetsför ålder. Och då har man redan räknat med att Europa under denna tidsperiod tar emot 58 miljoner invandrare.

För den akademiska forskningen står det utom allt tvivel att Sverige och Europa måste ta sig an denna jättelika demografiska utmaning. Att skapa en mer jämställd arbetsmarknad och se över pensionssystemen är två områden många europeiska länder måste titta på. Men vi måste också inse att vi inte klarar detta på egen hand. Vi behöver invandring om vi ska klara vår välfärd.

En viktig signal

Men invandring får inte reduceras till bara ekonomiska argument och en finansiell nyttokalkyl. Människan är inte ett vandrande arbetsredskap, utan också en social varelse som lever i ett sammanhang och som påverkar och bidrar till sin omgivning på många olika sätt.

Vi tjänar inte bara krasst ekonomiskt på att låta människor söka ett bättre liv inom Europas gränser. Vi skickar också en viktig signal om att Sverige och Europa ska vara öppet mot vår omvärld. Ett slutet samhälle blir snabbt intolerant, självförhärligande och bakåtblickande. Det är ingen slump att främlingsfientliga krafter gärna drömmer sig tillbaka i tiden, till ett påstått drömsamhälle som aldrig funnits.

Vi ser det som vår plikt att arbeta mot denna utvecklingsfientlighet. Som liberaler vill vi stå upp för ett samhälle som erkänner migration som en god kraft, som berikar vårt samhälle såväl ekonomiskt som socialt, kulturellt och intellektuellt. Det är viktigt att vi öppnar fler vägar in i Europa.

EU-kommissionen la tidigare i sommar fram ett första förslag för att öppna upp för arbetskraftsinvandring. Det innebär att vi skapar tydliga regler för säsongsarbete och gör det möjligt att under sex månader per år arbeta i säsongsbetonade branscher – till exempel jordbruk och turism. Detta tillstånd ska kunna förnyas flera år i rad. Att kunna återvända hem med en trygghet om att man är välkommen åter i Europa möjliggör de positiva effekter som så kallad cirkulär migration kan ha (bland annat utbyte av kunskaper och erfarenheter), och minimerar de negativa (bland annat brain drain”).

Förslaget innebär också att vi underlättar för företag att flytta personal från länder utanför EU till Europa. Det är viktigt att vi minskar de byråkratiska processerna och gör det lättare för människor med viktig kompetens att flytta till Europa, och att det också finns möjlighet för dem att ta med sig sina familjer.

Måste visa ledarskap

Det här är bara ett första steg. Det är viktigt att vi fortsätter öppna fler vägar till Europa och att vi bekämpar alla idéer om fästning Europa. Vi som kämpar för tolerans och öppenhet måste visa ledarskap och inte låta samtalet styras av rädsla och okunskap. Inte minst med den ekonomiska krisen och den höga arbetslösheten är det många som menar att vi inte bör prata om arbetskraftsinvandring – först måste vi ta hand om de redan arbetslösa. Detta är en statisk syn på vårt samhälle som spelar på en falsk motsättning mellan invandrare och infödda.

Däremot har vi en skyldighet att göra vårt yttersta för att möjliggöra för nytillkomna att bidra och kunna bli en aktiv del av sitt nya land. Det är bara möjligt genom en aktiv integrationspolitik som utgår från jobb och språkkunskaper.

Vi vill därför slå ett slag för ett helhetsgrepp om migration. Vi har en plikt att ge skydd åt förföljda. Vi ska ta emot arbetskraftsinvandring för att rädda vår välfärd. Men vi står också upp för att migration har många andra goda följder och bör bejakas. Det är vårt ansvar att vara tydliga med detta om vi inte ska lämna marken fri för fördomar och intolerans.

Cecilia Malmström

EU-kommissionär för inrikes frågor

Jasenko Selimovic (FP)

riksdagskandidat