Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Kvinnoperspektiv. Det behövs flera åtgärder för att stoppa nyrekryteringen av fattigpensionärer. Det viktigaste är att reformera pensionssystemet utifrån ett kvinnoperspektiv, skriver Berit Bölander.

Vi behöver en feministisk pensionspolitik

Kvinnans frigörelse i Sverige har byggt på att hon ska kunna försörja sig själv. Varför ska den frigörelsen inte gälla för den som fyllt 65? Vår feministiska regering har glömt de kvinnliga pensionärerna och det är nu hög tid att se vilka åtgärder som behövs för att stoppa nyrekryteringen av fattigpensionärer, skriver Berit Bölander, SKPF Pensionärerna.

För ett år sedan lade vi i SKPF Pensionärerna tillsammans med Kommunal fram en rapport som hette ”Pensionerna – en kvinnofälla”. Då kunde vi konstatera bland annat följande:

”Kvinnor och män lever i olika ekonomiska verkligheter som pensionärer. Kvinnor som är medlemmar i SKPF Pensionärerna får i genomsnitt ut 11 100 kronor i månaden före skatt i total pension, det vill säga allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Det är 4 200 kronor mindre än motsvarande pension för män. Trots att många av de kvinnor som är medlemmar i SKPF Pensionärerna har ett långt arbetsliv bakom sig är hela sju av tio beroende av garantipension.”

Stora skillnader

Har det hänt något väsentligt sedan dess? Regeringspartiernas företrädare vill nu sprida bilden av att pensionärerna kommer att få det bättre ekonomiskt under 2016. Det är bara delvis sant.

Pensionärer som grupp får en gynnsam ekonomisk utveckling under 2016. Men bakom den anonyma gruppen döljer sig individer med mycket stora skillnader i ekonomiskt utfall.

Dagens pensionssystem består av så många olika komponenter att resultatet för den enskilde knappt går att förutsäga förrän utbetalning ska ske. Förutom grundpension, inkomstpension, tjänstepension, premiepension och eventuellt bostadstillägg på inkomstsidan finns dessutom efterlevandepension och garantipension. På utgiftssidan finns justeringar av skattenivåer och avgifter inom till exempel sjukvård och hemtjänst som ju många pensionärer är storkonsumenter av.

För de som har den allra lägsta garantipensionen blir resultatet av regeringens politik en sänkning av inkomsterna under 2016. Det hade vi inte förväntat oss som utfall av politiken från en S-ledd regering. Men med dagens pensionssystem får pensionärerna helt enkelt nöja sig med att få en lott i pensionstombolan. Med lite tur blir det en vinst när dragningen är över!

Kvinnor missgynnas

SKPF Pensionärerna har cirka 155 000 medlemmar varav över 120 000 är kvinnor. Sedan hösten 2014 har vi en feministisk regering. Det har visat sig på en del områden, medan man på andra ännu inte visat något reellt innehåll bakom orden. Det gäller även politiken för de äldre.

Dagens pensionssystem missgynnar kvinnor! Den som arbetat deltid, varit hemma med barn eller saknar tjänstepension är förlorare i dagens system. Om man betraktar det samlade ekonomiska utfallet för kvinnor som går i pension är det i många fall så att kvinnan behöver en partner för att kunna försörja sig.

Samtidigt har kvinnans frigörelse byggt på att hon ska kunna försörja sig själv – varför ska den frigörelsen inte gälla för den som fyllt 65? Ett sådant utfall av dagens pensionssystem är något en feministisk regering borde sätta mycket högt upp på dagordningen att åtgärda.

Från SKPF Pensionärernas sida har vi länge krävt att pensionssystemet måste göras om. Vi måste inte bara förbättra situationen för dagens kvinnliga pensionärer utan också se vilka åtgärder som behövs för att stoppa nyrekryteringen av fattigpensionärer.

Konkreta åtgärder

Några av de viktigaste åtgärder som redan nu krävs är:

  • Se till att de lägsta pensionerna följer löneutvecklingen. Garantipensionerna räknas i dag upp med konsumentprisindex, vilket gör att förändringar i räntan får stort genomslag och till exempel i år leder till en sänkning av pensionen.
  • Minska nyrekryteringen av fattigpensionärer. Det går att göra till exempel genom att skapa fler heltidstjänster i kvinnodominerade yrken och se till att kräva avsättningar till tjänstepension vid offentliga upphandlingar.
  • Men det viktigaste kravet är ändå att reformera hela pensionssystemet, och då med utgångspunkt från det som borde vara självklart för en feministisk regering, ett kvinnoperspektiv!

Dagens och framtidens pensionärer ska kunna leva ett gott liv – inte bara överleva i ständig oro för framtiden. Att se till att det blir så är SKPF Pensionärernas huvuduppgift framöver.

Berit Bölander

förbundsordförande SKPF Pensionärerna

Bild - 2
Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna
Mest läst