Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Att svanskupering inte är ett måste för att bedriva en grisproduktion inom EU är Bo Algers och jag eniga om, skriver Eskil Erlandsson (C).

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Vi är allt annat än passiva i djurskyddsfrågorna

Regeringen är allt annat än passiv i djurskyddsfrågor på EU-nivå. Det är en av de frågor jag lyfter allra oftast på de ministermöten där jag deltar, skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Professor Bo Algers hävdar att jag och regeringen skulle agerat passivt kring efterlevnaden av EU:s så kallade grisdirektiv. Jag kan försäkra Algers om att så inte är fallet. Tvärtom, djurskyddsfrågorna hör till de frågor jag lyfter allra oftast på de ministermöten där jag deltar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Syftet med reglerna i direktivet är att vi ska få ett gott djurskydd för grisarna i hela EU. Samtidigt jämnar direktivet ut konkurrensförutsättningarna för våra svenska bönder som redan lever efter höga krav på djurskydd. Att reglerna följs i alla länder måste också EU, via kommissionen, se till. Det är absolut nödvändigt och kommissionen har också inlett rättsliga processer mot de länder som inte efterlever de nya reglerna. Men det arbetet måste naturligtvis fortsätta.

 

Överens om svanskupering

Att svanskupering inte är ett måste för att bedriva en grisproduktion inom EU är Algers och jag eniga om. Det är också tack vare forskning från exempelvis Algers som vi har möjlighet att hävda detta, inte minst mot kommissionen. Nu håller kommissionen dessutom på att ta fram riktlinjer för att öka efterlevnaden av direktivet. Arbetet fokuserar bland annat på åtgärder för att förhindra svansbitning genom en bättre stallmiljö för grisarna, och i det arbetet är vi högst aktiva genom våra experter på Jordbruksverket.

 

Vi har också lagt tid och kraft på att grisdirektivet inte skulle missgynna svenska bönder. Det fanns till exempel en diskussion om att de svenska grisbönderna skulle behöva bygga om spaltgolven för att uppfylla direktivet. En detaljreglering som inte bara skulle bli oerhörd kostsam för de svenska bönderna men som inte heller var rimlig då det inte skulle förändra djurhälsan i praktiken.

 

Under hela min tid som minister har jag haft ett stort fokus på att höja nivån på djurskyddet inom EU. Det är en viktig fråga för mig och det kommer jag att fortsätta att arbeta för.

Eskil Erlandsson (C)

landsbygdsminister