Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
För att förverkliga vegonormen behövs en rationell livsmedelspolitik som innebär att det som är bra för miljön och för vår hälsa premieras. Klimatskatt på kött är ett viktigt verktyg i den omställningen, skriver debattörerna.

Vegonorm nödvändig för världsmiljöns skull

Köttnormen är den felaktiga föreställningen att flertalet måltider bör innehålla kött. Den är en tillfällig parentes ur ett historiskt perspektiv. För att minska vårt ekologiska fotavtryck måste den globalt skenande köttkonsumtionen hejdas. Ersätt köttnormen med en vegonorm, skriver professor Stig Bengmark och Jonas Paulsson, Köttfri måndag.

Världsmiljödagen firas över hela världen i dag den 5 juni. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skriver i år: "Världsmiljödagens budskap är att vi alla är en del av lösningen. Vare sig du är en individ, en organisation, ett företag eller en regering så finns det många små steg du kan ta för att minska ditt ekologiska fotavtryck." Att bryta köttnormen och att i stället etablera en vegetarisk samhällsnorm är ett viktigt sådant steg.

Köttnormen är den felaktiga föreställningen att flertalet måltider bör innehålla kött. Den är en tillfällig parentes ur ett historiskt perspektiv. Även om människan ofta har ätit kött har den konsumtionen nu globalt skenat i väg.

Kostnaden för köttnormen är en miljöförstörelse som kan jämföras med den miljökatastrof för 64 miljoner år sedan som utrotade dinosaurierna. Enligt en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, är 60 procent av alla stora växtätande däggdjur hotade till sin existens på grund av jakt, boskapsdjur och skövling av livsmiljöer. Om ingenting görs kommer de stora djurens tid på jorden snart att vara förbi. Kostnaden för köttnormen är också att många människor dör för tidigt i välfärdssjukdomar som cancer och hjärtkärlsjukdomar samt miljarder förslavade djur som lever enformiga liv i köttfabrikerna.

Breddad koldioxidskatt

Den globala kött- och mejeriproduktionen påverkar klimatet mer än vad bilar, flygplan, båtar och lastbilar gör – tillsammans, enligt Naturskyddsföreningens nya kampanj "Vegopepp". Aldrig tidigare har det uppmätts en så hög global medeltemperatur som under första kvartalet i år. Det var 0,82 grader varmare än medeltemperaturen de senaste 136 åren, då mätningarna började. Arktis havsis minskar snabbt vilket är extra allvarligt ur miljösynpunkt eftersom det gör att jorden absorberar solenergi som annars skulle ha reflekterats bort av isen. Det kan utlösa en förödande värmespiral som är svår att bryta.

Köttets miljöpåverkan är så allvarlig att både Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen vill använda skattevapnet för att begränsa konsumtionen. För klimatets skull vill Naturvårdsverket bredda koldioxidskatten så att den även innefattar kött. Det framkommer i deras nya rappor "Hållbara konsumtionsmönster". Naturskyddsföreningen vill ha en generell klimatavgift på all köttkonsumtion. Det framkommer i deras aktuella rapport "Det subventionerade köttet". Naturskyddsföreningens beräkningar visar att en sådan klimatavgift på kött skulle kunna landa på 20-25 kronor per kilo kött och ge intäkter till staten på 9-12 miljarder kronor årligen.

Vegonorm för hälsans skull

Vegonormen behövs för hälsans skull. Livsmedelsverkets nya kostråd ger stöd åt vegonormen. Myndigheten framhåller inte kött som en viktig källa till näring. Tvärtom, för hälsan är det mycket bra att dra ner på rött kött och chark. Livsmedelsverket framhäver som särskilt positivt det snabbt växande vegetariska utbudet på restauranger. Livsmedelsverket står bakom Världscancerfonden som har uppgraderat varningen för rött kött och avråder från processade charkvaror som exempelvis korv. Maxgränsen för en enskild person och vecka är satt till 500 gram rött kött.

För att förverkliga vegonormen behövs en rationell livsmedelspolitik som innebär att det som är bra för miljön och för vår hälsa premieras. Verktygen som står till buds begränsas endast av vår egen fantasi. Köttfria dagar i offentlig verksamhet, utbildningsinsatser i vegetarisk matlagning och informationskampanjer är exempel på möjliga politiska åtgärder. Viktigt är införande av en klimatskatt på kött: Det bör vara hög skatt för det som är dåligt för miljön, hälsan och djuren. Det bör vara en låg skatt på det som är bra för miljön, hälsan och djuren.

För världsmiljöns skull uppmanar vi därför i dag individer, organisationer, kommuner och riksdag att aktivt delta i arbetet att etablera en vegetarisk samhällsnorm.

Sting Bengmark

professor och forskare

Jonas Paulsson

Köttfri måndag

Bild - 2
Bild - 2
Mest läst