Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

36247

Vedeldning en fara för hälsa och miljö

Allt fler värmer upp huset med ved. En hälsofara för människor med luftvägsproblem. - Vedeldning är ett problem, säger Naturvårdsverkets expert.
När kylan, mörkret och den råa isiga fukten lägrar sig över Sverige drar eldningssäsongen igång. Den karaktäristiska röklukten lägger sig som ett lock över många villa- och radhusområden. Ihärdigast på att elda hemma är hushåll i glesbygd, men de problem som eldningen för med sig är långt ifrån försumbara i tätbebyggda områden som Göteborg med omnejd.
Vedeldning i småhus är en betydande källa till utsläpp av luftföroreningar, går det att läsa på Naturvårdsverkets hemsida. Men hur mycket av våra skogar som går upp i rök i braskaminer och andra eldstäder i enskilda hem har myndigheterna ingen som helst koll på.
- Vi vet att folk eldar mer med ved, framför allt när elen blir dyrare. Men vi saknar statistik över antalet kaminer och spisar både på nationell och lokal nivå, vilket gör det svårt att greppa problemet, säger Maria Ullerstam, handläggare på Naturvårdsverkets miljöanalysavdelning.
Den stora faran med ohämmad vedeldning är utsläpp av cancerframkallande PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som bensen och diverse olika partiklar.
- Känsliga personer, människor med astma och andra luftvägssjukdomar, riskerar att drabbas. Vi utsätts för mängder av föroreningar i luften, både inom- och utomhus. Eldning i öppen spis är en av källorna, framför allt under vintern då luften är mer stillastående. I allmänhet är halterna av cancerframkallande ämnen i stadsluften relativt låga, men de kan vara kraftigt förhöjda i tätorter på grund av vedeldning, säger Maria Ullerstam.
Det finns inga krav på bygglov för att installera en eldstad. Däremot måste man göra en anmälan till byggnadsnämnden i hemkommunen. En sammanställning som GP har gjort visar att antalet bygganmälningar i Göteborgsområdet ökat med över 25 procent de senaste fem åren.
Maria Ullerstam anser att Naturvårdsverket och andra myndigheter måste vässa kunskaperna om vedeldning.
- I vårt arbete med miljömålen på riksnivå har vi lyft fram vedeldning som ett problemområde. Men för att minska utsläppen måste vi få bättre kunskap om hur vi eldar och vilka kaminer som används.

Förslag om miljökrav

Nyligen lade Naturvårdsverket fram ett förslag om miljökrav på kaminer.
- Det innebär att kaminerna klassificeras och får utsläppsvärden för partiklar och PAH. Förslaget utreds nu av miljödepartementet och kan komma med i det nya miljömål som kommer 2011.
Naturvårdsverket har också lämnat förslag till regeringen om hur den svenska miljökvalitetsnormen ska förändras. I normen ingår även kontroll av effekter av vedeldning. Tanken är att lägga över kontrollansvaret på länsstyrelserna.
- Många mindre kommuner har inte de kontrollresurser som krävs, säger Ullerstam.
Miljöförvaltningen i Göteborgs stad får varje år in ett halvdussin klagomål om illaluktande rök från vedeldade kaminer. Arne Tihane, inspektör vid närmiljöavdelningen i Göteborgs stad, konstaterar att fler och fler hushåll i Göteborg skaffar sig braskamin eller dylikt.
-  Alltfler använder kaminerna inte bara för mys utan som ett komplement till dyr olja och el. Göteborg är traditionellt ingen vedeldarstad, men min uppfattning är att det blir fler som eldar med ved för stadigvarande uppvärmning. Det är när de blir tillräckligt många som vi får bekymmer, säger han.
Hushåll som missköter sig kan beläggas med ett totalt eldningsförbud eller ett partiellt förbud. Om förbudet trotsas kan miljönämnden utfärda ett vite. Det senaste eldningsförbudet ligger sex år tillbaka i tiden. Då drabbades en villaägare i Kärrdalen på Hisingen. Några viten har kommunen inte utfärdat - än.
Fakta: Fler skaffar kamin
Bygganmälningar för braskamin eller annan eldstad i Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Ale, Kungälv, Öckerö, Partille och Lerum.
2004624 st
2005654
2006771
2007785
Den uppåtgående trenden har fortsatt under de tre första kvartalen 2008.

*****

Detta är PAH
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till i-dag. Över 500 olika PAH har upptäckts i luftprover. PAH bildas när kol eller kolväten, exempelvis olika oljor, upphettas utan att det samtidigt finns tillräckligt mycket syre för att ge en fullständig förbränning till koldioxid. Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet.
Bilavgaser, slitage av bildäck och vägmaterial är de största källorna till PAH i luften i de större städerna. Småskalig vedeldning och bensinstationer är andra källor.
Källa: Kemikalieinspektionen
Mest läst