Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Vd inte anmäld – tyst om affären

I januari lät SGS Student­bostäder sin vd gå anklagad för lägenhetsaf­färer och ekonomiska oegentligheter. Ännu har ingen polisanmälan gjorts och locket är fortsatt på.

– Polisanmälan kommer vi vara tvungna att avvakta med, vi kommer inte att ta beslut om det före sommaren, säger Klara Martinsson (S), ordförande i SGS styrelse.

I en intervju med GP den 15 februari i år sa Klara Martinsson att styrelsen avvaktar en extern granskning som skulle vara klar ”om några veckor”.

– Efter det kommer vi att ta ställning till om ska polisanmäla eller inte, sa Martinsson.

Inga besked att vänta

Nu har fyra månader gått, granskningen är klar men ännu kan inte styrelsen ge besked om man kommer anmäla eller inte.

Och det är flera allvarliga anklagelser som styrelsen lagt sin tidigare vd, Mats Odersjö, till last:

• Han ska ha brutit mot stiftelsens stadgar genom att hyra ut lägen­heter till icke studenter. Bland annat till hockeyspelare i Kållered SK där Mats Odersjö samtidigt var ordförande.

• Han ska ha låtit anhöriga använda stiftelsens visningslägenheter.

• Styrelsen har också beskyllt honom för ”ekonomiska oegentlig­heter i form av bland annat felaktig utnyttjande av Eurocard, felaktigt representation och sponsring”. De påstådda oegentligheterna ser styrelsen mycket allvarligt på ”då de skett systematiskt under en längre period”.

Vill inte kommentera

Liksom tidigare vill inte Klara Martinsson kommentera utredningen eller vilka med villkor vd får lämna sin post vidare:

– Som jag sagt tidigare. Jag kommer inte säga någonting mer. Vår årsredovisning kommer snart, i samband med det kommer vi ta kontakt med er.

I ett skriftligt svar till länsstyrelsens rättsenhet, som inlett ett tillsynsärende angående stiftelsen, skriver Klara Martinsson tillsammans med vice ordförande Johanna Hector att vd ska ha missbrukat sin maktposition:

”De avsteg som skett från uthyrningsreglerna beror på att förre VDn missbrukat sin maktposition och beordrat uthyrning till personer som inte varit berättigade att hyra bostad av SGS Studentbostäder”.

Följer stiftelsen stadgarna?

Formuleringar som Johanna Hector inte vill kommentera:

– Det är ingenting som jag kommenterar nu, med hänsyn till pågående process.

I sin tillsyn ifrågasätter länsstyrelsen om styrelsen följer stiftelsens ändamål enligt stadgarna – det vill säga att hyra ut lägenheter till studenter. Bland annat har styrelsen fått frågan hur man kommer att säkerställa att bara studenter ska få tillgång till stiftelsens lägenheter i fortsättningen.

Mats Odersjö själv förnekade tidigt alla anklagelser om oegentligheter och menar att han som mest ”tänjt på regelverket”. GP har försökt nå Mats Odersjö, men utan framgång.

Stiftelsen Göteborgs studentbostäder bildades 1951 med syfte att ”tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Göteborg”.

Enligt en internt pm från den 22 februari i år hyrs 257 av stiftelsens 7190 bostäder av andra än högskolestudenter:

I Rosendal: 175 lägenheter (avtal tecknade 1999 eller tidigare)

I Rosendal: 12 lägenheter till spelare i RIK handbollslag genom handbollsgymnasiet

I Rosendal: 2 lägenheter till hockeyspelare i Kållered Sportklubb där vd samtidigt var ordförande.

På Gamla Ceresgatan, Hökegårdsgatan, Oxhagsgatan, Lillatorpsgatan: 16 lägenheter (kvarboende hyresgäster sedan hus förvärvats).

Lindholmsallén: 7 bostäder (gruppbostad unga SDN Lundby)

Lillatorpsgatan: 3 bostäder (Förvärvat hus med bland annat hemtjänstkontor).

Övriga områden: 42 bostäder enligt avtal tecknade 1988 eller tidigare.

SGS styrelse består av sju ledamöter, tre (däribland ordföranden) utses av Göteborgs kommun, tre utses av studentkårerna och en av Göteborgs universitet. Både universitet och kommun lyder under bestämmelserna om öppenhet och insyn, men när deras fyra representanter tar plats i stiftelsens styrelse är inte längre offentlighetsprincipen tvingande.

Däremot finns det ingenting som juridiskt förbjuder stiftelsen att vara öppen på samma sätt som ett kommunalt bolag.

Efter avslöjandena om SGS har höga partiföreträdare från både borgerligt och rödgrönt håll uppmanat styrelsen till mer öppenhet. Alliansen har krävt att alla kommunens femtio stiftelser och föreningar ska lyda under samma krav på öppenhet och kontroll som annan kommunal verksamhet.

Mest läst