Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Var tredje göteborgare drabbad av dålig luft

Var tredje göteborgare upplever återkommande besvär av den dåliga luften i Göteborg. Värst är luften på vissa stadsgator och kring de stora trafiklederna.

- Vi har stora svårigheter att få ned kvävedioxidutsläppen i Göteborg, säger Svante Sjöstedt, miljöutredare vid Miljöförvaltningen i Göteborg.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

På onsdagen talade han vid årets Luftvårdsdag som arrangerades i Partille.

Göteborg har gjort en första utvärdering av miljökvalitetsmålen som satts upp för partiklar, kväveoxider och flyktiga kolväten. Den dåliga luften finns både på olika infartsleder men också på en rad stadsgator i Göteborg, inte sällan gator där den blir kvar i gatuplanet. Sådana exempel är Övre Husargatan, Friggagatan och Sprängkullsgatan som ofta drabbas av dålig luft.

Annars handlar det om områden kring de stora trafiklederna som E 6, E 20, Lundbyleden och ytterligare några större trafikleder som Söder- och Västerleden. Dessutom har man bekymmer med höga utsläpp i mynningarna till Lundby-, Tingstads- och Götatunnlarna.

- 95 procent av stadens bostäder, skolor och förskolor kommer inte att klara miljömålet, säger Svante Sjöstedt. För bostäderna räknar vi med att 53 procent har en lägre påverkan än vårt mål medan 65 procent av skolor och förskolor klarar gränserna.

Miljöförvaltningen i Göteborg beräknar att ungefär var tredje göteborgare på ett eller annat sätt upplever att de har besvär av den dåliga luften i staden. I rapporten visar man att en sänkning av partikelhalten med fem mikrogram per kubikmeter luft skulle minska antalet tidiga dödsfall med två procent, vilket motsvarar 80 dödsfall per år i Göteborg.

På vissa områden har det dock blivit bättre. Utsläppen av partiklar har minskat kraftigt och man har fått ned dubbdäcksanvändningen från 80 till 70 procent. Miljöförvaltningen menar dock att här finns ytterligare åtgärder att vidta. Utsläppen av flyktiga kolväten i Göteborgsluften har också minskat rejält. I dag ligger utsläppen nära gränsen 10 000 ton per år, medan man 1991 hade 24 000 ton i utsläpp.

Lokalt mål: Luften ska vara så ren i Göteborg att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär.

Lokala delmål

1. Dygnsmedelvärde för partiklar ska underskrida 35 mikrogram per kubikmeter luft år 2013.

Årsmedelvärde för partiklar ska underskrida 12 mikrogram per kubikmeter luft år 2013.

2. Årsmedelvärde för kvävedioxid ska underskrida 20 mikrogram vid 95 procent av alla förskolor samt vid bostaden hos 95 procent av göteborgarna senast 2020

3. Utsläppen av flyktiga organiska kolväten i Göteborg exklusive metan ska ha minskat till under 10 000 ton till 2015, vilket motsvarar en minskning med 25 procent jämfört med 2005.

Mest läst