Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

brottmotpers_1f.jpg

Var fjärde utsatt för brott

Var fjärde person, 24 procent, uppger att de utsattes för ett brott under förra året. I Göteborg sker fler brott riktade mot enskilda personer än i landet som helhet.

Hot och trakasserier var vanligast. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som presenterades på måndagen. Andelen som uppger att de utsattes för brott är något mindre jämfört med tidigare undersökningar.

När det gäller brott mot enskilda personer ligger Göteborg nästan fyra procentenheter över genomsnittet i landet, vilket är 11,4 procent.

- De brotten är vanligare i storstäderna. Kriminologisk forskning pratar om att det är mindre social kontroll där, säger Åsa Irlander, rapportförfattare.

Göteborg följer därmed mönstret i övriga storstadsregioner. I synnerhet i Stockholmsregionen där ännu fler uppger sig vara utsatta för brott.

För egendomsbrott som riktas mot hushåll ligger Götebor bara marginellt över snittet.
Rapporten visar också att det är fler som anger att de utsatts för brott än antalet fall som polisanmäls.

- Mörkertalet är stort. För exempelvis misshandel anmäls bara var tredje fall till polisen, säger Åsa Irlander.

Bland de undersökta brottstyperna mot enskilda är hot och trakasserier vanligast, omkring fyra procent uppger att de utsattes för det under 2009. De brottstyper mot enskild person som minst andel personer utsatts för är sexualbrott och personrån.

De brott som minskat sedan 2005 är trakasserier samt stöld från eller ur fordon. Alla övriga brott i undersökningen har legat på en stabil nivå.

Enligt Brå-rapporten utsätts 1,3 procent av befolkningen för 54 procent av alla brott som begås mot enskilda personer.

Unga män är särskilt utsatta för misshandel. Medan unga kvinnor har hög utsatthet för hot, och ensamstående med barn för trakasserier.

I Brås rapport redovisas utsatthet för brott 2009 utifrån resultaten i Nationella trygghetsundersökningen 2010.

Undersökningen bygger på intervjuer med drygt 14 000 personer i åldern 16–79 år och genomförs årligen av Brå.

Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroendet för rättsväsendet.

11,4 procent uppger att de utsatts för så kallade brott mot enskild person; misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri samt trakasserier.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Mest läst