Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Bild - 1

Var femte tjej i nian skär sig

En av fem tjejer i nian mår så dåligt att hon någon gång skurit sig. Och på internet fylls forumen av diskussioner om att skada sig själv fysiskt för att dämpa ångesten.

– Att skära sig har blivit ett igenkännbart sätt för unga tjejer att uttrycka att de mår dåligt, säger forskaren Anna Johansson.

GP:s ungdomsenkät visar att en av fem tjejer i nian har skurit sig själv vid ett eller flera tillfällen för att de känt sig olyckliga. Bland killarna i samma ålder är motsvarande siffra en av tio.

Och enligt Anna Johansson, doktor i etnologi på Umeå universitet, belyser siffrorna en möjlig skillnad mellan killar och tjejer som mår dåligt. Killar riktar traditionellt sitt missnöje utåt, medan tjejer riktar det mot sig själva.

– 80- och 90-talet förknippas med ätstörningar och det finns många likheter mellan att svälta sig och att skära sig. Men det är inte så enkelt att man kan säga att ökningen av tjejer som skär sig har inneburit en minskning av ätstörningar. Många av dem som skär sig har den problematiken också, säger hon.

Åsa Svensson har arbetat som kurator och samordnare på ungdomsmottagningen i Gamlestaden i tio år och hon upplever inte att antalet tjejer som skär sig har ökat de senaste åren.

– Det har funnits ungdomar som skär sig sedan jag började arbeta här, men det har uppmärksammats mer i media de senaste åren. Det har också blivit vanligare med forum på nätet där ungdomar diskuterar de här sakerna, säger hon.

Destruktiva beteenden

Enligt Åsa Svensson är skärandet ett rop på hjälp, som har mycket gemensamt med andra destruktiva beteenden som att dricka för mycket alkohol, utsätta sig för sexuella risker eller bråka mycket med sina föräldrar.

– Ungdomarna gör det för att få bort den inre smärtan de känner. Då är vår uppgift att hjälpa dem att bearbeta smärtan och hitta ett sätt att handskas med den. I de flesta fall går det bra, men det händer att vi måste hjälpa dem vidare till vård hos BUP eller inom psykiatrin, säger hon.

I sin avhandling ”Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande” har Anna Johansson tittat på hur unga tjejer tänker kring att skada sig själva. Hon har följt diskussionerna kring självskador på sju olika internetforum och gjort intervjuer med några av skribenterna.

– Gemensamt för dem jag har pratat med är att de mår dåligt, men de ger delvis olika förklaringar till att de skär sig. Det kan vara både självbestraffning, att skärandet ger dem kontrollkänslor eller ett sätt att skicka signaler om att de mår dåligt, säger Anna Johansson.

Skriva av sig

Samtidigt som skärandet är ett sätt för tjejerna som Anna Johansson har pratat med att visa omvärlden att de inte mår bra kan det vara ett sätt att samla sina egna känslor.

– Såren blir en bekräftelse på att det man känner är på riktigt. Många har svårt att sätta ord på det de känner, säger hon.

Ett annat sätt att sätta ord på sina känslor är att skriva av sig på internet. På flera diskussionsforum på nätet pågår debatter som handlar dels om hur man kan skära sig utan att bli upptäckt men också hur man kan göra för att sluta.

För även om skärandet ofta är ett sätt att ta kontroll över situationen beskriver tjejerna det som nästintill beroendeframkallande.

– De pratar om den egna viljan och liknar ofta skärandet vid ett beroende och använder begrepp som återfall och kick, säger Anna Johansson.

Lågt förtroende

Gemensamt för många av tjejerna som hon haft kontakt med är att de har lågt förtroende för psykiatrin. De tycker inte att de blir tagna på allvar och tror inte att de ska få hjälp.

– Det finns en föreställning om att psykiatrin är så hårt belastad att man måste kunna visa konkret hur dåligt man mår för att få hjälp, säger hon.

Skador
Mest läst