Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Det direkta stödet till solvärmen har regeringen avskaffat. Detta trots regeringspartiernas vallöfte om att öka anslagen till solenergi, skriverv debattörerna.

Vad har solenergin gjort för ont?

Att SD motsätter sig det mesta kan vi leva med. Men att M hellre fortsätter att göda storbanker och företag med sänkta skatter i stället för att lägga pengarna på en grön energiomställning som gynnar både småföretagare och enskilda producenter av egen el tycker vi är tråkigt, skriver Jonas Sjöstedt (V) och Jens Holm (V).

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) kritiserar vårt inlägg där vi vill se stora satsningar på solenergin. Det är bra att även Moderaterna ser potentialen i solenergin. Men varför föreslår man då inte satsningar på solenergin? I själva verket aviserar regeringen neddragningar i den senaste budgeten.

Nästa år lägger regeringen 60 miljoner på stöd till solceller, för de år som kommer därefter drar man ned detta till 50 miljoner kronor per år. Det är lägre än nuvarande stödnivåer. Detta i ett läge då, enligt uppgifter från Energimyndigheten, mer än 1 200 personer och företag står på väntelista för att bli beviljade stöd för solceller. Med regeringens låga stöd kommer sannolikt en stor del av dessa ansökare tvingas vänta länge till.

Det direkta stödet till solvärmen har regeringen avskaffat. Detta trots regeringspartiernas vallöfte om att öka anslagen till solenergi. Så här skrev regeringspartierna i det så kallade Jobbmanifestet, 2010: ”Ytterligare insatser görs för att stimulera utvecklingen av solceller och solvärme.” (Jobbmanifestet, s. 37).

Nu blir det inga ”ytterligare insatser”. Tvärt om får vi neddragningar på solenergin. Att inte uppfylla vallöften är att svika väljarna, Cecilie Tenfjord-Toftby.

Cecile Tenfjord-Toftby har också direkt fel när hon säger att Vänsterpartiet vill ha ett garantiprissystem som i Tyskland. I vår motion om 100 procent förnybart och i vår separata solenergimotion föreslår vi inte det, däremot fasta stödnivåer för installation av solceller och solvärme samt nettodebitering. Detta kommer att kosta betydligt mindre än det tyska systemet men sannolikt vara lika effektivt.

Att Josef Fransson och Sverigedemokraterna hyllar en riskabel och kostsam kärnkraft är allmänt känt, men att just solenergin nu har blivit en ny slagpåse för partiet var något nytt. Franssons uträkningar får stå för honom själv. Men vi kan ge honom rätt i att solenergi än så länge är ett energislag som är i sin linda och därmed kostar mer pengar att introducera än exempelvis vind och bioenergi.

Frågan vi måste ställa oss är om vi vill ha nya förnybara energislag och hur vi i så fall kan få dem att växa. Där tycker vi att det tyska exemplet är intressant. Vi hade också kunnat ta Danmark, där solenergin tiofaldigades mellan 2006 och andra kvartalet 2012. Detta i praktiken endast med stöd av ett bra fungerande nettodebiteringssystem. Sverigedemokraterna vill uppenbarligen inte ha det. I stället vill man straffa alla de som producerar sin egen el med att tvinga dem att betala energiskatt. Det är att inte bara vara fientlig mot ett nytt intressant energislag, utan också mot alla de föregångare som vill få kontroll över sin energikonsumtion och bidra med ren el från solen.

Att Sverigedemokraterna motsätter sig det mesta kan vi leva med. Men att Moderaterna hellre fortsätter att göda storbanker och företag med fortsatta sänkta skatter i stället för att lägga pengarna på en grön energiomställning som gynnar både småföretagare och enskilda producenter av egen el tycker vi är tråkigt. Energipolitiken mår bäst av breda uppgörelser. Att kraftsatsa kring ny förnybar el borde vi kunna vara överens om.

Jonas Sjöstedt (V)

partiledare

Jens Holm (V)

miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Mest läst