Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

"Vad är detta för floskler?"

Den rödgröna majoriteten har presenterat sin budget för Göteborg 2013 och vi uppmanar alla att läsa den. Det är viktigt att syna den rödgröna budgetskrivningen eftersom det finns en risk att den förblir oemotsagd. I ett demokratiskt samhälle måste det finnas utrymme för debatt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Enligt de rödgröna ska de som flyttar till Göteborg eller besöker staden känna sig välkomna. Göteborg ska vara öppen för världen. Om Göteborg är så öppet som de styrande försöker påvisa, varför tar man till exempel inte debatten om Västlänken med göteborgarna. Att blunda och tro att det ska gå över hjälper inte.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

De rödgröna vill att invånarna ska ges ökad kunskap om sina rättigheter och stadens verksamheter ska bli mer lyhörda för medborgarnas rättigheter:

De ska möjliggöras ett ökat deltagande i de politiska processerna, bland annat genom ökad medborgardialog. Göteborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande ska säkerställas. Vuxna, barn och unga har rätt att delta i beslutsfattande och planering av åtgärder som berör dem och deras rättigheter.

Men vad är detta för floskler? Hur går detta ihop med att man nekar 28 000 medborgare en folkomröstning? Vägvalet är ett parti sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. Att som den rödgröna majoriteten skriva en massa saker som de inte lever upp till är att vilseleda stadens medborgare. Vägvalet är ett levande bevis på att det så kallade demokratiska inflytandet inte säkerställts.

Vidare är ett av de prioriterade målen att unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem. De rödgrönas mantra gällande t.ex. det Västsvenska paketet är att våra barnbarn kommer att tacka dem i framtiden. Men varför får inte den yngre generationen vara med och bestämma över sin framtid?

Trots att de rödgröna så gärna vill framställa att de bryr sig om vad medborgaren tycker så blir det lite svårt att förstå varför de ska lägga sig i vad vi äter …köttkonsumtionen behöver minska…. Då skulle de kanske inte byggt om den legendariska korvmojen, Jonsborg, på Avenyn utan istället jämnat den med marken. Av bilder att döma i GP från invigningen hade Anneli Hulthén (S) inte endast mos i brödet.

För precis som de rödgröna tycker även vi att det är viktigt att lyfta fram mänskliga rättigheter, HBTQ-personer, invandrare, jämställdhet med mera. Men samtidigt vill de rödgröna påpeka brister hos till exempel bilister, köttätare, festprissar, krögare eller andra som inte delar deras åsikter. Hur demokratiskt är det egentligen? Att gilla olika, är att gilla alla olika.

Vägvalet lämnar förslag till budget 2013 för Göteborg Stad. I årets budget tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti. Vi lämnar förslag på fler politiska områden som kultur, miljö, äldreomsorg och vill framför allt utveckla medborgarperspektivet. I samband med förslaget lämnar vi även en motion om att återinföra en normal budgethantering då vi ser demokratiska brister gällande insynen och offentlighetsprincipen i stadens budgetberedning.

Vi ser det som en oerhörd stor uppgift att åter göra Göteborg till en attraktiv stad. Därför vill vi att skatteuttaget i Göteborg inte ska överstiga riksgenomsnittet och föreslår en skattesänkning med 10 öre som start på den anpassningen. Besparingen tas från kommuncentrala poster som kan likställas med kommunstyrelsens egna lilla plånbok.

För att få en attraktiv stad vill vi bland annat:

• att företags- och boendeklimatet blir bättre.

• förbättra barnomsorgen som vi tillför 100 miljoner, fler nattis och barnomsorg på helgerna.

• att skolan stärks så att alla elever får relevant utbildning utifrån varje elevs förutsättningar.

• avveckla stadsdelsnämnderna så att medborgarservicen blir likvärdig oavsett var man bor i staden.

• förbättra äldreomsorgen så att alla medborgare får en värdig ålderdom.

• minska antalet bolag så att medborgarens insyn kan öka och därmed stärka det demokratiska inflytandet.

Då nuvarande politik blockerar debatt och diskussion om bra infrastrukturlösningar vill vi bland annat:

• utreda Västlänk 2021 (vändslinga vid centralen).

• utreda Göta Ringen (västlig ringled).

• att Göta Älvbron planeras för 10 meters höjd.

Avslutningsvis kan vi inte låta bli att påpeka: trots att trängselskatten införs den 1 januari 2013 nämns inte detta en enda gång i de rödgrönas budget. Så glöm inte att läsa deras budget på goteborg.se och skapa dig en egen uppfattning om de som styr Göteborg. Jämför gärna med Vägvalets budget.

Theo Papaioannou

Vägvalet, partiledare

Tom Heyman

Vägvalet, vice partiledare

Håkan Andersson

Vägvalet, partisekreterare