Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
- Vi ser tydligt att patienterna är mer nöjda med vårdcentraler som har kontinuitet i läkargruppen och hög andel fast anställda läkare, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Vårdcentralerna med mest nöjda patienter

Små privata vårdcentraler har de mest nöjda patienterna och de mest nöjda läkarna. Den slutsatsen drar Sveriges Läkarförbund i en ny utvärdering.

Läkarförbundet genomför en bred utvärdering av hur primärvårdens vårdval fungerar. I veckan presenteras den del som handlar om hur patienterna uppfattar sina vårdcentraler och vad som utmärker respektive vårdcentral.

– Vi ser tydligt att patienterna är mer nöjda med vårdcentraler som har kontinuitet i läkargruppen och hög andel fast anställda läkare och det är oftast i dag en liten vårdcentral som drivs i privat regi av läkare, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund.

Utvärderingen baseras på svaren i 2013 års Nationella patientenkät från Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Läkarförbundet har utifrån enkäten identifierat frågor som är kopplade till hur nöjd en patient är, som till exempel: ”Skulle du rekommendera din vårdcentral till någon annan”. Därefter har förbundet undersökt vilken driftform respektive vårdcentral har bland de nöjda patienterna.

Förbundet har också via en enkät frågat sina medlemmar vid landets vårdcentraler hur nöjda de är med sin arbetssituation.

En fråga som förbundet ser som en nyckelfaktor för trivseln är tillgången till fortbildning.

Bara 36 procent av de tillfrågade anser att de har goda möjligheter att hänga med i utvecklingen inom deras område.

Utvärderingen visar att de läkare som är mest nöjda med möjligheterna till fortbildning arbetar vid vårdcentraler som drivs i privat regi och där en eller flera av ägarna också arbetar kliniskt - som till exempel vid Nötkärnan i artikeln här intill.

Att läkare på små privata läkardrivna vårdcentraler upplever sina förutsättningar bättre än kollegorna som drivs i offentlig regi är, enligt Läkarförbundet, ingen nyhet.

– Läkarförbundet har drivit frågan om småskaliga läkarledd verksamhet under lång tid. Skälet är att vi vet att läkare uppfattar sina förutsättningar att ge god vård där som mycket bättre. Men att det skulle vara så entydigt stora skillnader, jämfört med offentligt drivna vårdcentraler, är vi definitivt förvånade över, säger förbundets utredare Svante Pettersson.

Den organisationsform som Läkarförbundet efterlyser dominerar i våra grannländer men Svante Pettersson betonar att frågan om vem som äger vårdcentralen inte är avgörande - utan på vilket sätt den drivs och av vem.

– Den modell som fungerar bäst i Sverige används redan i Norge och Danmark där så gott som all verksamhet drivs i privat regi. Det finns inget som hindrar att svenska offentliga vårdcentraler skulle kunna organiseras efter samma småskaliga modell men det görs ju inte, säger Svante Pettersson.

Inom kort väntas många läkare gå i pension och redan nu bedömer läkarförbundet att det behövs 30 procent fler specialister i allmänmedicin för att klara behovet vid landets vårdcentraler. Läkartätheten inom primärvården bör enligt Läkarförbundet ligga på 1 500 patienter per läkare, i stället för dagens 2000.

– Vår definitiva slutsats är att god vård för patienterna kräver kontinuitet, att patienterna har kontakt med sin läkare över lång tid och då är det små läkardrivna vårdcentraler som är mest effektiva, säger Svante Pettersson.

För att klara behovet inom primärvården krävs också att fler specialiseringstjänster, så kallade ST-tjänster, inrättas inom allmänmedicin.

– Att etablera en vårdcentral måste också bli lättare för enskilda, säger Heidi Stensmyren.

Marie-Louise Gefvert är primärvårdsdirektör i Västra Götaland. Hon vill inte kommentera Läkarförbundets utvärdering, som säger att de mest missnöjda läkarna finns inom de offentliga vårdcentralerna.

– Jag har inte läst rapporterna, säger hon.

Två tredjedelar av de tillfrågade läkarna i Läkarförbundets medlemsenkät anser att de saknar möjlighet att öka sin kompetens på de områden deras arbeten kräver.

Utmärkande för de läkare som uppger att de är minst nöjda med sin fortbildning är att de:

Arbetar på vårdcentraler där det finns många vakanser

Arbetar deltid

Arbetar vid vårdcentraler som drivs i offentlig regi

Verksamhetschefen inte är läkare

Vårdcentralernas allmänläkare i Norrbotten, Kalmar, Jönköping och Örebro län är i högre grad nöjda med sin fortbildning och kunskapsutveckling jämfört med kollegorna i landets övriga län.

Källa: Sveriges Läkarförbund

Mest läst