Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Stormen Sandy lamslog nyligen stora delar av den amerikanska östkusten. Göteborg, Kungälv och Mölndal är tre av de kommuner som med stöd av Delegationen för hållbara städer går före när det gäller att drastiskt minska städernas påverkan på klimatet, skriver Peter Örn.

Våra städer kan visa vägen ur klimatkrisen

Utsläppen av växthusgaser slår nya rekord med USA och Kina i täten. När de globala ledarna sviker måste initiativen komma från städernas lokala ledare. Det är i städerna man kan skapa hållbara lösningar, skriver Peter Örn, ordförande i regeringens delegation för hållbara städer.

Stormen Sandy vräker in över Karibien och den amerikanska östkusten. Under loppet av några timmar åstadkommer den mänskliga offer, ödeläggelse och skador för flera hundra miljarder kronor. Storstadens tunnelbana och kommunikationer drabbas. Elförsörjningen slås ut under flera dygn för miljoner människor. Ännu en gång illustreras storstadens och människans sårbarhet inför naturens krafter.

Stormen var den värsta i mannaminne. Ingen amerikan kan komma ihåg något liknande. Forskare hävdar vikten av inte dra för långtgående slutsatser om att den var ett tecken på klimatets förändring. Ändå ligger det nära till hands. Det är uppenbart att allt fler extrema väderfenomen beskriver det som kan vara vardagen för kommande generationer. Bara något dygn senare drabbas den indiska kusten av liknande oväder.

Främsta utmaningen

Jag blir alltmer övertygad om att klimathotet inom några år med självklarhet kommer att beskrivas som mänsklighetens främsta utmaning – det är bara en tidsfråga innan klimatet kommer att vara överst på den globala agendan. Utsläppen av växthusgaser slår nya rekord med USA och Kina i täten. Aktuell forskning visar att den globala medeltemperaturen har ökat under de senaste femtio åren som en följd av mänsklig påverkan.

Men ännu präglas klimatfrågan på global nivå av vilsenhet och handfallenhet. Klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 blev en bitter besvikelse .Världens ledare framstod mer som statister än som kraftfulla beslutsfattare. På område efter område fortsätter världens länder – och vi konsumenter – att bryta mot naturens gränser.

Världens ledare har andra och förvisso viktiga saker att tala om. Men inte viktigare. Klimat och miljö, ekonomi och utveckling, välfärd och välstånd – det är utmaningar som inte kan särskiljas. De hör hemma på en gemensam agenda för hållbar utveckling på global nivå.

Utveckla hållbara städer

Under de fyra senaste åren har jag varit ordförande i regeringens delegation för hållbara städer. Vårt uppdrag har varit att bidra till att utveckla hållbara städer, stadsdelar och bostadsområden. När vårt arbete nu avslutas är min viktigaste slutsats att initiativen måste komma från städernas lokala ledare när de globala ledarna sviker. Det är i städerna man kan skapa hållbara lösningar. Det är i städerna som människor kan få stöd att välja en hållbar livsstil. Det är i städerna som politiker och medborgare kan engagera sig för den hållbara staden – en stad som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Och svenska städer kan gå före. Göteborg, Kungälv och Mölndal är tre av de kommuner som med stöd av Delegationen för hållbara städer går före när det gäller att skapa nya stadsdelar och att bygga om gamla kvarter och tidigare hamn- och industriområden. Här finns några av de bästa exemplen när det gäller att drastiskt minska städernas påverkan på klimatet och erbjuda bra miljöer för människor att leva i.

I Göteborg planeras stadsdelen Kvillebäcken som kommer att använda ett stort antal lösningar för energi, avfall, transporter och vatten. Ett exempel är att organiskt avfall ska omvandlas till biogas för transportfordon, ett annat exempel är en biogasdriven miljöskyttel över Göta Älv för att utveckla kollektivtrafiken.

I Kungälv planeras den nya stadsdelen Kongahälla med bostäder, lokaler och handel: Här ska man använda el och värme från förnybara energikällor. Målet är att producera el som också kan användas av andra stadsdelar.

I Mölndal finns Krokslätt - den vackra fabriksmiljön med sina tegelbyggnader. Här planeras för att bygga lägenheter, kontor och service i den befintliga miljön. Energismarta system och en genomtänkt arkitektur ska bidra till att minska klimatpåverkan.

Globala lösningarna finns lokalt

Ibland brottas jag med känslor av uppgivenhet inför de svårigheter som världen lever med och står inför. De ”perfekta stormarna”, som riskerar att skövla allt blir allt flera. Men också de globala utmaningarna är trots allt möjliga att möta och att lösa. Det blir möjligt genom människans fantasi och förmåga att finna nya lösningar, hennes engagemang och förmåga att samarbeta.

Vi måste lära oss att de globala lösningarna finns att hämta i lokala exempel. Det är i dessa exempel man kan finna det som är hoppingivande – också när den perfekta stormen vräker in över våra kuster.

Peter Örn

ordförande

Delegationen för hållbara städer

Bild - 2
Peter Örn, ordförande Delegationen för hållbara städer.
Mest läst