Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Beslutsfattarna måste börja lyssna på dem som arbetar i äldreomsorgen. Vi vet hur ver- kligheten fungerar, och framförallt när den inte fungerar. Resurserna är inte heller anpassade efter den verklighet som råder för våra gamla när budgeten får gå före socialtjänstlagen, skriver debattörerna.

Våra äldre får ta stryk när budgeten sätts före lagen

Resurserna som tilldelas äldreomsorgen i Göteborgs stadsdelar är inte tillräckliga för att tillgodose de behov som finns. De måste snarast anpassas efter den verklighet som råder, skriver bland andra Marcus Gustavsson, ordförande Vision Göteborg.

Kvaliteten på äldreomsorgen i Göteborgs stad är i ständig fokus. Vi har kunnat läsa massor av tidningsartiklar under den senaste tiden som har belyst bristerna som finns. Fackförbundet Vision organiserar cheferna och biståndshandläggarna inom äldreomsorgen och får dagligen rapporter om den tuffa arbetssituationen för våra medlemmar som i förlängningen påverkar dem vi är tillför, nämligen Göteborgs medborgare.

I praktiken styr budgeten

Biståndshandläggarna bedömer vilken hjälp den äldre ska ha utifrån intentionerna i socialtjänstlagen. Fast i praktiken är det inte socialtjänstlagen som styr utan det är budgeten. Resurserna som tilldelas äldreomsorgen i Göteborgs stadsdelar är inte tillräckliga för att tillgodose de behov som finns. Våra äldre blir fler och fler eftersom medborgarna blir äldre och äldre. Fler och fler omsorgstagare som bor kvar i sitt hem har dessutom en tuffare problematik än tidigare genom exempelvis psykiska funktionsnedsättningar och missbruksproblematik. Vårdtiderna på sjukhusen blir också kortare och kortare och våra äldre skickas hem så snabbt som möjligt. Resurserna är inte anpassade efter den verklighet som råder.

Allt fler ärenden

Biståndshandläggarna får dessutom fler och fler ärenden att handlägga, de mest extrema exemplen är på 200 äldre per handläggare. Dessutom blir den administrativa bördan för biståndshandläggarna bara tyngre och tyngre. Vi ser att konsekvenserna blir fler sjukskrivningar och en högre personalomsättning eftersom alltför många inte orkar med sitt jobb på grund av den tuffa arbetsbelastningen. Men det som är värst är när vi ser vad det får för konsekvenser för våra äldre när budgetdirektiven är överordnade socialtjänstlagen.

Sedan stadsdelsförvaltningarna omorganiserades har arbetssituationen för biståndshandläggarna blivit mycket sämre. Den nya ledningsstrukturen med fler chefsled har gjort att vi som arbetar med och för medborgarna fått en längre väg till besluten och obefintliga möjligheter att påverka dem. Det är väldigt tydligt att ledningsstrukturen utgår från stadsdelsdirektören i stället från medborgarna. Det borde vara precis tvärtom. Det pratas vackert om medborgarfokus i stadsdelsförvaltningarna men i praktiken är den nästintill obefintlig.

Fler biståndshandläggare krävs

Vision vill se fler biståndshandläggare inom äldreomsorgen över hela Göteborgs stad. Dagens krav på äldreomsorgen kräver det för att biståndshandläggarna ska kunna göra kvalitativa och rättssäkra bedömningar. 2014 ska dessutom biståndsbedömningar börja göras även på äldreboenden och då behövs således fler biståndshandläggare. Mer tid behövs också för att kunna göra kvalitativa uppföljningar i hemmet tillsammans med den äldre. För att kunna uppfylla politikernas mål att alla äldre ska bedömas salutogent och även 2014 enligt värdegrunden så krävs också tid för reflektion. I dag äts arbetstiden upp av alltför många ärenden kombinerat med massor av administrativa arbetsuppgifter. Dessutom måste stadsdelarna få en mindre hierarkisk organisation som utgår från dem vi är till för.

Sparar pengar på sikt

Beslutsfattarna måste börja lyssna på dem som arbetar i äldreomsorgen. Vi vet hur verkligheten fungerar, och framförallt när den inte fungerar. Våra förbättringsförslag i den här artikeln skulle spara pengar på sikt. Visions medlemmar sitter dessutom inne på ännu fler tankar, idéer och förslag på hur äldreomsorgen kan utvecklas. Det är dags att börja lyssna på medarbetarna för att få ett medborgarfokus värd namnet i Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar.

Marcus Gustavsson

ordförande Vision Göteborg

Susann Abrahamsson

Joanna Axelsson

Anna Davani

Cecilia Edman

Mats Emanuelsson

Annelie Hernow

Ingegerd Hägnesten

Elin Johansson

Ulrika Johansson

Magnus Johnsson

Gisela Kristoffersson

Margareta Larsson Bäckström

Carita Nordling

Marja-Liisa Parviainen

Vivi Quarfordt

Caroline Stråle Svensson

biståndshandläggare Göteborg stad

Mest läst