Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
De finns goda möjligheter att göra Västsverige bättre. Vi har enats om en reformagenda för framtidstro inom hälso- och sjukvården, i kollektivtrafiken och i frågor kring näringslivets utveckling, skriver Alliansen i Västra Götalandsregionen.

Vår region har potential men saknar ledarskap

Regionen behöver ett ledarskap som kan främja internationell konkurrenskraft, prioritera en god hälso- och sjukvård och bygga ut kollektivtrafiken. Vi är beredda att ta över detta ledarskap, skriver Alliansen i Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västsverige har större potential än på många år. Företagen investerar och nyanställer. Jobben blir fler. Fler söker sig hit för att forska och jobba. Skatteintäkterna till Västra Götalandsregionen har ökat med 8,5 miljarder kronor sedan 2006 tack vare att Alliansens arbetslinje. Därför är det anmärkningsvärt att så många av kurvorna i Västra Götalandsregionen pekar åt fel håll. Det bristfälliga politiska ledarskapet inom S-V-MP har lett till att regionens stora intäkter används på ett tveksamt och ineffektivt sätt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Växande köer

I stället för utveckling och framtidstro har vi en situation med växande köer till sjukvården, förlängda väntetider på akutmottagningarna, budgetkaos med stora ekonomiska underskott på sjukhusen och förseningar av nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Många invånare är troligen frustrerade över hur deras ökade skattemedel till sjukvården hamnar på fel plats eller används till helt andra insatser.

Finns en annan väg

När invånarna i Västra Götaland nu går till val vill vi tydliggöra en annan väg för regionen. Vi som representerar M, FP, KD och C är beredda att ta över ledningen för Västra Götalandsregionen och arbeta för förändring. Vi har enats om en reformagenda för framtidstro inom hälso- och sjukvården, i kollektivtrafiken och i frågor kring näringslivets utveckling.

1. Vi vill skapa tydliga och klara förutsättningar för regionens alla verksamheter. Till skillnad mot den budget som S-MP-V lagt med miljardunderskott över tre år, lägger därför samtliga allianspartier budgetförslag som är i balans de närmaste åren.

2. Det behövs en tydlig prioritering av sjukvården. Vi vill lösa den strukturella obalans i miljardnivå som finns inom regionens sjukvård. Kortsiktiga besparingar ska ersättas med ett långsiktigt arbete fokuserat på kvalitet och patientsäkerhet.

3. Vi är överens om att återinföra de tidigare ersättningssystem som gynnar de verksamheter som arbetar med att minska köerna. I stället för att som i dag gynna sjukhus som har köer, vill vi belöna de sjukhus som försöker arbeta bort dem.

4. Vi kommer att förverkliga ett tiopunktsprogram för akutsjukvården vi tidigare presenterat, som bland annat innebär satsningar på fler ambulanser, förstärkning av sjukhusens akutmottagningar och en utbyggnad av antalet vårdplatser.

5. Vi har en samsyn om att genomföra satsningar på eftersatta vårdområden, såsom cancervården, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin.

6. Vi vill stärka invånarnas valfrihet. Möjligheterna för patienter att söka andra vårdgivare om man inte är nöjd med kvalitet och bemötande, ska stärkas.

Västtrafik kräver intäkter

7. Vi vill prioritera kvalitet framför ett lågt pris i kollektivtrafiken. Det krävs nya intäkter till Västtrafik för att fortsätta utbyggnaden av busslinjer och pendeltåg. Det innebär något högre biljettpriser än i dag.

8. Vi kommer ta initiativ för en ny lönepolitik i regionen, syftandes till att stärka personalens möjligheter att göra lönekarriär. Lång erfarenhet och gedigen kompetens ska synas i lönekuvertet.

9. Vi ska återta en långsiktig plan för investeringar med sikte på moderna och energieffektiva lokaler. Vi kommer att initiera en långsiktig investeringsagenda för sjukhusens lokaler.

Fokus på jobben

10. Vi ska återupprätta ett aktivt arbete inom miljö- och tillväxtområdet. Den rödgröna splittringen kring centrala infrastrukturprojekt och samlade tveksamhet till företagande försämrar Västsvensk konkurrenskraft. Alliansen sätter fokus på jobben och för det krävs ledarskap i tillväxtfrågorna i Västra Götaland.

11. Vi vill säkra den långsiktiga finansieringen såväl till barn- och ungdomskulturen som till regionens stora kulturinstitutioner, för att möjliggöra att Västra Götalandsregionen fortsatt kan vara en ledande kulturregion i Norra Europa.

De finns goda möjligheter att göra något bättre. Att vända utvecklingen i Västra Götalandsregionen är en tuff uppgift, men vi är fast beslutna att åta oss den. Det är vi skyldiga invånare, patienter och resenärer. Vi står beredda att arbeta för ett tydligare ledarskap i Västra Götalandsregionen efter valet i höst.

Johnny Magnusson (M)

Jonas Andersson (FP)

Kristina Jonäng (C)

Monica Selin (KD)

samtliga gruppledare i Västra Götalands-regionen

Bild - 2
Bild - 3
Bild - 4
Bild - 5
Mest läst