Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Våga pröva orädda idéer

Bostadssegregationen ökar och måste mötas med okonventionellt tänkande. Nystartszoner är ett bra exempel.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Det är inte bara en känsla att områden som Hjällbo och Rinkeby upplevs som utanförskapsområden där knappt någon med helsvenska rötter bor. Det är fakta som riskerar att öka klyftorna i det framtida svenska samhället. Dels mellan svenskar och invandrade men framförallt mellan rika och fattiga.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bostadssegregationen har fördubblats i Sverige på 20 år. Siffror som SCB tagit fram åt Sveriges Radio visar att det inte bara handlar om landets större städer. I Rosengård och Rinkeby är nio av tio födda utomlands eller har föräldrar som är det. Men också i en del mindre kommuner har segregationen snabbt ökat.

Det är, enligt studien, i den tiondel postnummerområden med störst invandrarandel som ökningen av segregationen skett. I den motsatta tiondelen av Sverige har inte ens var 20:e person invandrarbakgrund. Att mångfalden inte omfattar hela samhället är ett stort bekymmer.

Segregationen har inte bara en etnisk eller kulturell dimension. Det mest allvarliga är det stora socioekonomiska gapet som uppstår i samhället. Familjer med invandrarbakgrund som har etablerat sig på arbetsmarknaden och fått en förbättrad ekonomi flyttar också ut från utanförskapsområdena. Det förstärker ytterligare utsattheten för dessa områden. Statistiken som SR redovisar visar att de starkast segregerade områdena också uppvisar ”kraftiga sänkningar av sysselsättning och inkomster”.

Den stora rörligheten i dessa områden skapar en brist på stabilitet. De utsatta områdena måste få andrum och göras attraktiva att leva kvar i även för bättre bemedlade. Men det kräver att hela samhället tar ansvar för den mångfald som på sikt blir en resurs för samhället.

En viktig lärdom är att vare sig segregation eller fördomar försvinner bara för att man ignorerar fakta. Sverige står inför mycket stora utmaningar och dessa måste antas med stor ödmjukhet. De reformer som ändå syftar till att förbättra situationen i utsatta områden bör få chansen. Alternativet att låta samhällsfunktioner försvagas skulle vara ödesdigert. Regeringen aviserade inför höstbudgeten ett helhetsgrepp för integrationen med en rad reformer.

Det är lovvärt, för satsningar som görs måste vara sammanhållna och framåtseende snarare än kosmetisk projekt. Bland annat ville man testa ekonomiska nystartszoner. Den idén kan komma att realiseras i Göteborg sedan Miljöpartiet, glädjande nog svängt. Sådana åtgärder ensamma kan inte lösa alla knutar, men alla försök som innebär att människor på väg framåt, oavsett etnisk bakgrund, stannar i områden, som riskerar att brandskattas på resursstarka individer, är lovvärda. Ett områdes resurser är i sista hand inget annat än de människor som lever där oavsett deras bakgrund eller hudfärg.

GP 29/11 -12

Mest läst