Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Olika val. I Västra Götalandsregionen finns inget vårdval utan utförare av vård utses genom offentlig upphandling. I Stockholms län har patienterna sedan 2008 haft möjlighet att själva välja utförare av vården inom en rad områden. Det går att dra en rad slutsatser – till vårdvalets fördel, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Våga ha Stockholm som förebild – inför vårdval

  Vårdval Stockholm har gett oss en mångfald av vårdgivare som levererar högkvalitativ vård till en lägre kostnad än vad samma vård kostar på de offentliga sjukhusen. Dyrare vård och klåfingriga politiker som sysselsätter sig med planekonomiska fasoner är den rådande situationen i Västra Götaland, skriver bland andra Ella Bohlin (KD).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Valet i september kommer till stor del handla om möjligheten att välja. Socialdemokraterna har aldrig värnat valfriheten för sjukvårdens patienter utan alltid tagit tillfället i akt att kritisera vårdval. Vänsterpartiet tänker riva upp det mesta av vårdvalet om de hamnar i majoritet efter valet – det är snarare ett löfte än ett hot från deras sida.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Därför är det intressant att göra en jämförelse mellan Västra Götalandsregionen, där Socialdemokraterna styr tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och Stockholms läns landsting, där Alliansen styr. I Västra Götalandsregionen finns inget vårdval utan utförare av vård utses genom offentlig upphandling. I slutet av 2013 införde Stockholms läns landsting vårdval inom ryggkirurgi. Samtidigt som genomförde Västra Götalandsregionen en upphandling av ryggkirurgi som blev klar i början av 2014.

  Ersättning efter kvalitet

  Vårdvalet inom ryggkirurgi i Stockholms läns landsting innebär att patienterna tillsammans med sin primärvårdsläkare väljer vårdgivare för sin behandling baserat på kvalitet och service. Som underlag för beslutet används till exempel resultatet i det nationella kvalitetsregistret och primärvårdsläkarens erfarenhet av de olika klinikerna. Vårdgivarna som är med i vårdvalet får betalt baserat på faktiskt kvalitetsutfall. En vårdgivare som inte levererar goda resultat får en låg ersättning och därmed svårare att vinna nya patienter.

  Vårdvalet innebär också att vårdgivarna får en långsiktig modell att verka inom vilket gör det möjligt att investera i både medarbetare och utrustning för att leverera en riktigt bra vård. Det finns tydliga krav på vilka miniminivåer en vårdgivare måste uppfylla, till exempel bredd på kompetens med minst tre ryggkirurger och minst 100 utförda operationer per operatör. På det sättet säkerställs rätt erfarenhet och ett professionellt sammanhang.

  Valde en annan väg

  Västra Götalandsregionen valde en annan väg. I stället för att ge patienten förtroende att själva välja beslutade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att upphandla ryggkirurgin. Vårdgivarna rangordnades enbart efter lägsta pris. I upphandlingsunderlaget fanns få kvalitetskrav. Förutom lagens krav och självklarheter var det enda andra riktiga kvalitetskravet att vårdgivaren skulle ha genomfört minst 20 operationer per år de senaste två åren. Det är mindre än en ryggoperation varannan vecka, vilket är ett mycket lågt krav, särskilt med tanke på att man inte ger patienterna någon möjlighet att välja utan tycker att man med detta krav har tagit ansvar för att patienterna ska få en bra vård.

  Av oförklarlig anledning valde man dessutom att lägga in en prisreglering i upphandlingen. Inga vårdgivare fick bjuda under ett visst pris. Eftersom det inte fanns några andra utvärderingskriterier tvingades en lottdragning fram mellan de fem vårdgivarna som lämnat anbud. Ett rättsosäkert förfarande utan dess like. Vidare är avtalsperioden mycket kort, vilket skapar osäkra förhållanden och tar bort incitament för vårdgivarna att göra långsiktiga investeringar.

  Tydliga slutsatser

  I jämförelsen mellan Stockholm och Västra Götaland och exemplet med ryggkirurgi går att dra ett antal tydliga slutsatser. Med vårdvalet konkurrerar vårdgivarna i Stockholms län genom att leverera en så bra vård som möjligt. I Västra Götaland avgör lotten vilken vårdgivare som skall ta hand om patienterna. I Stockholms län finns klara incitament för att leverera hög kvalitet genom kvalitetsbonus. Detta saknas helt i Västra Götaland. Vi uppnår allt detta till samma eller lägre kostnad för skattebetalarna än motsvarande i Västra Götaland.

  Vårdval Stockholm har gett oss en mångfald av vårdgivare som levererar högkvalitativ vård till en lägre kostnad än vad samma vård kostar på de offentliga sjukhusen. Vi har också ett internationellt uppmärksammat framgångsrikt kvalitetsbaserat vårdval för knä- och höftledsplastik i fyra år. Dyrare vård och klåfingriga politiker som sysselsätter sig med planekonomiska fasoner är den rådande situationen i Västra Götaland.

  Stor skillnad

  Mandatperioden 2002–2006 i Stockholms läns landsting kännetecknades av ekonomiska problem – trots rekordstora skattehöjningar. Vårdköerna ringlade långa till sjukhusen. Det var i praktiken omöjligt för patienterna att välja en doktor de hade förtroende för. Flera sjukhus i länet levde under nedläggningshot och vårdcentralerna minskade i antal.

  Under snart åtta år har Allianspartierna axlat ansvaret för Stockholmsregionen. På område efter område har politiken inneburit att landstingets verksamheter har stärkts, utvecklats och förbättrats – det gäller inte minst sjukvården.

  Sedan 2008 har stockholmarna haft möjlighet att själva välja utförare av vården inom en rad områden. Inledningsvis gällde Vårdval Stockholm bland annat möjligheten för patienten att själv välja husläkare, mödravårdscentral och barnavårdscentral. Därefter har Vårdval Stockholm successivt byggts ut och omfattar i dag 30 olika vårdområden. Vårdvalet har inte fungerat friktionsfritt men vi vet genom patientundersökningar att stockholmarna uppskattar friheten att välja vårdgivare.

  Måste försvaras

  Valet i höst står mellan två alternativ. Kristdemokraterna sätter patienten i centrum – inte systemen. Vårdvalsreformen har inneburit en större frihet för enskilda patienter att välja den vård som passar bäst. Denna viktiga princip måste försvaras. Kristdemokraterna är tillsammans med de andra Allianspartierna garanten för detta. Våga välja Stockholms läns landsting som förebild.

  Ella Bohlin (KD)

  toppnamn till

  landstingsvalet i Stockholms län

  Stig Nyman (KD)

  landstingsråd, Stockholms län

  Magnus

  Berntsson (KD)

  toppkandidat i regionvalet från Göteborg