Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Västtrafik

Västtrafik - dyrt och dåligt

Det blev 5-0 till Skåne mot Västra Götaland. Men det kunde lika gärna blivit 18-0. När Västsvenska handelskammaren jämförde kollektivtrafiken i syd och väst var Skånetrafiken bättre på allt.

- Västtrafik är inte bäst på något, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren.

Under de senaste tio åren har resandet med kollektivtrafiken i Skåne ökat med 73 procent i Västra Götaland är ökningen 24 procent. De boende i Skåne reser i genomsnitt 182 mil med kollektivtrafiken varje år, de boende i Västra Götaland 126 mil.

I Skåne är 75 procent nöjda med kollektivtrafiken, i Västra Götaland 64 procent.

Handelskammaren har jämfört de 45 vanligaste pendlingsrelationerna i regionerna. I Västra Götaland är pendlingsresorna i snitt 27 procent dyrare än i Skåne.

Trots att kollektivtrafiken är dyrare i Västra Götaland än i Skåne är den betydligt långsammare.

Ägarna till Västtrafik satsade förra året 2,3 miljarder kronor på kollektivtrafiken, ägarna till Skånetrafiken satsade 930 miljoner.

- Skåningar får bättre kollektivtrafik än vi som bor i Västra Götaland trots att de skånska skattebetalarna endast har halva kostnaden, säger Trouvé.

Han anser att problemen i Västra Götaland främst beror på otydlig ägarbild i Västtrafik, dålig styrning, missriktat fokus och bristande infrastrukturinvesteringar.

Västtrafik ägs av de 49 kommunerna i regionen och av Västra Götalandsregionen, Skånetrafiken ägs av Region Skåne.

- Regionen måste ta över Västtrafik, säger Trouvé. Det är viktigast av allt. Dagens situation medför splittring och handlingsförlamning.

- Västtrafik måste fokusera på de starka pendlingsstråken, där folk använder kollektivtrafiken. Det går inte lägga en massa pengar på glesbygdslinjer med enstaka resande.

Skåningarna har varit mer framgångsrika på att få staten att satsa på vägar och järnvägar än region och kommuner i Västra Götaland.

Att handelskammaren nu engagerar sig för bättre kollektivtrafik är, enligt Trouvé, inte förvånande.

- Bra kollektivtrafik är fundamentalt för det västsvenska näringslivet, säger han.

Avståndet mellan Lund och Malmö är 17 kilometer. Avståndet mellan Lerum och Göteborg är 20 km.

Ett månadskort för tåg- och bussresor mellan Lund och Malmö kostar 690 kronor.

En områdesladdning som gäller mellan Lerum och Göteborg kostar 995 kronor och höjs 3 januari till 1 015 kronor.

Redan innan höjningen är skillnaden över 3 000 kronor per år.

Mest läst