Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Västsvenska paketet bäddar för tillväxt

Vi tänker fullfölja Västsvenska paketet och även påbörja arbetet för en fyrfältsväg längs hela E20. Det skriver Johnny Magnusson, (M), Jonas Andersson, (FP), Monica Selin, (KD) och Kristina Jonäng, (C), gruppledare för oppositionspartierna i Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I många år har vi förfasats över bilköerna i och runt Göteborg. I lika många år har människor ropat efter bättre boendemiljöer och satsningar på kollektivtrafik. Det var därför Alliansregeringen presenterade det Västsvenska paketet för drygt ett år sedan – en unik satsning på ofattbara 34 miljarder kronor för att få fram massiv utbyggnad av kollektivtrafiken, färre bilköer och bättre boendemiljö. Med västsvenska paketet har Göteborg och Västra Götaland en möjlighet att vara med på världskartan och konkurrera om smarta logistiklösningar, en modern kollektivtrafik och en trevlig stadsmiljö.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Satsningen var möjlig tack vare ett gott samarbete mellan regeringen, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs stad. Paketet bygger också på att resenärerna betalar en del själva via trängselskatter. Vi får vänja oss vid det som Stockholm redan vant sig vid och som är vardag för pendlare i Oslo eller London. Det är en fördel om utformningen av trängselskatten kan bli sådan att nivån hålls nere de första åren innan kollektivtrafiken är fullt utbyggd, det vill säga innan alla pendlare har ett realistiskt alternativ till bilen. Trängselskatten måste även omfatta utländska fordon.

Nya tåg för en miljard

Nyligen fattade regionstyrelsen beslut om inköp av ett stort antal tåg i en sammanlagd investering på drygt en miljard kronor. Vi ska möta en allmän ökad efterfrågan på smidiga kollektivtrafikresor och vi ska leva upp till de miljömål som kräver en fördubbling av kollektivtrafikresorna fram till år 2025. Fler människor måste kunna arbetspendla allt längre sträckor på allt kortare tid mellan bostad och jobb. Om vi uppnår en sådan ökad flexibilitet och rörlighet för den enskilde kan vi få en arbetsmarknad som fungerar bättre. Då ökar vår samlade konkurrenskraft. Det skapar tillväxt och nya jobb.

Nyligen antog regionstyrelsen i Västra Götaland en verksamhetsplan för Västtrafik för perioden 2011 – 2014 där det framgår att biljettintäkterna måste öka för att klara uppgiften. Den politiska ledningen med (S), (MP), (V) och (SJV) i Västra Götaland har hittills visat ointresse för ett sådant faktum. I stället har Västtrafiks biljettintäkter sänkts, vilket riskerar att försvåra finansieringen av viktiga kollektivtrafiksatsningar.

Beskedet från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Västra Götaland är tydliga. Vi tänker fullfölja det Västsvenska paketet och vi tänker även ta ansvar för de följdbeslut som är nödvändiga för att en kraftig kollektivtrafikutbyggnad.

E20 måste bli fyrfältsväg

Vi är också beredda att påbörja förberedelserna för nästa planperiod för hela infrastrukturen i Västra Götaland. I den planeringen ligger utbyggnad av E20 till fyrfältsväg hela sträckan från norra länsgränsen ner till Alingsås som en av de viktigaste prioriteringarna. Men även här tvekar den politiska ledningen i Västra Götaland, vilket är obegripligt ur vårt perspektiv. Massor av gods ska dagligen transporteras från Bergslagen ner till Göteborgs Hamn.

Att det flödet kan fungera smidigt är avgörande för vår framtida konkurrenskraft, för tillväxt och nya jobb. Sverige och Västra Götaland ligger lite avlägset i förhållande till övriga Europa. Men vi kan kompensera våra avstånd genom att hålla hög kompetens bland arbetskraften och genom en god infrastruktur. Vi är beredda att fullfölja en sådan politik.

Johnny Magnusson (M)

Jonas Andersson (FP)

Monica Selin (KD)

Kristina Jonäng (C)

gruppledare i Västra Götalandsregionen

Mest läst