Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Berörda boende kräver att Göteborgs politiska ledning ser till att Trafikverket inför tvingande projektkrav för Västlänken på maximal bullernivå och vibrationsnivå, skriver debattören.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Västlänken saknar nivåkrav på buller och vibrationer

  Tåg kommer att passera genom Västlänkens tunnel var tredje minut. Men det finns inga krav på projektet för bestående buller och vibrationer i befintlig bebyggelse, skriver Thomas Weidmo.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Trafikverkets projektchef Bo Larsson uttalar sig till oroliga boende att ”alla bestämmelser skall uppfyllas”. Projektchefen slirar då på sanningen. Det finns varken bestämmelser eller lagstiftning som begränsar buller och vibrationer i befintlig bebyggelse. Däremot finns det rekommendationer från Miljöverket som avser buller vid nybyggnation i närheten av infrastruktur. För vibrationer finns inte ens rekommendationer. Eftersom rekommendationer inte är tvingande har storleken på bestående störningar helt lämnats till Trafikverkets egna projektbeslut.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Trafikverket planerar för bestående stomljudsbuller som överstiger 45 dBA och vibrationer som överstiger 0.4 mm/s. Båda värdena är vedertaget komfortstörande. I planen anges att Trafikverket skall ha som riktlinje att buller nattetid maximalt skall uppgå till 55 dBA i sovrum under högst fem tillfällen per natt. Inget sägs om dagtid. Riktlinjer för vibrationer anges till maximalt 0.7 mm/s. Om dessa riktlinjer överskrids kan det bli föremål för åtgärd endast om Trafikverket själva anser det vara samhällsekonomiskt försvarbart, och om de kan utföras med rimliga tekniska åtgärder.

  Saknas projektkrav

  Trafikverkets enda uppgift är att bygga en tunnel inom budget och i tid. Att tro att Trafikverket kommer att använda resurser för att begränsa bestående störningar i driftläge är direkt naivt. För Västlänken finns det varken lagstiftning, bestämmelser eller ens projektkrav.

  Det fulla ansvaret för bestående miljöstörningar för tusentals boende har i stället Göteborgs politiska majoritet. Göteborgs miljöförvaltning med 150 anställda har som uppgift enligt sin hemsida: ”Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt.” Ingen anställd tycks ha fått uppgiften att analysera bestående miljökonsekvenser för boende i närhet av tunneln. Genom att inte ställa miljökrav på projektet kan man bara konstatera att Göteborgs politiska ledning i form av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister medvetet begår övergrepp på berörda boende.

  Berörda boende kräver att Göteborgs politiska ledning ser till att Trafikverket inför som tvingande projektkrav: att maximal bullernivå inte överstiger 30 dBA, att maximal vibrationsnivå inte överstiger 0.3 mm/s, att betydande skadestånd utgår om åtgärder inte vidtas inom rimlig tid.

  Thomas Weidmo

  boende inom Vallgraven 42:6