Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Västlänken billigare än beräknat

Budgeten om 20 miljarder för Västlänken uppges hålla. Men Trafikverket flaggar fortfarande för osäkerheter i kalkylen.

Den ansvarige projektchefen Bo Larsson ställde sig själv huvudfrågan när han i går förmiddag inledde den ekonomiska redovisningen av hur det går i stadens största infrastrukturprojekt:

– Klarar Västlänken budgeten?

Kort därefter besvarade han själv den egna frågan med ett kort ja.

– Vi har gått 200 miljoner under budget. Det är mycket glädjande, sa projektchefen och hänvisade att projekteringen blivit billigare än beräknat.

På en fråga från en av journalisterna på seminariet på Göteborgs centralstation i går om uppgifter att kostnaderna skenar i projektet var svaret:

– Jag kan bara konstatera att inom den kalkyl Trafikverket har, finns inga skenande kostnader.

Läs också: Så påverkas Göteborg av Västlänken

Den kostnadsbedömning som nu offentliggjorts är betydligt mer avskalad än den som gjordes för ganska precis fem år sedan. Det går inte att fullt ut följa vilka delar av projektet som omfattas av budgeten.

Enligt Bo Larsson är det ett medvetet val för att inte ge entreprenörer information som skadar den framtida upphandlingen.

– Kommer kalkylen ut på marknaden så helt plötsligt ser de framtida leverantörerna hur vi har räknat och vad vi har satt för pris och med det kan man påverka marknaden och i slutänden får vi betala mer än vad vi gjort i en normalt utformad konkurrens, säger Bo Larsson.

I FEBRUARI NÄSTA år kommer Trafikverket att gå ut med en förfrågan till både svenska och euro- peiska företag. Hur dyra kontrakten blir avgör storleken på den största posten i budgeten som rör mark- och anläggningskostnader samt kostnader knutna till järnvägsutbyggnaden. Den posten uppskattas till 14,3 miljarder i budgeten plus minus 15 procent. Det bedöms vara den största osäkerheten.

Finns det någon del som fanns med i projektet då budgeten på 20 miljarder slogs fast 2009 som tagits bort inom samma budget?

– Vi har inte gjort några förenklingar eller gjort något billigare som ger en sämre funktion. Vi har inte tagit bort ratten på bilen för att vi ska hålla en viss kostnad, säger Bo Larsson.

Han nämner två stora förändringar som enligt honom har fått projektet att hittills följa budgeten trots att det faktiskt skett kostnadsökningar i storleksordningen 1,2 till 1,3 miljarder. Det är den förändrade dragningen av Västlänken in genom Liseberg samt ett nytt sätt att organisera räddningsarbetet som Trafikverket, enligt Bo Larsson, nu är överens med Räddningstjänsten om.

– Vi har haft kostnadsökningar men vi har också hittat besparingar och helt plötsligt har vi en riskreserv på 2,3 miljarder.

Riskreserven ska täcka ett scenario med ökade kostnader.

Jonas Eliasson är professor i transportssystemanalys, Kungliga tekniska högskolan, och han menar att den risknivå som projektet räknar på, plus minus 15 procent, är ”bruklig”.

– Det är en ganska bruklig siffra, däremot är jag inte säker på att man ska tro på det fullt ut, säger Jonas Eriksson.

Enligt honom är de risker som verkligen kan fördyra större projekt svåra att förutse. De risker man kan ta in i kalkyler är bara risker som kan misstänkas ske.

I augusti publicerade dåvarande moderata kommunalrådet Martin Wannholt en debattartikel i GP där han varnade för kraftiga fördyringar i projektet på uppemot fem miljarder kronor. Han tycker inte att hans påståenden har vederlagts nu.

– Det går inte att ha synpunkter på budgeten när vi inte får se den i sin helhet och inte vet vad som ingår och inte ingår, säger han och tycker inte att Trafikverkets argument för att inte ge ut en mer detaljerad budget håller.

Fakta: Kostnadsökningar

Det har uppstått fördyringar i Västlänken-projektet på mellan 1,2 till 1,3 miljarder. Men enligt Trafikverket vägs dessa ökade kostnader upp av minskade kostnader till följd av en ny billigare räddningslösning samt den nya dragningen genom Liseberg.

Projektarbetet har också blivit billigare än beräknat.

De ökade kostnaderna fördelar sig bland annat på följande poster:

Arbetstunnel vid Linnéplatsen 90 milj

Mer kostnader för fastighets-intrång 100 milj

Mer miljöåtgärder (träden) 75 milj

Sänkning station Centralen 400 milj

Sänkning station Korsvägen 200 milj

Förberedande arbete för att eventuellt i framtiden gå från två till fyra spår i Haga 250 milj

Utöver detta har man haft kostnader för sänkt profil genom Skansen Lejonet, ökat spåravstånd för ökad kapacitet med mera. Alla summor som Trafikverket anger är i 2009 års priser.

Källa: Trafikverket

Mest läst