Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Inne men vill ut. Som vänsterpartister skulle vi kunna luta oss tillbaks och säga; vad var det vi sa? Men det är precis så vi inte ska reagera, skriver debattören.

Vänsterns roll – att visa vägar ur eurokrisen

Vänsterpartiets EU-politik. Euroländer ska kunna träda ut ur valutan under ordnade former. Det kan kombineras med bland annat skuldnedskrivningar och hårdare regler för banker och finansbolag, skriver Jonas Sjöstedt (V).

På lördag och söndag samlas vänsterpartister från hela Sverige i Göteborg för att diskutera EU. På dagordningen står såväl den aktuella Eurokrisen som en debatt om partiets långsiktiga Europapolitik. Frågan om synen på själva medlemskapet kommer att avgöras vid partikongressen i januari.

EU är i djup kris. Euron riskerar att kollapsa som valuta. EU makthavare skjuter krisen framför sig i sina försök att rädda valutaunionen och bankerna. Eurons undermåliga konstruktion där länder med helt olika förutsättningar påtvingas samma penningpolitik och EU:s blinda tro på fri spekulation har varit två av krisens orsaker. För hög skuldsättning i vissa EU-länder är ett bidragande problem. Nu påtvingar EU sina medlemsländer en hårdhänt åtstramningspolitik som skapar massarbetslöshet och stora nedskärningar i välfärden.

Som vänsterpartister skulle vi kunna luta oss tillbaks och säga; vad var det vi sa? Vi fick rätt om euron. Vi har fått rätt om att EU påtvingar länder högerpolitik och attackerar fackliga rättigheter. Vi fick rätt om EU:s demokratiska brister. Men det är precis så vi inte ska reagera.

Räcker inte att vara emot något dåligt

Vi ska inte nöja oss med att vi är emot något dåligt. I denna situation är vänsterns uppgift istället att peka ut de positiva alternativen och att samarbeta med andra progressiva krafter runt om i EU för att ändra den nuvarande politiken.

Vi föreslår en rad konkreta åtgärder mot eurokrisen. Vi nöjer oss inte med att vi ska stå fria från euron, vi vill att euroländer ska kunna träda ut ur valutan under ordnade former. Det kommer att krävas skuldnedskrivningar för vissa länder. De bör göras snart och betalas av långivarna, inklusive bankerna, inte av skattebetalarna. Det krävs betydligt hårdare regler för banker och finansbolag liksom en Tobinskatt, en skatt på finansiella transaktioner. För att mota krisen krävs investeringar som både skapar jobb och minskar utsläppen av växthusgaser. EU:s budget måste göras om i grunden.

Brist på social rättvisa

EU behöver fler arbetstillfällen och social rättvisa. I dag kastas miljoner unga människor ut i arbetslöshet, otrygghet och fattigdom runt om i EU. Från Baltikum, Polen, Irland och Sydeuropa tvingas många emigrera för att klara sig. Då blir det viktigare än någonsin att dessa och andra arbetare ges goda villkor på den gemensamma arbetsmarknaden.

Vi kräver att EU:s fördrag skrivs om så att effekterna av EU:s Lavaldom och andra löntagarfientliga domar upphävs. Ingen ska få lägre lön och behandlas sämre på vår arbetsmarknad för att man kommer från ett annat land.

Allt sedan vi förlorade folkomröstningen om medlemskapet 1994 har vänsterpartiet arbetat aktivt och konstruktivt för att påverka EU. Vi gör det inte för att vi tror att det är enkelt utan för att det är nödvändigt.

Vår EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson är den främsta rösten för kvinnors rättigheter i EU. I riksdagen är vi det mest aktiva partiet i EU-nämnden och den tydligaste kritikern av regeringens passiva anpasslighet i EU. Det går utmärkt att förena grundläggande kritik mot EU med att vara pådrivande i att förändra EU:s politik.

Starka argument

Det finns vänsterpartister som helt vill ge upp målet att Sverige ska stå fritt från EU. Jag tillhör inte dem. Argumenten mot EU är lika starka som förut. Det finska exemplet visar hur farligt det är att lämna EU-kritiken till högerpopulister.

Jag inser att något utträde ur EU knappast blir aktuellt de närmaste åren. Jag tycker att vårt arbete ska fokuseras på att påverka och förändra EU. Men målet med ett Sverige fritt från EU ska vara kvar i Vänsterpartiets program.

Jonas Sjöstedt (V)

ledamot i riksdagens EU-nämnd, ledamot i EU-parlamentet 1995 – 2006

Bild - 2

Vilka är de främsta orsakerna till att du vill se ett Sverige fritt från EU?

– EU begränsar demokratins räckvidd och inom EU är företagens rätt att sälja varor viktigare än hänsyn till miljö och social utveckling.

Ser du några förluster med ett utträde?

– EU medlemskapet ger ett visst inflytande. Men det ska vägas mot att våra möjligheter att styra oss själva och skapa en modell även för andra begränsas.

Behövs EU?

– Vi behöver ett långtgående internationellt samarbete men det måste hitta mer demokratiska former och ge upp planerna på att omvandlas till en superstat.

Mest läst