Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Uppgrävt. Så här såg det ut när Malmö byggde sin tågtunnel Citytunneln.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Vändslinga ersätter inte järnvägstunneln

  Det är inte en fråga om att få pendeltågen att vända till lägsta möjliga kostnad. Frågan är betydligt större än så, skriver styrgruppen för Västsvenska paketet.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Det ska vara gott att leva i Västsverige. Satsningar för framtiden utgår från vad som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Möjligheterna att snabbt och smidigt pendla till jobb och studier eller resa för att hålla kontakt med släkt och vänner behöver bli bättre men vi har också ett ansvar gentemot vår omvärld. Västsverige är landets främsta transport- och industriregion och förutsättningarna för att transportera gods i vår del av landet spelar stor roll för resten av Sveriges, rent av Skandinaviens företag och deras möjligheter att konkurrera på världsmarknaden.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  När det gäller framtidens trafiksystem i Västsverige är mycket redan på gång, bland annat E6 i Bohuslän, E20 vid Alingsås, den nya järnvägen och vägen mellan Trollhättan och Göteborg, Torslandavägen, Hamnbanan samt en planerad utbyggnad av dubbelspår på Västkustbanan.

  I och med det Västsvenska paketet tar vi nästa stora steg och lägger grunden för en fortsatt utveckling av trafiksystemet. Den största enskilda delen är en järnvägstunnel under Göteborg, Västlänken.

  Kurt Larsson, Claes Westberg och Lennart Wassenius vill ersätta Västlänken med en effektivare trafiklösning för pendeltågstrafiken. De argumenterar för en vändslinga för pendeltåg vid Göteborgs centralstation samt har uppfattningen att en sådan skulle kunna ersätta järnvägstunneln Västlänken.

  Men det är inte en fråga om att få pendeltågen att vända till lägsta möjliga kostnad. Frågan är betydligt större än så. Den handlar om vad Västsverige behöver för att kunna utveckla både pendel-, region- och fjärrtåg.

  Järnvägen är en komplex anläggning där svagheter på ett ställe kan hämma flödet i stora delar av landet. Säckstationerna, som kanske var en effektiv lösning på 1800-talet, har blivit 2000-talets gordiska knutar. Så kallade getingmidjor, det vill säga sträckor med för liten kapacitet jämfört med efterfrågan, spär på problemen. Göteborg har både en säckstation och en infart med för liten kapacitet.

  Nav i ett stort trafiksystem

  Göteborg är nav i ett stort trafiksystem och det som hämmar framkomligheten på järnvägen måste lösas. Vi behöver ta hand om den ökande trafiken lokalt, regionalt och i Norden och skapa ett så effektivt flöde som möjligt. Centrala Göteborg behöver utvecklas med fler bostäder och verksamheter. Detta stärker Göteborg som motor och bidrar till att utveckla hela Västsverige. Järnvägsutredningen visar att Västlänken är det alternativ som sammantaget bäst uppfyller målen för regionen.

  Innan beslutet om Västlänken prövades idéer om en station vid Olskroken, vändslinga vid Göteborgs Centralstation och olika tänkbara tunneldragningar, alla alternativ som har prövats, analyserats och jämförts med varandra och bedömts utifrån deras förmåga att bidra till uppsatta mål.

  Sanningen om debattörernas alternativ är att det inte klarar utmaningen. I deras förslag ska tågen fortfarande ut samma väg som de kommer in till Göteborgs centralstation och jämfört med Västlänken skulle anläggningen hämma möjligheterna till både stadsutveckling och effektiva anslutningar till stadstrafiken och orsaka störningar. Dessutom kvarstår trängselproblematiken i bytespunkten Centralstationen/Drottningtorget.

  Ska minimera störningar

  Till dig som undrar om arbetena kommer att störa så är vårt besked: Ja. Ibland mer, ibland mindre. Att vi år 2021 skulle ha en uppgrävd stad är dock en överdrift. Trafikverket, som blir beställare av tunnelbygget, är väl medvetet om den högtid som stundar i och med 400-årsjubileet och kommer att anpassa byggnationerna så att störningarna blir så små som möjligt både till vardag och till fest.

  Västsvenska paketet och Västlänken är en del av samhällsutvecklingen där Västlänken gör det enklare att resa och kommer att bidra till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. Det blir enklare för dig att bo och jobba där du trivs bäst. Västsvenska paketet och Västlänken skapar också möjligheter för effektivare transporter som ger växtkraft för näringslivet.

  Styrgruppen för Västsvenska paketet:

  Lena Erixon

  ordförande i styrgruppen, Trafikverket

  Leif Blomqvist (S)

  Västra Götalandsregionen

  Gösta Bergenheim (M)

  Region Halland

  Jonas Ransgård (M)

  Göteborgsregionens kommunalförbund

  Anneli Hulthén (S)

  Göteborgs stad