Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Väljarna har mycket att tjäna på stärkt EU

Det är hög tid att näringslivet tydligt förklarar EU-medlemskapet stora fördelar för väljare och politiska partier. Debatten inför EU-valet präglas i alltför hög grad av osaklighet och populistiska utspel, skriver vd Nils Karlson, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

EU framstår för många betraktare och väljare som motsägelsefullt och otydligt. Inte minst finns det en kritik mot EU:s överstatlighet. Men främst uppfattas EU och EU:s roll och uppdrag som oklart. Det finns också en betydande brist på kunskap om vad EU gör och varför. Även nationella policymisslyckanden skylls ofta på EU.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I ett längre perspektiv är Europasamarbetet dock oerhört framgångsrikt. Europas fredliga och demokratiska välståndsutveckling de senaste 50-60 åren hänger nära samman med EU:s framväxt. Detsamma gäller i dag.

Tack vare den fördjupade integrationen, där fokus successivt förskjutits från avskaffandet av tullar och kvoter till frågor rörande immaterialrätt, tjänstehandel, regelharmonisering och samordning av ekonomisk politik, har den gemensamma marknaden blivit världens största marknadsplats, där individer, varor, tjänster och kapital kan röra sig förhållandevis fritt.

Anmärkningsvärda konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna är anmärkningsvärda, inte minst för Sverige. I Ratios nya forskarantologi Vilket EU vill vi ha? visas, baserat på en helt ny studie, att den svenska utrikeshandeln har ökat med mellan 85 och 95 procent, det vill säga nästan en fördubbling, och välståndet med mellan 4 och 20 procent tack vare EU och den ökade öppenhet medlemskapet inneburit. EU:s har således inte bara påverkat handel mellan länderna, medlemskapet har även bidragit till ekonomiskt välstånd. Resultaten ligger i linje med vad studier av andra EU-länder kommit fram till.

Ser vi till handeln i tjänster finner vi att för EU som helhet är effekten cirka hälften så stor som för varuhandeln, eller drygt 40 procent, medan EU:s påverkan på svensk tjänstehandel uppgår till cirka 15-20 procent.

Dessutom har den svenska rättsstaten och det svenska äganderättskyddet stärkts tack vare EU, vilket även har stärkt den svenska demokratin. Motsvarande effekter har varit mycket viktiga i de östeuropeiska medlemsstaterna.

Frågan om vi ska vara med i EU klarade vi av för 20 år sedan. Nu borde diskussionen gälla hur EU:s bidrag till Sveriges och Europas utveckling kan värnas och utvecklas?

Flera stora utmaningar

Det finns flera stora utmaningar. Behovet av en gemensam utrikespolitisk linje inom EU har kanske aldrig varit större. Men det handlar även om att se till att reglerna för fri rörlighet upprätthålls och att tjänstehandeln ges förutsättningar att bli gränslös, bland annat genom att underlätta för den gränsöverskridande handeln med hälso- och sjukvårdstjänster.

Av stor betydelse är även att samordna EU:s yttre handelspolitik med reglerna för den inre marknaden. Det är en förutsättning för USA:s och EU:s frihandelsavtal TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, som ska ta bort tullar och eliminera tekniska handelshinder, ska kunna bli verklighet.

Svenska väljare har väldigt mycket att tjäna på att det europeiska integrationsarbetet fördjupas på områden som förstärker de fyra friheterna. I dessa grundläggande frågor duckar dock de svenska politiska partierna. Sannolikt är det huvudförklaringen till väljarnas misstro och låga intresse för EU-valet.

Nils Karlson

nationalekonom och statsvetare, docent, vd Ratio – Näringslivets forskningsinstitut