Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Lagen om planföreläggande är ett exceptionellt maktmedel som kan användas när en kommun trilskas och fördröjer ett riksintresse. Hot om ett sådant fick igång bygget av bland annat Citybanan i Stockholm, skriver debattören.

Utsiktslöst försöka stoppa Västlänken

Inte ens om kommunalrådet Martin Wannholt blir diktator i Göteborg kommer Västlänken att stoppas. Västlänken är ett nationellt projekt klassat som riksintresse och har beslutats av riksdagen, skriver Anders Högström, liberal debattör.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När Martin Wannholt säger att Västlänken kan stoppas eftersom kommunen har planmonopol har han fel. Regering och riksdag kan med stöd av lagen använda planföreläggande och helt enkelt köra över kommunen när det gäller detaljplaner för Västlänken.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I regeringskansliet (och över huvudtaget utanför Göteborg) är Västlänken en ickefråga. I de kontakter jag haft i regeringskansliet / departementen står det utomordentligt klart. Västlänken genomförs och blir den första lösningen på det nationella järnvägsproblemet i Västra Sverige.

Rikta protesterna mot riksdagen

Den inflammerade debatten i Göteborg om Västlänken och trängselskatten har av Martin Wannholt och Vägvalet riktats åt fel håll. Politikerna i Göteborg har i praktiken inget att säga till om. Om man tror att man skulle kunna få till en förändring skulle protesterna riktas mot regering och riksdag och demonstrationer hållas på Mynttorget i Stockholm. På Gustav Adolfs torg är protesterna verkningslösa.

Lagen om planföreläggande (Plan- och bygglagen kap 11, § 15-16) är ett exceptionellt maktmedel som kan användas när en kommun trilskas och fördröjer ett riksintresse. Om föreläggandet inte åtlyds kan regeringen låta upprätta behövliga handlingar och fullfölja planprocessen på kommunens bekostnad.

Västlänken är ett sådant riksintresse. Det har Banverket beslutat 2006-12-20 och riksdagen konfirmerat i nationell plan 2010 och 2014. Andra planerade järnvägssträckningar i vårt område av riksintresse är Hamnbanan samt sträckningen Almedahl–Borås (inklusive Landvetter flygplats) uppdelad i flera etapper. Att Västlänken klassats som riksintresse beror inte bara på den lokala och regionala nyttan, utan på att Västlänken minskar beläggningen på Göteborgs central med 50 procent och öppnar upp för en nödvändig utbyggnad av det nationella järnvägsnätet med fjärrtåg och höghastighetsjärnväg.

Borde kunna regelverket

Det är exempellöst av Martin Wannholt att hävda (GP 4/2 2015) att ”… vi äger planmonopolet. Det är bara att säga till våra avtalspartner att vi inte släpper igenom den här olönsamma tunneln, utan nu får ni komma ned och förhandla”. Martin Wannholt har suttit i trafiknämnden och borde kunna regelverket.

Planföreläggande har aldrig använts, men de gånger hot om planföreläggande använts har det varit effektivt. Alla gångerna har kommunerna fogat sig och genomfört de detaljplaner som krävts, exempelvis när det gäller Citybanan, Förbifarten och Slussen i Stockholm.

Att bryta ett avtal med staten och hota med planmonopolet skulle inte ha någon verkan, men skulle förpassa Göteborgs kommun till en skämsposition som kommunen i Sverige man inte kan lita på. Det kommer naturligtvis inte att hända.

Misstänkliggör tjänstemännen

Martin Wannholt och Vägvalet har valt att misstänkliggöra Trafikverket, deras personal och experter, under en längre tid. De menar att det finns en dold agenda, att Trafikverket inte går att lita på. Vilka motiv skulle Trafikverket ha för att lura Göteborgs politiker och göteborgarna? Trafikverket genomför de projekt riksdagen beslutat om och har ingen egen agenda.

Detsamma har också drabbat kommunens tjänstemän. Inte minst vid redovisningarna av de utredningar som gjorts om alternativ till trängselskatten. Martin Wannholt påstår i en artikel på GP Debatt den 17 januari, med rubriken ”Utredning om trängselskatten riggad”, att utredningarna är ett beställningsjobb.

Att påstå att tjänstemän genomför en utredning med ett beställt resultat är påhopp som inte är värdiga politiker som vill leda Göteborg. För det är väl det Martin Wannholt är ute efter om man ska tolka hans ”hot” i GP den 4 februari om att diskussionen om Västlänken inte är över:

”Vi kan vara väldigt övertygade om att Västlänken inte kommer att byggas före nästa val. Om vi inte får stopp på det innan blir det en stor valfråga även då, säger Martin Wannholt.”

Det kan man ju bara tolka som att Martin Wannholt tänker vinna nästa val. Men även om han får över 50 procent kan han inte stoppa Västlänken.

Anders Högström

liberal debattör, tidigare ledamot i kommunstyrelsen samt ordförande för Folkpartiet i Lilla Edet

Bild - 2
Mest läst