Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Utifrån alla de fall av skakvåld som nu indirekt underkänns av Högsta Domstolen kan man tycka att samhället borde gå till botten med problematiken, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Utred rättsövergrepp kopplade till skakvåld

  Samhället borde gå till botten med problematiken kring skakvåld. Ett steg är taget genom den utredning om skakvåld som staten har initierat. Det är även nödvändigt att tillsätta en kommission för att utreda de fall där familjer, barn och föräldrar drabbats av samhällets åtgärder på det här området, skriver bland andra Lennart Koskinen.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Ett demokratiskt samhälle har ett särskilt ansvar för att rättstryggheten går hand i hand med rättssäkerheten. Det krävs starka garantier för att en oskyldig person inte ska kunna dömas, samtidigt som eventuella brottsoffer skall kunna känna trygghet.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Högsta Domstolen har stärkt rättssäkerheten för familjer i Sverige genom sin dom 16/10 2014 där en pappa från Göteborgstrakten frikändes från anklagelserna om grov misshandel i form av ”skakvåld” av sin nästan nyfödde son.

  Åklagarmyndigheten beskriver domslutet i HD på följande sätt:

  ”Domstolen konstaterar att det vetenskapliga stödet för diagnosen numera är osäkert. Man … framhåller att det för att det ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att vissa skador har orsakats på ett visst sätt endast utifrån förekomsten av skadorna, måste det krävas att slutsatsen vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starkt stöd för. Samtidigt måste andra tänkbara förklaringar till skadorna i praktiken vara uteslutna. Domen tydliggör behovet av att iaktta försiktighet vid bedömningen av medicinsk bevisning, i synnerhet om den inte stöds av andra omständigheter.”

  Kan finnas medicinska orsaker

  Under det senaste decenniet har vi kunnat observera ett ökande antal domar utifrån skakvåld och annat påstått grovt våld riktat mot späda barn. RFFR har kontakt med över 20 drabbade familjer, där det enligt det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget kan finnas medicinska orsaker snarare än misshandel. Ett mönster i just dessa fall är att det inte funnits några yttre skador på de små barnen, som blåmärken eller sår. Och när det rör sig om ”frakturer” är det vanligen dolda, icke symptomgivande skador på skelettet som ibland knappt kan upptäckas på röntgen. Det rör sig också om välfungerande föräldrar utan omsorgssvikt, där barnen i övrigt inte visat tecken på att fara illa. Det är helt enkelt tydliga kontraster till de verkliga fall av barnmisshandel som faktiskt förekommer. Då rör det sig om psykisk sjukdom, missbruk, överbelastning, tidigare våldsbenägenhet, hat eller svartsjuka.

  Trots det bristande kunskapsläget har läkarnas ofta tvärsäkra intyg om ”skakvåld”, ”grovt trubbigt våld” och ”högenergitrauma”, drabbat barnen hårt. Deras pappor sänds i fängelse och de och deras syskon placeras i fosterhem, i vissa fall för livet i en så kallad uppväxtplacering som i praktiken innebär en tvångsadoption. Domen har nu stärkt domstolarnas professionella och juridiska ansvar och självständighet. Detsamma gäller socialtjänsten, som nu kan ta vara på sin egen kompetens och med professionell självständighet bedöma omsorgsförmågan hos de av läkarna utpekade föräldrarna.

  Händelsen allt går tillbaka till

  Ett exempel är just den familj som fick upprättelse i HD. Händelsen som allt går tillbaka till, när en för tidigt född, bara 2 ½ månader gammal tvilling förlorade medvetandet, inträffade 2009. När barnet hade smärtor och blev medvetslöst försökte pappan få liv i det bland annat genom att ruska det samtidigt som mamman ringde 112. Detta efter att tvillingarna drabbats av flera komplikationer som gjorde att föräldrarna sov i skift. Diverse utredningar gjordes men först ett år senare troppade sex personer upp nära äldsta dotterns förskola och omhändertog alla tre barnen. Flickan släpptes ganska fort, men först tre år senare fick de två pojkarna komma hem, sommaren 2013. På allt detta kom Hovrättens dom, 1 ½ års fängelse, som pappan haft hängande över sig. Men nu har alltså HD konstaterat att de ”skador” som barnet hade skulle ha kunnat uppkomma på andra sätt, enligt de samstämmiga medicinska vittnesmål som gavs i rätten.

  Man kan jämföra med plötslig spädbarnsdöd, där föräldrar förr anklagades för att ha mördat barnen. Numera har detta blivit en egen diagnos, trots att man fortfarande inte är säker på orsaken. Det är helt enkelt så att det saknas tillräcklig kunskap om barns (ibland för tidigt födda) benbildning, om riskfaktorer runt förlossning och tvillingfödslar, om D-vitaminets betydelse för att motverka benskörhet, om små blödningar utanpå hjärnan med mera. Om då den forskning man åberopar enbart bygger på tidigare domar innebär det en cirkelbevisning.

  Borde gå till botten med problematiken

  Utifrån alla de fall som nu indirekt underkänns av Högsta Domstolen, och där vi säkert kan förvänta oss fler resningsansökningar än de två som redan är beviljade, kan man tycka att samhället borde gå till botten med problematiken. Ett steg är taget genom den utredning om skakvåld som SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har initierat. Vi föreslår också att det nu tillsätts en kommission för att utreda de fall där familjer, barn och föräldrar drabbats av samhällets åtgärder på det här området.

  Lennart Koskinen

  etiker och biskop emeritus, Regeringens värdegrunds-delegation

  Gunnar Ågren

  läkare, tidigare generaldirektör för Sveriges folkhälsoinstitut

  Peter Althin

  advokat

  Jonas Segersam

  ordförande RFFR, Riksförbundet för familjers rättigheter

  Annelie Enochson

  tidigare riksdags-ledamot för KD