Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Utländska doktorander ska få stanna

Lättare för utländska forskarstudenter att få uppehållstillstånd, mer flexibla regler för arbetskraftinvandring och lättare för asylsökande att få byta spår till arbetskraftsinvandring, vill Alliansen och MP.

Alliansen och Miljöpartiet har kommit överens om en lagrådsremiss, med en rad förslag som ska underlätta människors rörlighet till och ifrån Sverige.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bland annat föreslås att utländska doktorander ska kunna kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd i Sverige under forskarutbildningen, på samma sätt som arbetskraftsinvandrare. Ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas för en person som i sammanlagt fyra år, under de senaste sju åren, haft uppehållstillstånd för utbildning på forskarnivå.

- Det handlar om att förbättra möjligheterna att behålla talanger i Göteborg. I praktiken innebär det att alla doktorander på Chalmers eller Göteborgs universitet i princip är kvalificerade att kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Och det ger bättre möjligheter för dem och deras familjer att faktiskt kunna stanna för en forskarkarriär, eller en karriär i något av företagen i Göteborg, säger göteborgske riksdagsledamoten Lars Hjälmered (M), som också sitter i näringsutskottet.

Ett av problemen i dagens Forskningssverige är att många utomeuropeiska studenter och forskare väljer att fortsätta karriären någon annanstans än Sverige, eftersom dagens regelverk gör det svårt att stanna kvar i landet efter avslutade studier.

- I de kontakter jag har med Chalmers, vittnar man om att många av dem som kommer är superbrighta studenter och forskare, säger Lars Hjälmered, och menar att reformen skulle underlätta för att få skickliga utländska forskare att stanna kvar.

- Här ger vi ett handslag för att underlätta migrationsreglerna, men även Chalmers, Göteborgs universitet och näringsliv har ett ansvar för hur man kan fånga upp de här duktiga personerna, säger Lars Hjälmered.

Ett av de största skälen till att många utomeuropeiska studenter numer väljer bort Sverige som land att studera i är att utbildningen numera är belagd med avgift. När den infördes minskade antalet utomeuropeiska med över 80 procent på högskolor och universitet.

Det finns för närvarande inga planer på att ta bort avgifterna.

- Nej, avgiften ses inte över. Det ligger fast att det är avgiftsbelagt och att det finns stipendiemöjligheter. Det ändrar vi inte.

Ytterligare förslag i regeringens och Miljöpartiets lagrådsremiss är att asylsökande som fått avslag, men tagit sig in på arbetsmarknaden, lättare ska kunna få byta spår och bli arbetskraftsinvandrare.

- Detta är ett steg till för att underlätta den möjligheten. Vi är helt eniga om att jobb som väg in i Sverige är jättebra. Ett generellt samhällsproblem är att det tar för lång tid för asylsökande att ta sig in på arbetsmarknaden, och det ska ses i ljuset av att vi välkomnar och öppnar för människor som kommer för att arbeta. Den dörren ska stå öppen, säger Lars Hjälmered.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

Mest läst