Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
UTMANING. Att ”sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation” är en härligt kaxig ambition i Stefan Löfvens regeringsförklaring. Ett hälsopolitiskt ledarskap var det länge sedan vi såg och det välkomnar vi, skriver debattörerna.

Utan minskad rökning sluts inga hälsoklyftor

Att 800 000 svenska rökare insjuknade och behövde sjukhusvård och att omkring 100 000 dog av sin rökning under de två senaste mandatperioderna föranledde inga politiska krafttag. Hur många liv tycker den nya regeringen är lagom för att samhället ska bry sig? skriver Göran Boëthius och Ewy Thörnqvist, Tobaksfakta.

Miljonlöftena duggar tätt i vårdpolitiken. Och visst, den som är sjuk ska självfallet ha en kompetent, medkännande och tillgänglig vård oavsett var man bor i landet, oavsett plånbokens tjocklek. Men många blir sjuka i onödan för att vuxenvärld och samhälle – trots all kunskap – inte tillräckligt stöder hälsosamma val. Ett påtagligt exempel är rökningen, som av FN pekas ut som en värsting: tillsammans med överkonsumtion av alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosam kost ligger den bakom två av tre dödsfall globalt.

Cigaretten är unik. Trots all dokumentation om att den, använd enligt tillverkarens instruktion, tar livet av varannan konsument säljs den fortfarande dygnet runt i tiotusentals affärer – utan särskilt stora restriktioner.

Att 800 000 svenska rökare insjuknade och behövde sjukhusvård och att omkring 100 000 dog av sin rökning under de två senaste mandatperioderna föranledde inga politiska krafttag. Det mest påtagliga som skedde var framtagandet av en så kallad mikrosimuleringsstudie som visade den betydande minskningen av sjukdom, vård- och omsorgsbehov och kostnader som kan förväntas vid en simulerad utfasning av rökningen i befolkningen mellan 2015 och 2025. Men regeringen visade inget intresse. Det är mest nedströmsaktiviteter som fortfarande diskuteras – hur få till kortare väntetider, screening av lungcancer med mera.

Under den innevarande mandatperioden beräknas ytterligare 48 000 svenskar dö av sin rökning, Under samma period beräknas 400 000 insjukna i någon eller några av de många sjukdomar som rökningen orsakar. Hur många liv tycker den nya regeringen är lagom för att samhället ska bry sig?

Målen har missats totalt

Regeringsförklaringen måste – av trovärdighetsskäl – innebära ett perspektivskifte! Dags att dra sig från nedströms till uppströms! Annars sluts inga hälsoklyftor – hur många kommissioner för jämlik hälsa regeringen än tillsätter. När 12 000 döda fiskar kommer flytande i ån brukar naturvårdarna ge sig av uppströms för att finna och åtgärda orsaken. Det är hög tid att peka ut riktningen, Stefan Löfven!

Målen för vad det tobaksförebyggande arbetet skulle ha åstadkommit 2014 har långt ifrån nåtts. Brist på politiskt engagemang, nationell ledning och verksam strategi har bidragit till detta. Efter internationell förebild föreslår Tobaksfakta och dess medlemmar därför ett perspektivskifte: ett nationellt politiskt beslut under innevarande mandatperiod omfattande dels ett måldatum – vårt förslag år 2025, dels en handlingsplan, bestående av främst Tobakskonventionens åtgärder, för att nå målet: mindre än fem procent rökare i befolkningen. Resultatet skulle innebära att tobaksfrågan inte längre utgör ett dominerande folkhälsoproblem. Denna utfasningsstrategi kallar vi Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025.

Höj priserna successivt

Möjligheten och instrumenten för en långsiktig minskning av rökningen finns. WHO:s Tobakskonvention – ratificerad av Sverige redan 2005 men sedan förpassad i malpåse – innehåller mycket av lösningen: kontinuerlig årlig prishöjning över index av tobaksprodukter, information (om rökningens omfattande effekter, om tobaksindustrins destruktiva strategier men också om möjligheterna till förändring ), allt fler rökfria miljöer, tobaksfri skoltid och arbetstid, professionellt och tillgängligt avvänjningsstöd, enhetliga avglorifierade tobaksförpackningar med stora bildvarningar, borttagna smaktillsatser, minskad exponering på säljstället med mera – allt utgör nödvändiga delar i en framgångsrik strategi för barns och vuxnas hälsa.

Rökningen är ojämlikt fördelad – och skillnaderna tenderar snarast att öka. Under det senaste decenniets generella rökminskning i Sverige har skillnaden i rökförekomst mellan arbetare och tjänstemän ökat från 2 till 3 gånger. Skillnaderna mellan kort- respektive långutbildade har ungefär dubblats och gäller både kvinnor och män.

Det finns tyvärr ingen quick fix för de grupper som röker mest. Tobakskonventionens breda strategi hjälper alla grupper – om den tillämpas! Tre av fyra rökare vill sluta och en majoritet vill ha hjälp att komma ur sitt nikotinberoende. Det torde också gälla i grupper med utbredd rökning. Rökning är en betydande del i orsakerna till ojämlik hälsa. Redan innan en kommission för jämlik hälsa ens hinner börja sitt arbete kan situationen förbättras genom införandet av en utfasningsstrategi.

Rökfria restauranger fungerade

En S-regering fick möjlighet att genomföra ett historiskt beslut 2005. Serveringslokaler blev rökfria – tio år efter andra arbetsplatser. Till allas glädje. Det lärde oss att även djupt rotade föreställningar i samhället är möjliga att påverka. Denna mandatperiod är det dags för ett nytt historiskt beslut! Våra befolkningsenkäter visar att en majoritet av svenska folket vill ha ökade begräsningar för tobaksindustrin. Fem av åtta riksdagspartier var inför valet positiva till att sätta ett måldatum för rökningen.

Att förebygga det förebyggbara är en etisk utmaning för hela samhället. Det räddar liv men gör också att vårdresurserna kan kanaliseras till vård av de tillstånd som inte så lätt kan förebyggas. Vården nedströms kostar skjortan. Uppströms är vi billiga – det handlar här om insikt, långsikt och politiskt mod – dyrbara värden men billiga.

Göran Boëthius

docent, ordförande Tobaksfakta

Ewy Thörnqvist

generalsekreterare Tobaksfakta

Tobaksfakta är en oberoende tankesmedja

Bild - 2
Ewy Thörnqvist generalsekreterare Tobaksfakta Göran Boëthius docent, ordförande Tobaksfakta
Bild - 3
Mest läst