Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Ungdomar varnas för ny partydrog

Nätdrogen Spice kan vara mycket farligare än vad experterna befarat. - Nyligen fick vi in en patient som utvecklat akut njursvikt efter att ha rökt en nyare variant, säger överläkaren Kai Knudsen.

För ett par veckor sedan fördes en ung man till akuten på Sahlgrenska med svåra kramper. Hans tillstånd förvärrades och han drabbades av akut njursvikt och fick vårdas en hel vecka på sjukhuset. Tillståndet är mycket allvarligt och kan i värsta fall leda till kronisk njursvikt och dialys resten av livet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Även kramperna var mycket allvarliga. Inträffar de på en plats eller vid en tidpunkt då man inte kan få hjälp kan även de vara livshotande, säger Kai Knudsen, överläkare och drogexpert vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läkarna misstänkte att tillståndet kunde kopplas till att patienten rökt en nyare variant av den cannabisliknande nätdrogen spice, en blandning av kemikalier och örter.

- Jag blev förvånad över att han kunde ha utvecklat akut njursvikt av spice. Jag kände inte till den kopplingen och började söka mer information, säger Kai Knudsen.

Han hittade färska rön i USA, där man satt spice i samband med just akut njursvikt. I en rapport från i februari i år presenterades en mindre studie som uppmärksammade 15 fall där akuta njurskador drabbat patienter som rökt den halvsyntetiska drogen.

- Flera av patienterna hade rökt spice som marknadsförts med blåbärssmak eller bubbelgumsmak. Varianten kallas 5-Fur och är en syntetisk cannabinol, som alltså visat sig kunna ge akut njurskada. Samma ämne fanns i den spice som vi sätter i samband med njursvikten hos vår patient här i Göteborg, säger Kai Knudsen.

Den senaste undersökningen över Göteborgs-elevernas drogvanor som presenterades i början av oktober visar att riskerna med spice i allra högsta grad är relevanta även långt ned i åldrarna. Drygt var femte elev i gymnasiets årskurs två uppgav i undersökningen att de någon gång använt narkotika. Cannabis dominerar bland gymnasieeleverna, men en stor andel av dem som testat andra droger säger att de har rökt just spice.

- Ungefär hälften av de som svarat att de provat narkotika har någon gång rökt spice. Kunskapen om hur farligt det är, är definitivt inte tillräcklig, säger Ove Lundgren, som samordnar narkotikafrågor i Göteborg.

Sedan tidigare har experterna känt till risker som personlighetsförändringar, ångest och illamående. Men när man nu även misstänker en risk för allvarlig njurskada och eventuellt även kramper ser Kai Knudsen ett akut behov av mer information om faran med drogen.

- Det är oroväckande att många ungdomar tycks tro att spice är ofarligt, när det i själva verket kan ge mycket allvarliga skador och sjukdomstillstånd. Flera former av spice är klassade som narkotika medan andra klassas som hälsofarlig vara. Just 5-Fur står nu på listan över substanser som man vill klassa som hälsofarliga, men beslutet är inte taget ännu, säger Kai Knudsen.

Ett av de stora problemen med spice är att det hela tiden kommer nya sorter, med nya aktiva substanser. I samma stund som ett preparat förbjuds dyker nya varianter upp på marknaden. De nya substanserna kan ge upphov till skador och sjukdomstillstånd som är okända för såväl droganvändarna som sjukvården.

- Om ungdomarna ändå kunde förstå faran i att experimentera med nya droger som ingen säkert vet vilka risker eller biverkningar de har. Det är den egna hälsan och det egna livet som sätts på spel. Det spelar ingen roll om substansen inte blivit narkotikaklassad, den kan vara livsfarlig i alla fall, säger Kai Knudsen.

FAKTA: Vad är spice?

Spice är syntetiska cannabinoider som sprayats på örter eller gräs och som intas genom rökning.

Det har sålts på nätet åtminstone sedan år 2006 och det kommer ständigt nya varianter.

Gemensamt för alla syntetiska cannabinoider är att de binder till kroppens cannabisreceptorer och därför, i varierande grad, ger liknande effekter som cannabis.

Många av cannabinoiderna utvecklades ursprungligen av forskare i syfte att undersöka effekterna på kroppens signalsystem för att i en förlängning kanske kunna använda dem i till exempel smärtstillande medel. Men substanserna visade sig ofta ge oönskade biverkningar.

Kunskapen om många av dessa ämnens skadlighet är fortfarande begränsad.

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Mest läst