Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

astrazenesya43f45.jpg
Martin Mackay, forskningschef, och bolagets svenske ordförande Anders Ekblom.

Tvåhundra jobb kan försvinna i Mölndal

Mellan hundra och tvåhundra jobb försvinner i Mölndal och tusen i Södertälje när Astra Zeneca avvecklar sin svenska forskningsenhet.

Mellan hundra och tvåhundra tjänster försvinner i Mölndal, uppger Astra Zenecas svenske VD Anders Ekblom för GP. Detta av totalt cirka 2 400 anställda i Mölndal.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

2010 lade Astrakoncernen ner forskningsanläggningen i Lund med 900 anställda. En hel del flyttade då till Mölndal, utanför Göteborg.

– Sverige är fortfarande viktigt för oss. Mölndal är en viktig enhet för oss, säger Anders Ekblom.

Där finns verksamheter med inriktning på hjärta/kärl och andning med mera.
– De kommer att vara kvar, säger han.

Martin Mackay, global forskningschef vid Astra Zeneca, sade under presskonferensen att Mölndal inte kommer att påverkas av omstruktureringen.

Han påpekade att Mölndal är en viktig del för Astra Zeneca vad gäller forskningen kring hjärt- och kärlsjukdomar och att man lägger ner enheten i Storbritannien men behåller den i Mölndal.

De båda fackliga klubbordförandena, Malin Linnér från Unionen och Ivar De La Crus från Akademikerna var dock besvikna över beslutet att lägga ner i Södertälje.

– Jag hade gärna sett att man tog ett annat beslut. Att de hade behållit Södertälje och integrerat in enheten i den nya modellen, säger Ivar De La Cruz.

– Jag hade gärna sett att man tog ett annat beslut. Att de hade behållit Södertälje och integrerat in enheten i den nya modellen, säger Ivar De La Cruz.

5 000 kvar
Efter de nu aviserade neddragningarna kommer Astra Zeneca ha kvar över 5 000 medarbetare i Sverige, enligt Anders Ekblom.

Astra Zeneca höll presskonferens kl 12 i Södertälje med Martin Mackay, global forskningschef och Anders Ekblom, global utvecklingschef och VD för AstraZeneca Sverige. De redogjorde för hur företaget omorganiserar sin forskning inom neurovetenskap - och avvecklar forskningsenheten i Södertälje.

"Omkring 1 100–1 200 tjänster inom AstraZenecas svenska forskningsorganisation berörs, varav merparten i Södertälje. Därutöver berörs också en rad stödfunktioner", skriver bolaget.

Astra Zeneca kommer att skapa en mindre "virtuell" forskningsgrupp inom neurovetenskap, bestående av 40–50 forskare. Gruppen kommer att finnas i de neurovetenskapliga naven i Boston i USA och Cambridge i Storbritannien, enligt bolaget.

Södertälje kommer även i fortsättningen vara en central del av Astra Zeneca, skriver bolaget, eftersom koncernens största tillverkningsenhet finns där.

Mölndal viktigt forskningscentrum
Mölndal förblir ett viktigt forskningscentrum i koncernen, uppger företaget.

2010 lade Astrakoncernen ner forskningsanläggningen i Lund med 900 anställda. En hel del flyttade då till Mölndal, utanför Göteborg.

– Sverige är fortfarande viktigt för oss. Mölndal är en viktig enhet för oss, säger Anders Ekblom.

Där finns verksamheter med inriktning på hjärta/kärl och andning med mera.
– De kommer att vara kvar, säger han.

Efter de nu aviserade neddragningarna kommer Astra Zeneca ha kvar över 5 000 medarbetare i Sverige, enligt Anders Ekblom.

När forskningsenheten i Södertälje läggs ner innebär det att 1 100–1 200 tjänster försvinner.

– Det kan bli övertalighet, det kan bli pensionsavgångar eller andra jobb i koncernen, säger presschef Ann-Leena Mikiver till TT.

Själva produktionen av läkemedel i Södertälje berörs inte, enligt bolaget.
– Produktionen fortsätter som vanligt, säger Ann-Leena Mikiver.


Omstrukturering

Läkemedelsjätten Astra Zeneca redovisar vinst före skatt på cirka 14 miljarder kronor, för fjärde kvartalet 2011.

Det kan jämföras med vinsten på 2 283 miljoner dollar motsvarande period 2010.

Omsättningen uppgick till 8 656 miljoner dollar, jämfört med 8 617 miljoner dollar ett år tidigare.

Utdelningen till aktieägarna för helåret ökade med 71 procent till 9 370 miljoner dollar.

Astra Zeneca fortsätter att omstrukturera för att ytterligare minska kostnaderna. När det program som nu sjösätts inom funktionerna varuförsörjning, försäljning- och administration samt forskning och utveckling är slutfört kommer det att innebära ytterligare årliga resultatförbättringar på 1,6 miljarder dollar i slutet av 2014, skriver bolaget i rapporten.

Besparingsprogram
Kostnaderna för den nya delen av besparingsprogrammet uppskattas till 2,1 miljarder dollar. Det totala antalet tjänster som väntas påverkas i denna fas uppskattas till omkring 7 300.

I de 9 370 miljoner dollar som Astra Zeneca skiftat ut till aktieägarna ingår även återköp av egna aktier för totalt 5,6 miljarder dollar under 2011. Styrelsen planerar att återköpa aktier för ytterligare 4,5 miljarder dollar i år.

Tidigare besparingsprogram, som slutfördes under 2011, kommer att leda till en minskning av antalet anställda med cirka 9 000.

Astra Zeneca skriver att kommande år kommer att innebära en utmaning för branschen, liksom för Astra Zeneca. I sin prognos för 2012 skriver bolaget att intäkterna kommer att fortsätta att påverkas negativt genom myndigheters prisinterventioner och av pågående konkurrens av generika.

Nedgång
"Astra Zeneca räknar med en försäljningsnedgång 2012 i ett lågt tvåsiffrigt intervall, omräknat till fasta valutakurser. På basis av de genomsnittliga valutakurserna i januari 2012 för våra huvudsakliga valutor, hamnar prognosen för vinsten per aktie för kärnverksamheten i intervallet 6:00-6:30 dollar", skriver bolaget i rapporten.

Sedan tidigare har Astra Zeneca gjort stora personalneddragningar. I en första fas som inleddes 2007 minskades antalet anställda med 12 600. I den andra fasen som inleddes 2010 och slutfördes i fjol försvann cirka 9 000 jobb.

I dag jobbar runt 61 000 anställda i koncernen.

Aktien föll
Astra Zenecas lämnade prognos för 2012 på 6:00–6:30 dollar per aktie i kärnverksamheten innebär en rejäl försämring jämfört med helårsresultatet 2011 som landade på 7:28 dollar per aktie.
I procent innebär det ett vinstras på omkring 15 procent om vinsten under helåret 2012 landar mitt i prognosintervallet. Aktien föll tre procent i den tidiga förmiddagshandeln.

/TT

Astra Zeneca bildades genom en fusion 1999 av Astra och Zeneca. Astra grundades 1913 och Zeneca 1926. Bolaget är i dag verksamt i över 100 länder och antalet anställda är omkring 60 000 världen över. Huvudkontoret finns i London.
I Sverige fanns fram till torsdagens besked forskningsenheter i Södertälje och Mölndal samt produktionsenheter i Södertälje.
Företagets fokus har legat på utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar.

Källa: Astra Zeneca (TT)

Astra Zeneca
Kvartal 4, 2011/ Kvartal 4, 2010

Intäkter8 656/ 8 617
Rörelseresultat2 167/ 2 411
Resultat före skatt2 052/ 2 283
Resultat per aktie1:16 dollar/ 1:15 dollar

Siffror i miljoner dollar om ej annat anges.
(TT)

Mest läst