Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Två ur Fly Me-ledning döms till fängelse

Björn Olegård och Staffan Edh som båda styrelseledamöter i Fly Me döms till sex månaders fängelse för grovt bokföringsbrott av hovrätten. Vd:n Finn Thaulow frias.

- Det är ju tillfredsställande att hovrätten har delat min uppfattning om bokföringsbrottet i Fly Me och också bedömt det som grovt, säger vice chefsåklagare Lars Lithner, strax efter att domen fallit.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Enligt åtalet ska de ha undvikit att bokföra transaktioner på 180 miljoner kronor samt plockat ut 59 miljoner kronor ur dotterbolaget Fly Me Sweden. Åklagaren hävdar att deras förehavanden orsakade konkursen då tusentals resenärer blev strandsatta och tusentals aktieägare fick se sina investeringar gå upp i rök.

- Jag anser att det är speciella krav på människor som hanterar bolag, och detta var ett börsnoterat noterat bolag. Och styrelseledamoten Björn Olegård är ju före detta revisor och Staffamn Edh är ju advokat. Det ställer särskilda krav på hur man ska hantera bokföringen speciellt när det handlar om så många aktieägare. Och det är skönt att vi har nått framgång, säger Lars Lithner.

Förre vd:n Finn Thaulow frias helt.

- Björn Olegård och Staffan Edh har så vitt jag uppfattat varit de drivande och Finn Thaulow har så vitt jag kan bedöma en underordnad roll i bolaget, säger Lars Lithner.

Hovrätten ger också de dömda sex månaders straffrabatt eftersom brottet skedde för sex år sedan och att Björn Olegård och Staffan Edh troligen kommer att tvingas betala mycket stora skadeståndsbelopp i tvisteförhandlingarna med konkursförvaltaren.

Samtliga åtalade frias från grov oredlighet mot borgenärer alternativt grov trolöshet mot huvudman.

Hovrätten i västra Sverige anser att åklagaren inte kunnat bevisa att Staffan Edh, Björn Olegård eller Finn Thaulow gjort sig skyldiga till brott. Den delen handlar om försäljningen av varumärket Fly Me, som låg i aktiebolaget Me Trademark. Moderbolaget FME sålde aktierna i det bolaget till dotterbolaget Fly Me Sweden till överpris bara några dagar innan konkursen 2007 för att kvitta en fordran mellan dotter- och moderbolag, menar åklagaren.

Här är hovrätten inte enig. En av juristerna och en nämndeman anser att åklagaren visat att ledningstrion lurat bolaget och att samtliga borde dömas för grov oredlighet mot borgenär.

I tingsrättsdomen i juni 2011 friades samtliga inblandade från brott.

I mejl kommenterar den förre styrelseledamoten Staffan Edh domen så här:

"Det är glädjande att även hovrätten delar uppfattningen att den koncerninterna överlåtelsen av aktierna i Me Trademark AB från moderbolaget FME Europe AB till FlyMe Sweden AB har gått rätt till och inte utgör något brott.

Däremot är det konstigt och förvånande att hovrätten funnit att jag som enskild styrelseledamot i FME skulle ha straffrättsligt ansvar för så kallat passivt bokföringsbrott. Jag har varit styrelseledamot i FME utan något särskilt ansvar för bokföringen och jag har aldrig tagit befattning med bokföringsfrågor eller utfört några bokföringsåtgärder. De uppgifter som jag fick på den tiden tydde inte på att det skulle vara något fel med bokföringen. Tvärtom. Jag anser att hovrätten har bedömt denna del helt felaktigt och kommer att överklaga hovrättens dom i den delen som rör det passiva bokföringsbrottet."

Mest läst