Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Turismen - Sveriges nya basnäring

I sex år i rad har svensk turism slagit nya rekord. Men Sverige har mer att erbjuda. Alliansregeringen har därför påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka den svenska turistnäringen. En satsning som ska ge jobb både på landsbygden och i våra städer, skriver näringsminster Maud Olofsson.

I veckan samlas turistnäringen i Göteborg på turistmässan TUR2011. Turistnäringen har fått en allt större betydelse för Sveriges välstånd med ett exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) som uppgår till ungefär 93,6 miljarder kronor per år. Det överträffar i dag flera av Sveriges traditionellt stora branscher. Faktum är att turistnäringen är en av Sveriges nya basnäringar. Turistnäringen har cirka 160 000 anställda på helårsbasis och omsätter runt 250 miljarder kronor per år.

Trots den djupa lågkonjunkturen i spåren av finanskrisen, var Sverige ett av få länder i Europa som noterade en ökning av antalet utländska övernattningar även under krisåren. I sex år i rad har svensk turism slagit nya rekord. Sverige har klättrat till femte plats i World Economics Forums rapport, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, som vartannat år utvärderar 139 länders konkurrenskraft, affärsklimat och bäst potential för utveckling av turism. Mellan 2007 och 2009 klättrade Sverige från 17 till 7 plats och nu har Sverige placerat sig på femte plats. Och Sverige har fortfarande mer att erbjuda!

Sverige är ett fantastiskt land med många möjligheter till turistföretagande i alla delar av landet. Från norr till söder. I storstäder, landsorter och landsbygder. Därför behövs en fortsatt politik för fler och växande företag. En politik som tillvaratar skaparkraften hos den enskilde entreprenören, stimulerar etablerade företag att växa samt attraherar internationella företag att förlägga sin verksamhet till Sverige. Det är genom fler och växande företag vi får fler jobb.

Under den gånga mandatperioden har näringslivet förändrats och vidgats, och den svenska näringspolitiken breddats. Det sker en förnyelse inom traditionella branscher som tillverkande industriföretag men det växer också fram nya näringar inom exempelvis tjänstesektorn. Det pågår dessutom ett paradigmskifte där arbetstillfällen i allt större grad finns i små företag.

Besöksnäringen är komplex och inte lika stark i alla sina delar. För att utveckla nya och befintliga resmål till attraktiva destinationer för turister från när och fjärran behövs en nära samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Alliansregeringen har därför påbörjat ett långsiktigt, strategiskt och samlat arbete för att stärka den svenska turistnäringen. Aldrig tidigare har samarbetet mellan departement och myndigheter tillsammans med regioner, organisationer och näringsliv varit närmare.

Visit Sweden, som marknadsför Sverige utomlands, har fått en årlig förstärkning på 50 miljoner kronor per år. Och i februari invigde jag utvecklingscentret, TRIP, som är en Sveriges största mötesplats för turistnäringen där turistföretagare får tillgång till nätverk och rådgivning samt kontakter med myndigheter. Målet är att vi genom TRIP ska skapa fler attraktiva produkter och tjänster för både svenska och utländska turister.

Svensk Turism AB har tagit ininitiativ till en nationell strategi som regeringen välkomnar. Strategin lyfter viktiga frågor för att ytterligare stärka besöksnäringen. Flera av förslagen i den nationella strategin för besöksnäringen har redan påbörjats. En närmare myndighetssamverkan har inletts som syftar till att stärka förutsättningarna för tillväxt inom besöksnäringen och utveckla både befintliga och nya destinationer. Här handlar det till exempel om att ha ett turistperspektiv när man planerar infrastruktursatsningar.

Regeringen genomför dessutom flera angränsande aktiviteter som stor har betydelse för turistnäringen. Den omfattande nationella satsningen på Matlandet Sverige är ett exempel. Ett annat är regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som bland annat syftar till att stärka förutsättningarna för små kultur- och upplevelseföretag att växa och erbjuda kvalitativa och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Visit Sweden har fått kraftigt förstärkta resurser för att i samarbete med näringen utveckla marknadsföringen av Sverige som turistland. Utöver detta fortsätter regeringen arbetet med att utveckla och förbättra det generella näringslivsklimatet. Det handlar bland annat om fortsatta reformer för att sänka skatterna, minska regelkrånglet och förbättra tillgången till företagsfinansiering med mera. Alliansregeringens beslut att halvera arbetsgivaravgifterna för unga är kanske den allra viktigaste åtgärden eftersom turistnäringen sysselsätter många unga.

För den nya mandatperioden står bland annat sänkt restaurangmoms högt på agendan vad gäller angelägna reformer. Regeringen har därför tillsatt en utredning om sänkt tjänstemoms som kommer att presentera förslag rörande moms för restaurang och catering inom kort. Genom en stark näringspolitik som tillvaratar möjligheterna i en tillväxtbransch skapas nya jobb, tillväxt och ökat välstånd. Utvecklingen av en hållbar besöksnäring bidrar till intressanta boendemiljöer med ett rikt kulturliv, vackra omgivningar och spännande utbud som även vi som bor här kan njuta av. Jobben kan växa fram både på landsbygden och i storstäder runt om i hela Sverige.

Tillsammans kan vi kraftsamla för att göra Sverige till ett av Europas attraktivaste resmål.

Maud Olofsson (C)

turistminister

Bild - 1
Maud Olofsson (C), turistminister.
Mest läst