Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Bränslekrav. Svaveloxiderna och partiklarna i dagens fartygsgbränsle är inte bara ett hälsoproblem. De får också följder för sjöfartens konkurrensvillkor. Den europeiska miljölagstiftningen för sjöfart bör vara enhetlig, skriver debattören.

Tuffa svavelkrav i hela EU räddar 50 000 liv

När nya, miljövänligare villkor för bränslekvalitet börjar gälla för sjöfarten i Östersjön och på Nordsjön år 2015 kommer 12 000 förtida dödsfall per år att kunna undvikas. Nu bör Sverige gå i spetsen för att samma tuffa villkor ska gälla inom hela EU, skriver Kent Johansson (C).

Länge har det sagts att sjöfarten är ett relativt miljöanpassat transportmedel eftersom utsläppen är låga i förhållande till transportvolymerna. Det har också blivit en ursäkt för sjöfarten att inte göra något åt sina stora utsläpp av svavel- och kväveoxider. Regelverket har under lång tid legat efter reglerna för till exempel lastbilstrafiken.

Men år 2015 sker en viktig och positiv förändring för sjöfarten i Östersjön och på Nordsjön när svavelhalten i bränslet begränsas till 0,1 procent.

Beslutet innebär att sjöfarten realiserar sin potential som miljöanpassat transportslag.

Drivkraften bakom förändringen i regelverket har varit de hälsoproblem som utsläppen orsakar. Sjöfartens luftutsläpp orsakade cirka 50 000 förtida dödsfall år 2000 enbart i Europa, enligt forskning som presenterades så sent som förra året.

Snabb positiv hälsoeffekt

Med lägre utsläpp kan man uppnå en snabb och positiv hälsoeffekt. Sjöfartsverket bedömer att utsläppen av partiklar minskar med 80-85 procent.

De nya så kallade Seca-reglerna (sulphur emission control area) kommer att rädda 12 000 liv i Europa redan år 2015, enligt EU-kommissionens analys.

Även försurningen minskar kraftigt genom lägre svavelutsläpp från sjöfarten, enligt en SMHI-rapport som visar att det försurande nedfallet över Västsverige minskar med 25-30 procent när 0,1 procent-gränsen införs.

Även USA och Kanada inför år 2015 samma krav på svavelhalten i bränslen som i Nordsjön och Östersjön. Men Europa går i otakt. Seca-reglerna gäller bara Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön. Kustbefolkningen i övriga Europa, inklusive Svarta havet och Medelhavet, fortsätter att drabbas av hälsofarliga utsläpp.

Svaveloxiderna och partiklarna är inte bara ett hälsoproblem. De får också följder för sjöfartens konkurrensvillkor. Den europeiska miljölagstiftningen för sjöfart bör vara enhetlig.

Det är inte rättvist att fartyg som har Nordens största hamn, Göteborg, som destination har andra bränslekostnader än fartyg som är på väg till Medelhavet.

Med ett sådant system är risken uppenbar att gods på väg till och från Norden i stället fraktas med lastbil. Då får de nya reglerna en helt annan effekt än vad man tänkt sig. I stället för att minska utsläppen från sjöfarten blir det mer trängsel på land.

I februari tog EU-parlamentets miljöutskott ställning för en utvidgning av Seca-området. Men avgörande blir om EU-länderna backar upp beslutet. Flera medlemsländer vill, inte minst i dessa ekonomiskt kärva tider, försena denna angelägna miljölagstiftning.

Stimulerar ny teknik

De här frågorna kommer till exempel att diskuteras på European Maritime Day i Göteborg 21-22 maj. Genom att stimulera framväxten av teknik och metoder för hållbar sjöfart kan vi visa att det finns tekniskt och ekonomiskt fungerande alternativ till den konventionella, miljöstörande sjöfarten.

Samtidigt stimuleras det svenska clean shipping-klustret som arbetar med reningsmetoder, alternativa bränslen och miljöteknik för sjöfarten.

Genom miljöminister Lena Ek har Sverige redan tagit en tätposition. Nu gäller det för övriga EU-medlemsstater att ställa upp på tuffa svavelregler för sjöfarten i hela EU – och på det sättet rädda tusentals människoliv i Europa varje år.

Kent Johansson (C)

Europaparlamentariker

Bild - 2
Kent Johansson (C) Europaparlamentariker
Mest läst