Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

gymnasister
Sara Nygren och Alexandra Hvalgren i Fässbergsgymnasiets elevråd tycker att det är den goda stämningen på skolan som bidrar till känslan av trygghet.

Trygga gymnasister i Mölndal

Trygghet får högsta betyg i årets enkät bland elever i Mölndals gymnasieskolor. Fler än nio av tio elever tycker att det är trivsamt på gymnasiet.
Eleverna i årskurs 2 ger överlag höga betyg för Fässbergs- och Krokslättsgymnasiet. Den enskilda fråga som fick högsta betyg i årets enkät gällde elevernas trygghet i skolan. Poängen noterades till 3,53 på en fyragradig skala - ett resultat som enkäten visade på även 2006 och 2005.
- Det är oerhört viktigt att eleverna trivs i skolan. Trygghet är en konkurrensfaktor gentemot andra gymnasier. Trygghet är dessutom en förutsättning för att skolarbetet skall vara givande och framgångsrikt, säger gymnasienämndens moderate ordförande Stefan Caplan i en kommentar till årets enkät bland gymnasieeleverna.
Viktigt med elevinflytande
Att gå till skolan med magont och ångest förstärkt av rädslan för att bli mobbad kan göra skoltiden till en mara för många elever och är ingen bra plattform för framgångsrika studier, menar Stefan Caplan.
Han pekar också på hur viktigt det är med elevinflytande i beslutsprocessen.
- Och då menar jag inte bara elevernas möjlighet att påverka färgsättning i korridorer och liknande. För dem är det betydelsefullt att få vara med och planera undervisningen och ha ett reellt inflytande och känna delaktighet.
Elevrådets ordförande Alexandra Hvalgren instämmer i att tryggheten är A och O i Fässbergsgymnasiet.
- Ibland är den svår att peka på, tryggheten bara finns där. Det finns alltid någon som upptäcker att man mår dåligt och behöver hjälp.
Hon tycker att kommunikationen mellan lärarna och lärare/elev kan förbättras.
- De läser inte sina mejl och talar för lite med varandra vilket gör att information inte når fram till dem som är berörda.
Genomgående höga betyg
Alexandra Hvalgren kan inte komma på något dåligt på sitt gymnasium.
- Hade vi upptäckt något sådant så hade vi genast tagit tag i det för att lösa situationen. Det är ju det elevrådet bland annat är till för.
Av enkätresultaten framgår att 92 procent av eleverna anser att undervisningens innehåll är väsentligt eller mycket väsentligt. 86 procent känner att de blir uppmärksammade under lektionstid.
Dessutom tycker eleverna om att få arbeta självständigt och att undervisningen håller så hög kvalitet att de kan rekommendera det program hon eller han går på till andra.
Gymnasienämndens enkätundersökning har genomförts varje år sedan 1997 och är en viktig del i förvaltningens kvalitetsarbete.
Bekräftelse
"För att försäkra oss om att ni tagit del av och godkänner Fässbergsgymnasiets drogpolicy ber vi er att fylla i talongen på sidan 210 och lämna den till er klassföreståndare".

Utdrag ur Fässbergsgymnasiets drogpolicy.
Mest läst