Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Nollutsläpp. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta och till ett Sverige utan utsläpp av klimatgaser är varken kort eller enkel. Nu måste vi gasa för att höja tempot i omställningen av transportsektorn, skriver debattörerna.

Tre steg till ett mer klimatsmart resande

För att bilen ska fortsätta vara den frihetssymbol och för många nödvändiga transportmedel behövs flera insatser för att utsläppen samtidigt ska minska. Vi föreslår därför att kommunerna ska kunna ta ut lägre parkeringsavgifter för miljöbilar, att det ska bli lättare att starta bilpooler och att biodrivmedel ska få långsiktigt bra villkor, skriver Johan Hultberg (M) och Jessica Rosencrantz (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När regeringen Reinfeldt tillträdde hade Sverige en av Europas absolut äldsta och mest bränsletörstiga bilparker. Två mandatperioder senare och tack vare effektiva styrmedel så som miljöbilspremie, nedsatta förmånsvärden för miljöbilar och pris på utsläpp har det skett stora förbättringar. Nu finns det omkring 600 000 miljöanpassade bilar i Sverige och år 2013 understeg utsläppen från vägtransporterna för första gången 1990 års nivå.

Trots dessa stora framsteg står transportsektorn alltjämt för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Därför måste transportsektorn och omställningen av fordonsflottan fortsatt vara en av de främsta nationella prioriteringarna inom klimatpolitiken.

Moderaterna och Alliansen vill därför bland annat stödja utbyggnaden av laddstolpar för elbilar och införa ett bonus/malus-system med en bonus vid köp av en mer miljöanpassad bil och en högre skatt på fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid (malus). För införandet av bonus/malus finns nu ett brett politiskt stöd. Det skapar förutsättningar för ett system som kan ge en större långsiktighet och förutsägbarhet på miljöbilsmarknaden.

Bonus/malus planeras träda i kraft den 1 januari 2017. Till dess är det viktigt att anslagen till den allt mer populära supermiljöbilspremien höjs. Dessvärre vill regeringen nu försämra premien vilket är mycket allvarligt. Om Sverige ska nå visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 behöver tempot i omställningen höjas. Inte sänkas.

Bilen är en frihetssymbol och ett kommunikationsmedel som för många inte går att ersätta, men det är en frihet som kostar. Vi behöver därför ändra vårt beteende och ställa om fordonsflottan. Vi presenterar här tre förslag på väg mot ett mer klimatsmart resande.

Underlätta för bilpooler

I takt med att många av våra städer växer och förtätas blir det alltmer attraktivt att inte äga sin egen bil utan att dela den med andra. En gemensam bilpool kan ersätta upp till 15 vanliga bilar och bidra till en bättre miljö med mindre trängsel i våra städer.

Ett hinder för fler bilpooler och för fler bilpoolsplatser är att det saknas en definition för bilpoolsbilar. En bagatell kan tyckas men en definition skulle ge kommunerna möjlighet att peka ut parkeringsplatser avsedda bara för bilpooler och skicka en viktig signal om att skapa en hållbar stadsmiljö. Regeringen måste därför skyndsamt lägga fram förslag om en lagstadgad definition.

Ge kommunerna rätt att använda ekonomiska styrmedel

Många kommuner arbetar mycket aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser och för att bidra till omställningen av fordonsflottan. Ett hinder för fler miljöbilar är att lagen inte tillåter kommuner att ta ut differentierade parkeringsavgifter. Slopade eller lägre parkeringsavgifter för miljöbilar skulle vara ett kraftfullt incitament för att få fler att köra miljösmart.

Ge biodrivmedlen goda och långsiktiga villkor

I Sverige finns bra möjligheter att öka produktionen och användningen av biodrivmedel. Om denna potential att därmed ersätta fossila drivmedel och minska växthusgasutsläppen ska tas till vara måste biodrivmedlen ges goda och långsiktiga villkor. Tyvärr kan regeringen inte ens ge besked om hur skattereglerna för biodrivmedel kommer se ut efter årsskiftet. Det duger inte.

Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta och till ett Sverige utan utsläpp av klimatgaser är varken kort eller enkel. Nu måste vi gasa för att höja tempot i omställningen av transportsektorn.

Johan Hultberg (M)

miljö- och klimatpolitisk talesperson

Jessica Rosencrantz (M)

trafikpolitisk talesperson

Bild - 2
Bild - 3
Mest läst