Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Tusentals bilister tvingas tillbringa 15–30 minuter längre tid i bilköer, varje eftermiddag, helt i onödan, för att några relativt få bussresenärer ska få sin restid kortad med 2–3 minuter, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Trafikkaos när beslut bygger på gissningar

  Varje fullsatt buss ersätter 300 meter bilkö står det i Västtrafiks reklam, de kunde lika gärna ha skrivit varje tom bussfil generar kilometerlånga bilköer, skriver Theo Papaioannou och Håkan Andersson, Vägvalet.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Precis som både GP och TV4 uppmärksammat har trafiken i Göteborgs innerstad korkat igen efter den senaste tidens systematiska förändringar av vanliga filer till bussfiler. Medan media pekat ut gatorna från Ullevi till Polhemsplatsen, kan vi fylla på med Övre Husargatan och Linnégatan, samt området kring Nordstan, Götatunnelns nerfart och Göta älvbron.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Stillastående köer ända från Hjalmar Brantingsplatsen in mot centrum är i dag ingen ovanlig syn. Alla orsakade av de exklusiva bussfiler som påstods skulle ge bättre miljö och mindre trafik.

  Stråken som vi nämner ovan och som byggts om med busskörfält har behandlats i Trafiknämnden (maj 2011 och februari 2012). I båda fallen yrkade Vägvalet avslag och reserverade sig mot beslutet, med hänvisning till bristande redovisningar av trafikflöden enligt:

  Inga faktiska redovisningar av trafikflöden finns med i tjänsteutlåtandet och allt bygger bara på bedömningar. Risken är överhängande att dessa kan vara felaktiga och att resultatet blir misslyckat. Inga trafikplaner redovisas från Västtrafik. Utan konkreta trafikplaner blir den framtida trafikens utformning bara en gissningslek.

  Inga analyser

  Hur kunde det då bli så här? Ja, några djupare analyser av konsekvenserna har helt enkelt inte gjorts i förväg. Vägvalet har efterlyst dem, men trots att man har haft minst två år på sig lyser de med sin frånvaro. Man har gissat och hoppats och då går det som det går. Den bilfientliga politiska inriktningen har medfört att tjänstmannaorganisationen inte återkommer med klara besked om vad som fungerar och inte fungerar. Resultaten ser vi i dag kring till exempel Polhemsplatsen.

  Tjänstemän på trafikkontoret rådde i TV4 bilisterna att ta någon annan sträcka än just förbi här. Bilisterna ska alltså nu lösa Trafiknämndens tillkortakommande. Sunt förnuft säger att tar man bort halva kapaciteten på en rad olika gator i centrum, så finns det till slut inga andra gator att välja.

  Bussfiler har ett vällovligt syfte om sådana tillförs en vägsträcka, men när man stjäl halva det befintliga trafikutrymmet mitt i centrala Göteborg är det inte längre trafikplanering som Trafikkontoret sysslar med, utan rent sabotage. Tusentals bilister tvingas tillbringa 15–30 minuter längre tid i bilköer, varje eftermiddag, helt i onödan, för att några relativt få bussresenärer ska få sin restid kortad med 2–3 minuter.

  Allas resetid förlängs

  Det är rimligt att anta att dessa åtgärder lett till att resenärerna sammantaget fått längre restid i genomsnitt. På senaste sammanträde skickade Johan Nyhus (S) med ett uppdrag till Trafikkontoret att utreda om taxi kan köra i busskörfälten. Vägvalet kompletterade uppdraget med utredning om samåkning i busskörfälten och möjlighet att köra i busskörfälten i icke rusningstid.

  Till styrande politiker infinner sig frågan: Varför är bilisternas restid inte lika viktiga som alla andras? De har också tider att passa och barn på dagis att hämta. Är de inte längre fullvärdiga medborgare?

  Till sist: Nästa gång kommunen informerar i annonser eller glättiga broschyrer om det Västsvenska paketet och i positiva ordalag beskriver hur detta kommer att leda till ökad framkomlighet och bättre miljö, kanske det vore på sin plats att förklara varför man samtidigt arbetar för längre köer och större utsläpp?

  Theo Papaioannou (VV)

  partiledare

  Håkan Andersson (VV)

  partisekreterare