Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Trängselskatt ger sämre luft

Sämre miljö i Göteborgs utkanter. Det blir priset när trängselskatterna införs om tre år. Flera infartsleder riskerar kraftiga trafikökningar.

Miljösituationen blir sämre i Göteborgs utkanter medan de centrala delarna av Göteborg och kring tunnlarna i centrum kan räkna med en klar miljöförbättring. Bland de leder som väntas få en trafikökning märks Hisningsleden samt Söder/Västerleden.

Det framkommer i en färsk utredning som Vägverket gjort om trängselskatterna och dess effekter.

Viktor Hultgren på Vägverket konstaterar att en klar effekt av en inre zon är just mer trafik på lederna i utkanterna av Göteborg.

– Det får man räkna med. Många bilister, inte minst den tunga trafiken kommer hellre att välja en längre väg kring Göteborg än att betala på betalstationerna.

Högst halter längs leder och vid tunnlar

Väg- och Banverkets rapport redovisar en rad osäkra faktorer inför införandet av trängselskatter. En fråga är om utländska långtradare ska betala trängselskatt. Här vill Vägverket att en juridisk utredning görs eftersom man normalt inte får ta ut skatt av andra länders medborgare i Sverige, och trängselavgifter räknas som en skatt. Samtidigt ska man även titta på om det finns ett system som gör det möjligt att ta ut en avgift av utländska långtradare.

Rapporten kommer fram till att det finns en rad områden där miljökvalitetsnormen för kvävedioxider kommer att överskridas. Halterna är högst längs E 6, E 20, Lundbyleden och vid Lundbytunneln och Götatunnelns mynningar.

– Vi har för höga halter av kvävedioxider, inte minst på flera huvudleder. Vi hoppas att trängselskattesystemet ska hjälpa till att minska dessa, säger Svante Sjöstedt, utredare på Miljöförvaltningen.

Vägverket har gjort översiktliga beräkningsexempel på hur mycket trafikminskningen blir. Man räknar med att antalet bilresor kommer att minska med 20 000 per dygn samtidigt som kollektivtrafikresorna och cykelresor kommer att öka med cirka 10 000 per dygn. Samåkningen kommer också att öka kraftigt.

15 kronor per gång

Den färska rapport som Vägverket nu genomfört visar också att det kommer att behövas 15 kronor i avgift per gång för att trängselskattesystemet ska gå ihop ekonomiskt. Ett alternativ är att man har olika avgifter i hög- och lågtrafik. Då behövs 10 kronor i lågtrafik och 20 i högtrafik.

– Förslagen i Vägverkets rapport ska nu knådas vidare för att bland annat fastställa mer exakt var den inre zonen ska gå, säger trafikdirektör Rolf Thor i Västra Götaland. Vi måste senast första kvartalet 2010 ha ett sådant slutförslag färdigt.

Trängselskatten i Göteborg ingår i det Västsvenska infrastrukturpaketet som presenterades i augusti. I det ingår bland annat Västlänken och Marieholmstunneln.

Kostnaden är beräknad till 30 miljarder, varav trängselskatter ska bidra med 12 miljarder.

Trängselskatten – som tekniskt kan införas redan 2011 – ska enligt förslaget bli 10–15 kronor per passering, gälla alla fordon och tas ut mellan klockan 06.00 och 18.00 på vardagar.

Skall utländska långtradare betala trängselskatt? Vägverket vill att en juridisk utredning görs eftersom man normalt inte får ta ut skatt av andra länders medborgare i Sverige och trängselavgifter är en skatt.

Skall motorcyklar, utryckningsfordon, funktionshindrades bilar och utländska personbilar betala? Sannolikt inte.

Trängselskatt är avdragsgillt i deklarationen men det har inte tagits med i intäktsberäkningarna trots att det kan öka intresset för att betala trängselskatten.

Mest läst